การไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย "โดยอัตโนมัติปรับนาฬิกาสำหรับการเปลี่ยนแปลงการประหยัดตามฤดูกาลของ" หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ OOBE

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830483 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการไม่อยู่ที่กล่องประสบการณ์การใช้งาน (OOBE) บนคอมพิวเตอร์ที่มีเวอร์ชันที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของ Microsoft Windows XP การติดตั้งปรับนาฬิกาการเปลี่ยนแปลงการประหยัด daylight โดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมายไม่ถูกเลือกตามที่คาดไว้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งสองเป็นจริง:
 • มีการกำหนดค่า OEMโซนเวลาเพจที่จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ OOBE
 • เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ OOBE คุณเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้นในระหว่างกระบวนการติดตั้ง Windows XP

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  11-Oct-2003 00:44 5.1.2600.1306   536,576 Msobmain.dll   

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP รุ่น OEM

วิธีที่ 2

เลือกด้วยตนเองปรับนาฬิกาการเปลี่ยนแปลงการประหยัด daylight โดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งวันที่และเวลาแล้ว คลิกการโซนเวลาแท็บ
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นปรับนาฬิกาการเปลี่ยนแปลงการประหยัด daylight โดยอัตโนมัติกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

OEM สามารถกำหนดค่าการติดตั้ง Windows XP เพื่อที่จะไม่แสดงในโซนเวลาหน้าเมื่อเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ OOBE กระบวนการโซนเวลาหน้าช่วยให้คุณผู้ (ใช้) เพื่อเลือกนั้นโซนเวลาการตั้งค่าสำหรับคอมพิวเตอร์ หน้านี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ OOBE ถ้าการปรบ=% 1บรรทัดมีอยู่ในส่วน [ตัวเลือกของไฟล์ Oobeinfo.ini ถ้า OEM ลบบรรทัดนี้ หรือกำหนดค่าให้ปรบ = 0ซึ่งทำให้การโซนเวลาหน้าจากการถูกแสดงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830483 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB830483 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830483

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com