แฟ้ม.pst มีรูปแบบแตกต่างกันและขนาดจำกัดของโฟลเดอร์ ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830336 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Outlook 2003 มีทั้งรูปแบบที่แตกต่างกันและขนาดโดยรวมใหญ่จำกัดสำหรับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) จากแฟ้ม.pst ที่อยู่ใน Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ใน Outlook 2002 และรุ่น ก่อนหน้า แฟ้ม.pst ในรูปแบบ American National มาตรฐาน Institute (ANSI) และขนาดโดยรวมมีขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ (GB)

โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม.pst แฟ้มอยู่ในรูปแบบ Unicode ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003 นอกจากนี้ ขนาดรวมของแฟ้ม.pst มีขีดจำกัดที่มากกว่าขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ที่ถูกกำหนด โดยแฟ้ม.pst ANSI โดยค่าเริ่มต้น มีการกำหนดค่าขีดจำกัดสำหรับแฟ้ม Unicode .pst ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003 เป็น 20 GB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832925 วิธีการกำหนดค่าขนาดจำกัดสำหรับ (.pst) และ (.ost) ใน Outlook 2003
เหมือนในรุ่นก่อนหน้าของ Outlook, Outlook 2003 อินเทอร์เน็ตข้อความ Access Protocol เวอร์ชั่น 4rev1 (IMAP4) นี้ใช้แฟ้ม.pst ที่ไม่ได้ใช้รูปแบบ Unicode ดังนั้น แฟ้ม.pst สำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP หรือ HTTP ใน Outlook 2003 จะจำกัด 2 กิกะไบต์ ใน Outlook 2007, 4rev1 ข้อความอินเทอร์เน็ตเข้าถึงโพรโทคอลรุ่นใช้แฟ้ม.pst รูปแบบ Unicode และไม่ได้จำกัดเพียง 2 กิกะไบต์ (IMAP4) นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการเข้าถึงแฟ้ม.pst ที่ Outlook 2007 หรือ Outlook 2003 จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการติดตั้ง Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ หรือ ถ้าคุณได้ติดตั้ง Outlook 2007 หรือ Outlook 2003 และตัดสินใจเมื่อต้อง การเอาออก และ การใช้ Outlook 2002 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ คุณต้องเปลี่ยน แฟ้ม.pst กลับไปเป็นรูปแบบ ANSI เมื่อต้องทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. Start Outlook 2007 หรือ Outlook 2003
 2. บนเมนูแฟ้มคลิ การจัดการแฟ้มข้อมูลแล้ว คลิกเพิ่ม
 3. คลิ แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook 97-2002 (PST)
 4. คลิกตกลง
 5. ตั้งชื่อแฟ้ม.pst หรือคลิกตกลงเพื่อยอมรับชื่อเริ่มต้น
 6. คลิกตกลง
 7. คลิกปิด
 8. คลิรายการโฟลเดอร์ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง
 9. ในบานหน้าต่างนำทาง คุณจะเห็นแฟ้ม.pst ใหม่ที่คุณได้ตั้งชื่อในขั้นตอนที่ 5 ในขณะนี้
 10. ลากข้อมูลแฟ้ม.pst จากโฟลเดอร์ Outlook 2007 หรือ Outlook 2003 ที่มีอยู่ไปยังแฟ้ม.pst ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

  หมายเหตุ ถ้าคุณมีข้อความอีเมลหรือรายการอื่นที่ประกอบด้วยอักขระแบบ Unicode จะไม่ปรากฏในแฟ้ม.pst ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น
ขณะนี้คุณสามารถใช้แฟ้ม.pst ที่สร้างขึ้นจาก Outlook รุ่นก่อนหน้านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830336 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbinfo kbmt KB830336 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830336

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com