Outlook 2010, Outlook 2007 of Outlook 2003 forceren om proxyadressen en aangepaste eigenschappen om te zetten in de Exchange-modus met cache

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 831124 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Wanneer u Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007 of Microsoft Office Outlook 2010 in Exchange-modus met cache gebruikt, worden in Outlook de namen van de geadresseerden gecontroleerd en omgezet met behulp van het offlineadresboek. Het proces van het omzetten van e-mailadressen met soortgelijke velden, zoals DisplayName, wordt ANR (Ambiguous Name Resolution) genoemd.
 • displayName
 • mail
 • givenName
 • legacyExchangeDN
 • mailNickname
 • physicalDeliveryOfficeName
 • proxyAddresses
 • name
 • sAMAccountName
 • surname (last name)
De ANR die wordt gebruikt door het off line adresboek, indexeert de volgende velden op namen die overeenkomen:
 • mailNickname (Alias)
 • displayName (Display Name)
 • physicalDeliveryOfficeName (Office)
 • surname (last name)
Voor het offlineadresboek versie 4 indexeert de door het offlineadresboek gebruikte ANR de volgende velden op overeenkomende namen in het offlineadresboek:
 • mailNickname (Alias)
 • displayName (Display Name)
 • physicalDeliveryOfficeName (Office)
 • sn (Last Name)
 • givenname (First name)
 • SMTPaddress (email address)

Workaround

Als u dit gedrag wilt omzeilen, voegt u een registersleutel toe waardoor Outlook wordt geforceerd om de online algemene adreslijst te gebruiken om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten.

Opmerking Wanneer u een profiel met cachemodus gebruikt waarin de waarde van de registersleutel ANR Include Online GAL op 1 is ingesteld, worden in Outlook proxyadressen omgezet voor een gebruiker. Stel dat ene Guido Pica de volgende e-mailadressen in zijn Active Directory-account heeft:

Primary SMTP address - gpica@contoso.com
secondary smtp address - guidopica@fourthcoffee.com
custom - guido:pica
SIP - gpica@contoso.com

U kunt deze proxyadressen omzetten door gedeeltelijke adressen in te voeren. Voor de bovenstaande voorbeeldgebruiker worden de volgende proxyadressen bijvoorbeeld correct omgezet:

smtp:guidopica
smtp:guidopica@fourthcoffee
SIP:gpica@contoso
custom:guido

U ziet dat de naam correct vanuit de algemene adreslijst is omgezet doordat het dialoogvenster met alle Active Directory-kenmerken (in de algemene adreslijst) wordt weergegeven als u dubbelklikt op de omgezette naam. U kunt echter niet de volledige adressen invoeren voor proxyadressen die eindigen op een topniveaudomein. Als u bijvoorbeeld de volgende proxyadressen invoert, worden deze niet omgezet voor de bovenstaande voorbeeldgebruiker:
smtp:guidopica@fourthcoffee.com
SIP:gpica@contoso.com

U ziet dat de naam niet correct vanuit de algemene adreslijst is omgezet doordat het dialoogvenster Eigenschappen voor e-mail wordt weergegeven als u dubbelklikt op de omgezette naam. In dit dialoogvenster wordt geen enkel Active Directory-kenmerk weergeven, alleen Display name, E-mail address en E-mail type.

Als u wilt dat wij Outlook 2003, Outlook 2007 of Outlook 2010 forceren om de algemene adreslijst te gebruiken, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u deze sleutel liever zelf toevoegt,gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Klik op de koppeling Dit probleem oplossen als u Outlook 2003, Outlook 2007 of Outlook 2010 wilt forceren om de algemene adreslijst in plaats van automatisch het offlineadresboek te gebruiken om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten wanneer u een e-mailbericht maakt. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.


Dit probleem oplossen
Microsoft Fix it 50345


Opmerking Deze Fix it-oplossing werkt voor alle talen. Voor sommige talen kan de wizard echter Engelstalig zijn.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Opmerking Er wordt gebruikgemaakt van RPC's (Remote Procedure Calls) wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Er wordt een naam omgezet in het vak Aan van een e-mailbericht.
 • Er wordt een e-mailbericht verzonden.
 • Er wordt een antwoord verzonden naar een eenmalig SMTP-adres.

