วิธีการใช้ยูทิลิตี RPC Ping เพื่อแก้ปัญหาการเชื่อมต่อกับ Exchange ที่ผ่านคุณลักษณะอินเทอร์เน็ต ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831051 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ยูทิลิตี้การ Ping RPC เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ สำหรับ Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Outlook 2003 ใช้ Exchange จะผ่านคุณลักษณะอินเทอร์เน็ตที่มีการซ้อนกันของระยะไกลโปรแกรมพื้นที่ (RPC) ในการส่งข้อมูล HTTP

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ Ping RPC เพื่อยืนยัน RPC เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server และเวิร์กสเตชัน Microsoft Exchange Client ที่ได้รับการสนับสนุนบนเครือข่ายใด ๆ ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้การ Ping RPC เพื่อตรวจสอบการตอบถ้า บริการ Microsoft Exchange Server จะสนองการร้องขอ RPC จากเวิร์กสเตชันของไคลเอนต์ผ่านเครือข่าย

ยูทิลิตี้การ Ping RPC เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องใน Microsoft Windows Server 2003 ทรัพยากร Kit มือที่ใช้งาน เมื่อต้องการดาวน์โหลด Kit ทรัพยากร แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd&DisplayLang=en

อาร์กิวเมนต์ที่มีใช้งานสำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การ Ping RPC

อาร์กิวเมนต์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้ที่ มียูทิลิตี้การ Ping RPC แสดงรายการในตารางต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
อาร์กิวเมนต์ค่าคำอธิบาย:
-tncacn_ip_tcp,ncacn_npหรือncacn_httpอาร์กิวเมนต์นี้เป็นการตั้งค่าโพรโทคอลที่ใช้ในการพยายามผูกกับเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy อาร์กิวเมนต์นี้ใช้ลำดับการโพรโทคอล RPC มาตรฐาน
-sExchangeMBXServerอาร์กิวเมนต์นี้มีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange Server 2003 และ MBX เซิร์ฟเวอร์
-oRpcProxy =RpcProxyServerอาร์กิวเมนต์นี้มีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy
-p"ชื่อผู้ใช้,โดเมน,*" or "ชื่อผู้ใช้,โดเมน,รหัสผ่าน:"อาร์กิวเมนต์นี้ระบุบัญชีผู้ใช้มีใช้การรับรองความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy
-ฉัน"ชื่อผู้ใช้,โดเมน,*" or "ชื่อผู้ใช้,โดเมน,รหัสผ่าน:"อาร์กิวเมนต์นี้ระบุบัญชีผู้ใช้มีใช้การรับรองความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange
-h1หรือ2อาร์กิวเมนต์นี้มีชนิดของการรับรองความถูกต้องที่ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy ใช้ค่า1การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น และการใช้ค่า2สำหรับการรับรองความถูกต้องของ NTLM
-u9,10,14หรือ16rpc จะใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยที่ระบุไว้อย่างใดอย่างหนึ่งในเซลล์นี้เพื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้ แพคเกจความปลอดภัยถูกกำหนดเป็นตัวเลข Negotiate มีชุดโปรแกรมความปลอดภัย9เป็นแพคเกจความปลอดภัยของ NTLM10เป็นแพคเกจความปลอดภัย SChannel14และเป็นแพคเกจความปลอดภัย Kerberos16. ถ้าคุณใช้อาร์กิวเมนต์นี้ คุณต้องระบุระดับการรับรองความถูกต้องอื่นที่ไม่ใช่None. ไม่มีค่าเริ่มต้นสำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ได้ ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่มีระบุ RPC จะไม่ใช้ความปลอดภัยสำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อ
-การเชื่อมต่อ,การเรียก,pkt,ความถูกต้องหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลระดับการรับรองความถูกต้องที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy อยู่ ถ้ามีการระบุอาร์กิวเมนต์นี้ ความปลอดภัยแพ็คเกจ id(-u)ต้องยังสามารถระบุ ไม่มีค่าเริ่มต้นสำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ได้ ถ้าอาร์กิวเมนต์นี้ไม่มีระบุ RPC จะไม่ใช้ความปลอดภัยสำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อ
-f2หรือ3อาร์กิวเมนต์เหล่านี้มีสถานะที่ผ่าน RPC/HTTP สำหรับการรับรองความถูกต้องของ front end ค่าสถานะ SSL ไม่มีอยู่2และมีค่าสถานะการใช้ SSL3. คุณต้องมี Microsoft Windows XP Service Pack 1 หรือ Microsoft Windows Server 2003 หรือในภายหลังเพื่อที่ใช้อาร์กิวเมนต์นี้

