คุณได้รับข้อความแสดงข้อ "ข้อผิดพลาด 1309 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดในการอ่านจากแฟ้ม"เมื่อคุณติดตั้ง 2003 โครงการ หรือคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด"ผิดพลาดร้ายแรงในระหว่างการติดตั้ง"เมื่อคุณติดตั้ง Office 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830422 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

อาการ 1

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft Office 2003 โครงการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาด 1309 ข้อผิดพลาดในการอ่านจากแฟ้ม:

เส้นทาง\FileName :.cab ตรวจสอบว่า แฟ้มที่มีอยู่ และคุณสามารถเข้าถึง

อาการ 2

เมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 หลังจากที่คุณติดตั้ง 2003 โครงการ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดร้ายแรงในระหว่างการติดตั้ง

สาเหตุ

สาเหตุอาการ 1

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณติดตั้ง Office 2003 ก่อนที่คุณติดตั้ง 2003 โครงการ 2003 โครงการใช้แฟ้ม Oclncore.opc รุ่นของตัวเอง แฟ้ม Oclncore.opc รุ่น 2003 โครงการอาจทำให้เกิดปัญหากับ Office 2003

สาเหตุอาการ 2

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณติดตั้ง 2003 โครงการก่อนที่คุณติดตั้ง Office 2003 office 2003 ใช้แฟ้ม Oclncore.opc รุ่นของตัวเอง แฟ้ม Oclncore.opc รุ่น Office 2003 อาจทำให้เกิดปัญหากับโครงการ 2003

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับอาการ 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ค้นหาแฟ้ม PRJPRO*.XML ในโฟลเดอร์ FILES\SETUP ของแหล่งการติดตั้ง 2003 โครงการ และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดแฟ้มใน Notepad ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่เปิดแฟ้มเป็นอ่านแล้วเท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องจะไม่ปรากฏอยู่ถัดจากตัดคำในการรูปแบบ:เมนู
 2. ค้นหาแฟ้มสำหรับสายอักขระข้อความต่อไปนี้:
  oclncore.opc_1033
 3. บนบรรทัดที่ข้อความนี้ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลงนั้นCacheLevel = '1'การตั้งค่าต่อไปนี้:
  CacheLevel = '3'
 4. บันทึกแฟ้มกลับไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ออกจาก Notepad
หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ใบสั่งการติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้งลูกโซ่จะเป็นปัญหามีอีกต่อไป

วิธีแก้ปัญหาสำหรับอาการ 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ค้นหาแฟ้ม PR011.XML ในโฟลเดอร์ FILES\SETUP ของแหล่งการติดตั้ง Office 2003 และจากนั้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดแฟ้มใน Notepad ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่เปิดแฟ้มเป็นอ่านแล้วเท่านั้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องจะไม่ปรากฏอยู่ถัดจากตัดคำในการรูปแบบ:เมนู
 2. ค้นหาแฟ้มสำหรับสายอักขระข้อความต่อไปนี้:
  oclncore.opc_1033
 3. บนบรรทัดที่ข้อความนี้ตั้งอยู่ เปลี่ยนแปลงนั้นCacheLevel = '1'การตั้งค่าต่อไปนี้:
  CacheLevel = '3'
 4. บันทึกแฟ้มกลับไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ออกจาก Notepad
หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง ใบสั่งการติดตั้งเมื่อคุณทำการติดตั้งลูกโซ่จะเป็นปัญหามีอีกต่อไป

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้แหล่งการติดตั้งการปรับเปลี่ยนการปรับใช้ Office 2003, Office รุ่นก่อนหน้าจะไม่ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์เมื่อมีการติดตั้ง Office 2003 บนคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830422 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
Keywords: 
kbsetup kberrmsg kbprb kbmt KB830422 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830422

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com