วิธีการเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไขปัญหาใน Outlook ตัวเลือกเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบจดหมาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831053 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานตัวเลือกการบันทึกจดหมายใน Microsoft Office Outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการให้เราเปิดใช้งานตัวเลือกการบันทึกจดหมายของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกการบันทึกจดหมายด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
การเปิดใช้ตัวเลือกการบันทึกจดหมายโดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มแก้ไขปัญหาหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มแล้ว ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

สำหรับ Windows 8 หรือ Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 20094
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50348
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล .
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการบันทึกเมล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ Outlook รุ่นของคุณ

Microsoft Outlook 2013 และ Microsoft Outlook 2010

 1. ในการแฟ้ม แท็บ คลิกตัวเลือก
 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Outlookคลิกขั้นสูง
 3. ในส่วนอื่น ๆเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลการแก้ไขปัญหา (ต้องเริ่ม Outlook ใหม่)และจากนั้น คลิกตกลง
 4. จบการทำงาน และเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว

Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Outlook 2003

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บอื่น ๆคลิกตัวเลือกขั้นสูง
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบ (การแก้ไขปัญหา)และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง

เปิดใช้การบันทึกโดยใช้รีจิสทรี

คุณยังสามารถเปิดใช้งานจดหมายตัวเลือกการเข้าสู่ระบบ โดยทำการเปลี่ยนแปลงในรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มชนิด regedit ในการเริ่มต้นค้นหากล่อง และจากนั้น คลิกregedit.exeในรายการโปรแกรม
 2. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้สำหรับ Outlook 2010:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<1x.0>\Outlook\Options\Mail
  หมายเหตุ ในคีย์ย่อยนี้<1x.0>แทนหมายเลขเวอร์ชันของโปรแกรม ("15.0" = 2013 Outlook, "14.0" = Outlook 2010, "12.0" = Outlook 2007, "11.0" = Outlook 2003)</1x.0>
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาEnableLoggingและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 4. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDพิมพ์ 1 ภายใต้ข้อมูลค่าแล้ว คลิกตกลง
 5. ออกจาก Registry Editor
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

นอกจากนี้ ต้องการให้เราเปิดใช้งานความล้มเหลวของการติดตามในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน หากคุณต้องการเปิดใช้งานความล้มเหลวของการติดตามในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการติดตามโดยอัตโนมัติในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ล้มเหลว การFix it ปุ่ม หรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50349
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกวิธีแก้นั้นโซลูชันไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล .
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
คุณสามารถเปิดใช้งานการติดตามในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ ด้วยการเปลี่ยนแปลงในรีจิสทรีล้มเหลว ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิกเริ่มชนิด regedit ในการเริ่มต้นค้นหากล่อง และจากนั้น คลิกregedit.exeในรายการโปรแกรม
 2. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้สำหรับ Outlook 2007:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\
  ค้นหา และจากนั้น เลือกคีย์ย่อยต่อไปนี้สำหรับ Outlook 2003:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\
 3. บนเมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 4. ชนิด CancelRPCแล้ว กด Enter เพื่อตั้งชื่อคีย์
 5. บนเมนู แก้ไข ชี้ไปที่ สร้าง และจากนั้น คลิก ค่า DWORD
 6. ชนิด EnablePerfTrackingแล้ว กด Enter เพื่อตั้งชื่อDWORD
 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาEnablePerfTrackingและจากนั้น คลิกปรับเปลี่ยน
 8. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่า DWORDคลิกเลขฐานสิบหกและจากนั้น พิมพ์ 1b ภายใต้ข้อมูลค่า
 9. คลิกตกลง
 10. ออกจาก Registry Editor
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มบันทึก

ล็อกไฟล์อยู่ในรูปแบบข้อความล้วน ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้มบันทึกมีดังนี้

แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์% temp %
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ล็อกการค้นหาอัตโนมัติ outlook (Outlook 2007 และ Outlook 2010)olkdisc.log

แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์ %temp%\OlkAS
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
แฟ้มบันทึกของบริการความพร้อมใช้งาน (Outlook 2007)วัน-เวลา-fb.log
การมีอยู่ของบริการ OOF และคำแนะ นำในการประชุมแฟ้มบันทึก (Outlook 2010) วัน-เวลา-AS.log
กฎการป้องกันระบบแฟ้ม (Outlook 2010)วัน-เวลา-PB4S.log
แฟ้มบันทึก Messaging ประกอบการ (Outlook 2010)วัน-เวลา-UM.log
ประกอบการ Messaging ล็อกแฟ้มการกำหนดค่า (Outlook 2010) วันและเวลาUMCFG.log
ออกจากแฟ้มบันทึก Office (Outlook 2007)วัน-เวลา-oof.log
แฟ้มบันทึกข้อเสนอแนะการประชุม (Outlook 2007)วัน-เวลา-ms.log

แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์ %temp%\OlkCalLogs
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
ปฏิทินบันทึกแฟ้ม outlook (SP2 และรูปแบบที่ใหม่กว่า)OlkCalLog_ date_time .etl

แฟ้มบันทึกในโฟลเดอร์บันทึก %temp%\Outlook
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คำอธิบาย$$$$ ชื่อแฟ้ม
แฟ้มบันทึกการขนส่ง opmlog.log
แฟ้มบันทึก SMTP (Outlook 2007 และรุ่นที่ใหม่กว่า)emailaddress -ขาออก - date_time .log
แฟ้มบันทึก POP3 (Outlook 2007 และรุ่นที่ใหม่กว่า).log date_time emailaddress -ขาเข้า-
แฟ้มบันทึก IMAP (Outlook 2007 และรุ่นที่ใหม่กว่า)IMAP - emailaddress -ขาเข้า - date_time .log
แฟ้มบันทึก HTTP DAV (Outlook 2003–2010)HTTP - emailaddress - date_time .log
Outlook Hotmail Connector ปูม (Outlook 2003–2010)OLC - emailaddress - date_time .log
OLC - .log date_time
emailaddress .txt
ออกจากแฟ้มบันทึก Office (Outlook 2010)วัน-เวลา-oof.log
แฟ้มบันทึกส่วนกำหนดค่าของ outlook (Outlook 2013 และ 2010)Prof_OUTLOOK_threadID_action_year.month.day_hour.minute.second.txt
แฟ้มบันทึกโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันของ outlook.Logวันกลไกจัดการการใช้ร่วมกัน
Outlook Windows Desktop Search ทำดัชนีแฟ้มบันทึกชื่อแฟ้มข้อมูล.log
Outlook แฟ้มบันทึก ETW ขั้นสูงOutlook-###.etl
แฟ้มบันทึก Mailtips (Outlook 2010)โปรแกรมวันที่และเวลาที่ใช้ร่วมกัน-mailtips.log
แฟ้มบันทึกกระบวนการเรียกใช้ครั้งแรกของ outlookfirstrun.log

หมายเหตุ คุณสามารถกำหนดให้การตั้งค่านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้ชนิด % temp % ในการเปิดกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831053 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
vkbportal238 vkbportal221 kbmsifixme kbfixme kbconfig kbhowto kbmt KB831053 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831053

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com