นอกจากนี้ คุณต้องระบุชุดโปรแกรมความปลอดภัย-uและระดับการรับรองความถูกต้อง(-การ)เมื่อต้องการใช้อาร์กิวเมนต์นี้ ถ้าคุณใช้การรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐานและไม่มี Secure Sockets Layer (SSL), คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการเลือกนี้
-v1,2หรือ3อาร์กิวเมนต์นี้จะใช้ในการบันทึก verbose ค่า1เงินขั้นต่ำสุดล็อก ค่า2การเข้าสู่ระบบแบบปกติ และค่า3มีสำหรับการบันทึกเสร็จสมบูรณ์
อี-อาร์กิวเมนต์นี้จะมีค่า อาร์กิวเมนต์นี้จำกัดการทดสอบการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy เท่านั้น
-rพร็อกซี http เซิร์ฟเวอร์หรือไม่อาร์กิวเมนต์นี้ระบุเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP ที่กำลังถูกใช้ ใช้ค่าNoneเมื่อต้อง การเลี่ยงผ่านเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี HTTP และลองการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy
-bmsstd:server_certificate_subjectอาร์กิวเมนต์นี้มีชื่อเรื่องใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องใช้ SSL สำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ทำงาน(-f 3)และคุณต้องระบุการรักษาความปลอดภัยทั้งสองแพ็คเกจ(-u) และระดับการรับรองความถูกต้อง(-การ)เมื่อต้องการใช้อาร์กิวเมนต์นี้
-fอินเทอร์เฟซ UUID[,MajorVer]อาร์กิวเมนต์นี้มีอินเทอร์เฟซการทดสอบสำหรับการเชื่อมต่อ อาร์กิวเมนต์นี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลกับ mutuallyปลายทางอาร์กิวเมนต์ อินเทอร์เฟซมีระบุเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน universally (UUID) ถ้า UUID จำนวนรุ่นหลัก(MajorVer) is not specified, version 1 of the interface will be sought. When the interface is specified, RPC Ping Utility will query the EndPoint Mapper (EMP) on the destination computer to retrieve the endpoint for the specified interface. The EMP is queried with the options that are specified in the command line.
-eendpointThis argument is theendpointvalue to test for connectivity. ถ้าnoneis specified, the EMP on the destination computer will be tested. This argument is mutually exclusive with the interface(-f)อาร์กิวเมนต์
-qN/AThis argument is the Quiet mode. The RPC Ping Utility does not issue any prompts, except for passwords, and assumes "Yes" for all queries.

Default Ports, Services, and RPC Service UUIDs

The following table lists the standard services and their associated port IDs, UUIDs, and major version:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
<a0>$$$$</a0><a1>$$$$</a1>:<a2>$$$$</a2>Default PortUUIDMajor Version
Store6001a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da0
DsProxy6004f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f842656
End Point Mapper593N/AN/A
DsReferral1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd091
ไดเรกทอรี6004f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f842656

How to Simulate Common Outlook 2007 or Outlook 2003 RPC/HTTP Requests

The following table lists the various arguments that are used by the RPC Ping Utility. You can use these arguments to simulate the type and the kind of RPC requests that are used by Outlook 2007 or by Outlook 2003 using the Exchange over the Internet feature:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
อาร์กิวเมนต์:When to Use
-BMutual authentication. You must specify the server certificate subject that is being used.
-H 1 –F 3Basic authentication with SSL. This is the most common connection method.
-H 1 –F 2Basic authentication with no SSL. You will be prompted to confirm the no SSL choice (unless the–qargument is specified). You must configure the RPC Proxy server to permit anonymous logons.
-H 2 –F 3 or 2NTLM authentication with or without SSL. Note NLTM cannot be used through reverse proxies if they end the Transmission Control Protocol (TCP) session.
-I & -PAlways specify this argument. If you use the asterisk (*) wildcard character for the password, the RPC Ping Utility will prompt you for a password.
-e PortThe following are the most common ports to test for this argument:
6001 (store)
6004 (dsproxy)
อี-อาร์กิวเมนต์นี้ทดสอบพร็อกซีของ RPC เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ ใช้อาร์กิวเมนต์นี้เพื่อดูว่ามีปัญหาการเชื่อมต่อที่
-rโดยค่าเริ่มต้น ไม่ใช้อาร์กิวเมนต์นี้ อาร์กิวเมนต์นี้เลือกอัพไคลเอนต์การตั้งค่าพร็อกซี HTTP อาร์กิวเมนต์นี้สามารถใช้เพื่อแทนการตั้งค่าที่พร็อกซี HTTP เช่นเป็นพร็อกซี Microsoft Internet Explorer การตั้งค่าได้
–R ไม่มีอาร์กิวเมนต์นี้บังคับให้พร็อกซีไม่ได้ใช้ ยูทิลิตี้การ Ping RPC จะละเว้นการตั้งค่าพร็อกซีของ Internet Explorer แล้วลองการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุไว้ในนั้น–oสลับไป
-f (หรือไม่มี –e)อาร์กิวเมนต์นี้ถูกใช้เพื่อทดสอบ UUIDs แต่ละบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่าเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy

