การแก้ไข: JScript leaks หน่วยความจำเมื่อโปรแกรมประยุกต์สร้าง และ destroys เธรดซ้ำ ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831191 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณใช้โปรแกรม Microsoft JScript บนเธรด และเธรดถูกทำลาย กำลัง leaked ประมาณ 150 ไบต์ฮีปหน่วยความจำ โดยทั่วไป การทำงานนี้ไม่ทำให้เกิดปัญหา อย่างไรก็ตาม ถ้าแอพลิเคชันที่สร้าง และ destroys เธรดหลายครั้งซ้ำ ๆ และ ถ้าแอพลิเคชันที่ใช้ JScript บนเธรดเหล่านั้น การเพิ่มการใช้งานหน่วยความจำอาจเพียงพอในการลดประสิทธิภาพของระบบ

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงซอฟต์แวร์

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft JScript 5.6 ติดตั้งอยู่บนระบบก่อนที่คุณใช้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ Microsoft JScript 5.1 จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ และไม่จำเป็นต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ถ้าแฟ้ม JScript.dll ไม่ใช้งานเมื่อคุณประยุกต์ใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้

การแทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์รายละเอียด

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้แทนปรับใด ๆ ซอฟต์แวร์ปรุงอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size  File name
  ----------------------------------------------------
  18-Nov-2003 16:25 5.6.0.8820 446,464 Jscript.dll

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่สร้าง และทำลายหมายเลขที่มีขนาดใหญ่ของเธรด เมื่อคุณใช้พูลโปรแกรมเธรด (เมื่อคุณนำมาใช้เธรดที่มีอยู่) คุณใช้ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

Microsoft กำลังศึกษาถึงปัญหานี้และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณตรวจสอบการใช้หน่วยความจำของโปรแกรมประยุกต์ ตรวจสอบทั้งการไบต์ส่วนตัวและไบต์เสมือนเคาน์เตอร์ของวัตถุดำเนินการในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน หน่วยความจำที่ใช้โปรแกรมประยุกต์อาจเพิ่ม และลดมากในขณะที่เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ เหตุผลที่ถูกต้องอาจมีอยู่ทำให้หน่วยความจำที่โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการเพิ่มช่วงเวลา

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปัญหาที่อธิบายในบทความนี้ทำให้เกิดการรั่วไหลของหน่วยความจำที่เฉพาะเจาะจง คุณต้องซ้ำการดำเนินงาน suspected (ในกรณีนี้ การสร้างเธรด ใช้ JScript บนเธรด แล้ว destroying เธรดอีกครั้ง) หลายพันของเวลาการตรวจสอบว่า ความผันผวนของการใช้งานหน่วยความจำเป็นลักษณะการทำงานปกติของโปรแกรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831191 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB831191 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831191

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com