Numer ID artykułu: 830335 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

W przypadku odwiedzania witryny Microsoft Update w sieci Web lub uruchomienia usługi Windows Update w celu wyszukania aktualizacji dla programów pakietu Microsoft Office usługa Microsoft Update lub Windows Update może oferować aktualizacje programów, które nie są zainstalowane na komputerze.

Na przykład może zostać zaoferowana aktualizacja dla określonego produktu pakietu Office, mimo że nie jest on zainstalowany.

Ponadto może być oferowana aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Office, mimo że ze skojarzonego z nią biuletynu zabezpieczeń wynika, że nie dotyczy ona produktów pakietu Office zainstalowanych na komputerze.

Aby wyszukać aktualizacje, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Na kliencie z systemem Windows 7, Windows Vista lub Windows Server 2008 kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij pozycję Windows Update.
 • Na kliencie z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx

Przyczyna

Scenariusz 1

Takie działanie może występować po uaktualnieniu programów pakietu Microsoft Office do innej wersji pakietu Office.

W tym scenariuszu na komputerze mogą zostać pewne składniki ze starszej wersji. Na przykład wraz z pakietem Microsoft Office 2003 Professional Enterprise jest domyślnie instalowany program Microsoft InfoPath.

Po uaktualnieniu tego pakietu do wersji Microsoft Office Professional 2007 starsza wersja programu Microsoft InfoPath może pozostać na komputerze, ponieważ uaktualnienie do pakietu Office Professional 2007 nie obejmuje tego programu. Ponadto w wyniku uaktualnienia program InfoPath nie jest usuwany.

W związku z tym pewne składniki pakietu Microsoft Office zostają na komputerze. W przypadku odwiedzenia witryny Microsoft Update lub Windows Update i wyszukania aktualizacji mogą zostać znalezione składniki starszej wersji i mogą zostać zaoferowane do zainstalowania aktualizacje dla tej starszej wersji.

Scenariusz 2

Takie działanie może wystąpić, gdy są udostępniane aktualizacje dotyczące składników, które nie są zainstalowane. Ponadto ten problem może wystąpić, gdy użytkownicy decydują się na nieinstalowanie pewnych składników.

Program sprawdzający usługi Microsoft Update lub Windows Update wyszukuje zainstalowane produkty. Program udziela zaleceń dotyczących aktualizacji dowolnej części wszystkich zainstalowanych produktów pakietu Office. Na przykład angielska wersja pakietu Microsoft Office instaluje narzędzia do sprawdzania pisowni po angielsku, chyba że instalacja została dostosowana.

W przypadku odwiedzenia witryny Microsoft Update lub Windows Update i wyszukania aktualizacji zalecana jest aktualizacja narzędzia do sprawdzania pisowni po francusku, jeśli jest dostępna. To zalecenie jest udzielane niezależnie od tego, czy narzędzie do sprawdzania pisowni po francusku jest zainstalowane.

Scenariusz 3

Takie działanie może wystąpić, gdy zainstalowano produkty pakietu Microsoft Office korzystające ze składników współużytkowanych.

Jeśli na przykład zainstalowano program Project 2007, ale nie pakiet Microsoft Office System 2007, mogą być mimo to oferowane aktualizacje dla pakietu Microsoft Office System 2007, ponieważ aktualizacje dla pakietu Office dotyczą wszystkich produktów uwzględniających dany składnik. Zapewnia to spójność współużytkowanych plików między produktami pakietu Office. Na przykład zależnie od wersji pakietu Office produkty pakietu Office współużytkują pliki MSO.DLL i OGL.DLL. Aktualizacja dotycząca pliku MSO.DLL lub OGL.DLL zostanie zaoferowana w przypadku wszystkich produktów pakietu Office korzystających z któregoś z tych składników. Jeśli chodzi o aktualizacje zabezpieczeń, to używany produkt może być wskazany w biuletynie zabezpieczeń jako niezagrożony. Ponieważ jeśli produkt zawiera zagrożony współużytkowany składnik, aktualizacja zostanie zaoferowana.

Rozwiązanie

Rozwiązanie problemu ze scenariusza 1

Aby rozwiązać problem opisany w scenariuszu 1, należy usunąć z komputera niepotrzebne składniki starszej wersji pakietu Office. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Zakończ pracę wszystkich programów pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij aplet Dodawanie lub usuwanie programów.
 4. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij starszą wersję programu pakietu Office 2007, która nie jest już potrzebna na komputerze, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Rozwiązanie problemu ze scenariuszy 2 i 3

Aby rozwiązać problem opisany w scenariuszach 2 i 3, należy skorzystać z jednej z następujących metod:

Metoda 1. Zainstalowanie zalecanej aktualizacji


Zainstaluj zalecaną aktualizację, mimo że funkcja nie jest używana.

Metoda 2. Zainstalowanie tylko wybranych przez siebie aktualizacji


Aby nie instalować aktualizacji na komputerze, należy wyczyścić kliknięciem pole wyboru aktualizacji na liście wyników wykrywania usługi Microsoft Update lub Windows Update. Zainstaluj tylko te aplikacje, które chcesz. Podczas następnego korzystania z usługi Microsoft Update lub Windows Update aktualizacja, z instalacji której zrezygnowano, nie zostanie ponownie zalecona.

Uwaga Zastosowanie aktualizacji zabezpieczeń dla składnika, który nie jest zainstalowany, ale wchodzi w skład używanej wersji pakietu Microsoft Office lub innego produktu pakietu Microsoft Office, nie ma żadnego negatywnego wpływu na zabezpieczenia ani wydajność systemu.

Właściwości

Numer ID artykułu: 830335 - Ostatnia weryfikacja: 17 września 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Słowa kluczowe: 
kbsetup kbupdate kbprb KB830335

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com