หมายเหตุ:อาร์กิวเมนต์นี้จะไม่ทำงานจนกว่ามีการเผยแพร่ EMP คุณไม่สามารถใช้อาร์กิวเมนต์นี้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นได้เนื่องจาก–fคุณต้องการ RCP Ping Utility EPM การสอบถาม นอกจากนี้ ถ้า–eไม่มีระบุ อาร์กิวเมนต์นี้จะยังล้มเหลว ไม่มี–eยูทิลิตี้การ Ping RPC จะเท่านั้นพยายามเข้าถึง EPM (พอร์ต 593) อีกครั้ง EMP อาจไม่สามารถประกาศ

การทดสอบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ RPC

เมื่อคุณแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาการเชื่อมต่อ ใน Outlook 2007 และ Outlook 2003 ใช้ Exchange จะผ่านลักษณะการทำงานในการอินเทอร์เน็ต ก่อนกำหนดถ้าพร็อกซี RPC ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนองอย่างถูกต้อง ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีการตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy ตอบสนองอย่างถูกต้อง

ไวยากรณ์:
rpcping -t ncacn_http -sExchServer-o RpcProxy =RPCProxyServer-p "ผู้ใช้:,โดเมน,*" -I "ผู้ใช้:,โดเมน, * "เชื่อม -h 2 -u 10 - ตัวต่อ -F 3 - v 3 อี--R ไม่มี
คุณจะได้รับพร้อมท์การป้อนรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ และจากนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์การรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy ถ้าการทดสอบยูทิลิตี้การ Ping RPC เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความตอบกลับดังต่อไปนี้:
RPCPinging พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ExchServerมีการร้องขอเสียงก้อง Packet
ping ที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับ: 200
pinging เสร็จสมบูรณ์ในเสร็จเรียบร้อยแล้วResponse_Timeมิลลิวินาที

การตอบรับ verbose

ตารางนี้แสดงรายการบาง verbose ที่พบโดยทั่วไปยิ่งมีการตอบสนองและเหตุใดคุณอาจได้รับออกจากยูทิลิตี้การ Ping RPC ทดสอบ:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การตอบสนอง verboseสาเหตุที่เป็นไปได้
การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับ: 200
pinging เสร็จสมบูรณ์ใน 4106 ms
คุณได้รับการตอบสนองนี้ถ้ามีการทดสอบยูทิลิตี้การ Ping RPC ที่สำเร็จ
การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับ: 401
ไคลเอ็นต์ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พร็อกซี RPC ping
คุณได้รับการตอบสนองนี้ถ้า Ping RPC ทดสอบโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ล้มเหลว ไม่ทดสอบในยูทิลิตี้การ Ping PRC อาจสามารถได้ถ้ามีปฏิเสธการเข้าถึง HTTP ถ้าไม่มีข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้องบนการ–pสลับ หรือ ถ้าผู้ใช้ออกจากกัน
ข้อผิดพลาด 12029 ใน WinHttpSendRequest ในการส่งคืนคุณได้รับการตอบสนองนี้ถ้าการทดสอบยูทิลิตี้การ Ping RPC ล้มเหลว ยูทิลิตี้การ Ping PRC ไม่ทดสอบอาจสามารถได้เนื่องจากคุณไม่สามารถติดต่อ ProxyServer พอร์ต 80(-f 2)เนื่องจาก 443(-f 3)ถูกบล็อก หรือเนื่อง จากเวิลด์ไวด์เว็บประกาศบนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ (W3Svc) ได้หยุดการตอบสนอง
การตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับ: 501การทดสอบยูทิลิตี้การ Ping PRC อาจมีล้มเหลวเนื่อง จาก RcpProxy.dll ไม่สามารถ ติดต่อ เนื่องจากไม่มีการเข้าถึงโฟลเดอร์รากเสมือนที่ไม่ถูกต้อง (Vroot) หากเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy ไม่ได้ติดตั้ง หรือ ถ้า Vroot ไม่สามารถเข้าถึง
ข้อผิดพลาด 12175 ใน WinHttpSendRequest ในการส่งคืนการทดสอบยูทิลิตี้การ Ping PRC อาจมีการล้มเหลวเนื่อง จากใบรับรองไม่น่าเชื่อถือ หรือเนื่อง จากคุณไม่เชื่อถือผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองและราก เรื่องใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์จากเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy ไม่ตรงกับที่ระบุโดย-b.

