การสำรองข้อมูลล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830575 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้การสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Small Business Server 2003 การสำรองข้อมูลอาจล้มเหลว และคุณอาจพบเหตุการณ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:


ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: VSS
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 20
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:09:59 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาดบริการสำเนาเงาของไดรฟ์ข้อมูล: คอมโพเนนต์สำคัญที่ต้องการโดย
ไม่ลงทะเบียนบริการ Shadow Copy ของไดรฟ์ข้อมูล might นี้ที่เกิดขึ้นถ้ามี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน ระหว่างการติดตั้ง Windows หรือ ระหว่างการติดตั้งเงาคัดลอก
ผู้ให้บริการ ข้อผิดพลาดส่งกลับจาก CoCreateInstance บนคลากับ CLSID
{ 40700425 0080 11 ว 2-851f-00c04fc21759 } และชื่อ MSSQL_ClientVirtualDeviceSet
คือ [0x80040154]


ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: VSS
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 6008
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:09:59 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาด Sqllib: ไม่สามารถสร้าง VDS วัตถุ hr = 0x80040154


ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: ShadowCopy
รหัสเหตุการณ์: 2001
วัน: 11/25/2003
เวลา: 11:01:25 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
สำเนาเงา (2140) ชนะ 2 ตรึงเริ่มต้น


ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: ShadowCopy
รหัสเหตุการณ์: 2001
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:10:21 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
สำเนาเงา lsass (720) 2 ตรึงเริ่มต้น


ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: ShadowCopy
รหัสเหตุการณ์: 2001
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:10:21 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
สำเนาเงา (1792) certsrv.exe 2 ตรึงเริ่มต้น


ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: ShadowCopy
ID เหตุการณ์: 2003
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:10:23 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
สำเนาเงา lsass (720) 2 ตรึงถูกหยุด


ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: ShadowCopy
รหัสเหตุการณ์: 2003
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:10:23 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
สำเนาเงา (2140) ชนะ 2 ตรึงถูกหยุด


ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: ShadowCopy
รหัสเหตุการณ์: 2003
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:10:24 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
สำเนาเงา (1792) certsrv.exe 2 ตรึงถูกหยุด

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
รหัสเหตุการณ์: 210
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:11:10 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
certsrv.exe (1792) A เต็มสำรองถูกเริ่มการทำงาน


ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESENT
ประเภทเหตุการณ์: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
ID เหตุการณ์: 215
วัน: 11/25/2003
เวลา: 05:11:10 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:<computername></computername>
คำอธิบาย::
certsrv.exe (1792) การสำรองข้อมูลถูกหยุดเนื่องจากถูกยกเลิกโดย
ไคลเอ็นต์หรือการเชื่อมต่อกับไคลเอ็นต์ล้มเหลว

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเรียกใช้สำเนาสำรองของฐานข้อมูล SQL Server:

ไม่สามารถสร้างคอมโพเนนต์: x 80040154
ตรวจสอบการลงทะเบียน SQLVDI.DLL และมูลค่าของ IID

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมทำสำรองคุณได้พยายามใช้แฟ้ม Sqlvdi.dll ที่ได้รับไม่ลงทะเบียน โดยทั่วไป แฟ้ม Sqlvdi.dll จะสามารถไม่ลงทะเบียนเมื่อมีการถอนการติดคุณตั้ง SQL Server เดสก์ท็อปที่โปรแกรม (เรียกอีกอย่างว่า 2000 MSDE) จากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft SQL Server 2000 นอกจากนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลงทะเบียนใหม่แฟ้ม Sqlvdi.dll โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. หยุดการ SQL Server
  2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regsvr32เส้นทาง\sqlvdi.dllในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง. เส้นทางเริ่มต้นของแฟ้ม Sqlvdi.dll คือ Server\80\COM SQL Files\Microsoft C:\Program
  3. เริ่ม SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830575 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbnofix kbbug kbmt KB830575 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830575

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com