Dit probleem zelf oplossen

In Outlook kunt u de nieuwe registersleutel ANR Include Online GAL gebruiken om het adresboek in te stellen dat in Outlook wordt gebruikt bij het omzetten van onduidelijke namen of e-mailaliassen. U kunt een van de volgende registervermeldingen gebruiken om de registersleutel ANR Include Online GAL handmatig of met Groepsbeleid in te stellen:

In Outlook 2003

Handmatige instelling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Groepsbeleidinstelling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: ANR Include Online GAL
Type: REG_DWORD
Waarde: 0 of 1

De waarde 0 is de standaardwaarde voor het offlineadresboek. Als de waarde op 0 is ingesteld, wordt in Outlook 2003 het offlineadresboek gebruikt om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten wanneer u een e-mailbericht opstelt.

Als de waarde op 1 is ingesteld, wordt in Outlook 2003 het algemene adresboek in plaats van het offlineadresboek gebruikt om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten wanneer u een e-mailbericht opstelt. Dat betekent dat er sprake is van Remote Procedure Calls (RPC's) wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Er wordt een naam omgezet in het vak Aan van een e-mailbericht.
 • Er wordt een e-mailbericht verzonden.
 • Er wordt een antwoord verzonden naar een eenmalig SMTP-adres.
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


U kunt de registersleutel ANR Include Online GAL handmatig aan het register toevoegen.

Voer de volgende stappen uit, waarna u de Register-editor afsluit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ ANR Include Online GAL en druk op ENTER.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Typ 0 of 1 en klik op OK.

In Outlook 2007


Handmatige instelling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Groepsbeleidsinstelling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: ANR Include Online GAL
Type: REG_DWORD
Waarde: 0 of 1

De waarde 0 is de standaardwaarde voor het offlineadresboek. Als de waarde op 0 is ingesteld, wordt in Outlook 2007 het offlineadresboek gebruikt om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten wanneer u een e-mailbericht opstelt.

Als de waarde op 1 is ingesteld, wordt in Outlook 2007 het algemene adresboek in plaats van het offlineadresboek gebruikt om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten wanneer u een e-mailbericht opstelt. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van RPC's (Remote Procedure Calls) wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Er wordt een naam omgezet in het vak Aan van een e-mailbericht.
 • Er wordt een e-mailbericht verzonden.
 • Er wordt een antwoord verzonden naar een eenmalig SMTP-adres.
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


U kunt de registersleutel ANR Include Online GAL handmatig aan het register toevoegen.

Voer de volgende stappen uit, waarna u de Register-editor afsluit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Zoek naar de volgende registersleutel en selecteer deze:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ ANR Include Online GAL en druk op Enter.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Typ 0 of 1 en klik op OK.

In Outlook 2010


Handmatige instelling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Groepsbeleidsinstelling:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
Parameter: ANR Include Online GAL
Type: REG_DWORD
Waarde: 0 of 1

De waarde 0 is de standaardwaarde voor het offlineadresboek. Als de waarde op 0 is ingesteld, wordt in Outlook 2010 het offlineadresboek gebruikt om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten wanneer u een e-mailbericht opstelt.

Als de waarde op 1 is ingesteld, wordt in Outlook 2010 de algemene adreslijst in plaats van het offlineadresboek gebruikt om onduidelijke namen of e-mailaliassen om te zetten wanneer u een e-mailbericht opstelt. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van RPC's (Remote Procedure Calls) wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  
 • Er wordt een naam omgezet in het vak Aan van een e-mailbericht.
 • Er wordt een e-mailbericht verzonden.
 • Er wordt een antwoord verzonden naar een eenmalig SMTP-adres.
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


U kunt de registersubsleutel ANR Include Online GAL handmatig aan het register toevoegen.

Voer de volgende stappen uit, waarna u de Register-editor afsluit:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Cached Mode
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ ANR Include Online GAL en druk op Enter.
 5. Open het menu Bewerken en klik op Wijzigen.
 6. Typ 0 of 1 en klik vervolgens op OK.

Eigenschappen

Artikel ID: 831124 - Laatste beoordeling: dinsdag 20 september 2011 - Wijziging: 3.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
Trefwoorden: 
kbmsifixme kbfixme kbaddressbook kbregistry kbemail kbrpc kbhowto KB831124

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com