การทดสอบยูทิลิตี้การ Ping PRC อาจมีการล้มเหลว การทดสอบยูทิลิตี้การ Ping PRC อาจมีการล้มเหลวเนื่องจากมีการรับรองความถูกต้อง Mutual ล้มเหลวเนื่องจากชื่อเรื่องบนใบรับรองไม่ตรงกับชื่อเรื่องที่คาดไว้ โดยค่าเริ่มต้น เรื่องใบรับรองควรตรงเผยแพร่ครบถ้วนชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy

วิธีการตรวจสอบว่า ไคลเอนต์ที่สามารถติดต่อ Backend พอร์ต

โดยค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์ RPC Proxy ไม่ประกาศที่ตั้งพอร์ต EPM ดังนั้น คุณไม่สามารถ ping EPM จากภายนอกอินทราเน็ตของคุณ หรือใช้ UUID ของบริการ

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถระบุพอร์ต backend ที่คุณต้องการทดสอบ โดยค่าเริ่มต้น เก็บอยู่บนพอร์ต 6001 และ DsProxy พอร์ต 6004 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ พอร์ตต่าง ๆ สามารถถูกตรวจสอบ โดยการใช้ยูทิลิตี RpcDump โปรแกรมอรรถประโยชน์ RpcDump ไม่พร้อมใช้งานจากแพคเกจ Kit ทรัพยากรของ Microsoft Windows Server 2003 นอกจากนี้ Microsoft แนะไม่นำการเผยแพร่แค็ตตาล็อกส่วนกลางบริการไดเรกทอรีหรือการแลกเปลี่ยนบริการการอ้างอิง

ตัวอย่างการยูทิลิตี้การ Ping RPC ต่อไปนี้จะพิมพ์ลงในพร้อมรับคำสั่ง เมื่อต้องการเข้าถึงพรอมต์คำสั่ง คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมแล้ว คลิกพร้อมรับคำสั่ง.

วิธีการใช้การรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐานและ SSL เพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ตเก็บ

ไวยากรณ์:
RpcPing –t ncacn_http –sExchangeMBXServer-o RpcProxy =RpcProxyServer-p "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -I "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" –F -H 1 3 –a เชื่อมต่อ –e –v 3 –u 10 6001

วิธีการใช้การรับรองความถูกต้องเบื้องต้น SSL และการรับรองความถูกต้อง Mutual การเชื่อมต่อกับพอร์ตเก็บ

ไวยากรณ์:
RpcPing –t ncacn_http –sExchangeMBXServer-o RpcProxy =RpcProxyServer-p "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -I "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –e 6001 –B msstd:server_certificate_subject

How to use NTLM Authentication and Non-SSL to Connect to DsProxy Service

Syntax :
RpcPing –t ncacn_http –sExchangeMBXServer-o RpcProxy=RpcProxyServer-P "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -I "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -H 2 –F 2 –a connect –u 10 –v 3 –e 6004
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Verbose ResponsePossible Cause
Completed 1 calls in 60 ms
16 T/S or 60.000 ms/T
The RPC Ping Utility test succeeded.
Exception 1722 (0x000006BA)
RPC Server is unavailable
The RPC service cannot be contacted. You may receive this response because there are problems with the RPC Proxy server (if this is the case, you can use the–Eargument to verify that the RPC Proxy server is available), because the service stopped on Exchange 2003 backend server (for example store), because the Exchange 2003 backend server is down, because theValidPortsregistry key does not permit access to this server, because theValidPortsregistry key does not permit this port, because you tried to to access the EMP when it was not published (neither the–eswitch or port 593 were available), or because you tried to access UUID when EMP was not published (for example, you used the–aswitch without port 593 being available.).
Exception 5 (0x00000005)
Access denied.
You receive this response when you have incorrect–Pcredentials, you have incorrect–Icredentials, if the user account is disabled, or if the Mutual Authorization failed. For more details about this response, use the–Eอาร์กิวเมนต์

How to Verify That the Client Can Contact Backend Server and Backend Services Through UUIDBy default, the EPM (port 593) is not published. Therefore, the following samples are of limited use. However if the EPM is published, the following commands can be used.

How to Test the EPM

ไวยากรณ์:
RpcPing –t ncacn_http –sExchangeMBXServer-o RpcProxy=RpcProxyServer-P "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -I "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -H 1 –F 3 –a connect –u 10 –v 3 –B msstd:server_certificate_subject

How to Test the Store UUID

ไวยากรณ์:
RpcPing –t ncacn_http –sExchangeMBXServer-o RpcProxy=RpcProxyServer-P "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" -I "ผู้ใช้:,โดเมน,รหัสผ่าน:" –F -H 1 3 –a –u 10 –v 3 –f a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da, 0 –B msstd ที่เชื่อมต่อ:server_certificate_subject

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831051 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
Keywords: 
kbtshoot kbhowto kbmt KB831051 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831051

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com