ทำการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server ให้สามารถทำให้การล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ด้านบนของรายการการอ้างอิง DFS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831201 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการปรับปรุง Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft Windows 2000 Server ช่วยปรับปรุงนี้ให้คุณสามารถกำหนดลำดับของตัวควบคุมโดเมนที่แสดงในรายการของการอ้างอิง Microsoft แจกจ่าย File System (DFS) อ้างอิงเหล่านี้จะส่งกลับไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์สำหรับไดรฟ์ข้อมูลระบบ ทำการปรับปรุงนี้ให้เป็นไปได้ทำให้การล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ที่ด้านบนของรายการ

windows Server 2003 และ Windows 2000 นโยบายกลุ่มจะถูกเก็บไว้ในไดรฟ์ข้อมูลระบบเป็นการเครือข่ายร่วมกัน ไดรฟ์ข้อมูลระบบมีราก DFS โดเมน และแต่ละตัวควบคุมโดเมนในโดเมนที่เป็นโฮสต์แบบจำลองเชื่อมโยงของการใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของไดรฟ์ข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ queries ล็อกออนเซิร์ฟเวอร์สำหรับรายการของแบบจำลองการเชื่อมโยง DFS ล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ส่งกลับรายการของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดใน DFS โฮสต์ที่ไดรฟ์ข้อมูลระบบ รายการนี้อยู่ในลำดับสุ่ม เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในไซต์เดียวกันกับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ จะย้ายที่ด้านบนของรายการ ผู้ใช้สามารถสามารถรับรองความถูกต้อง โดยคอนโทรลเลอร์โดเมนที่หนึ่ง และสามารถดาวน์โหลดนโยบายจากตัวควบคุมโดเมนอื่นในไซต์

การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้น หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ ล็อกออนเซิร์ฟเวอร์ถูกเพิ่มเข้าไปด้านบนของรายการการอ้างอิง DFS สำหรับไดรฟ์ข้อมูลระบบที่มีการส่งคืนไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่รวมในการปรับปรุง คุณต้องแก้ไขรีจิสทรี เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ดูที่ส่วน"แก้ไขรีจิสทรีให้ใช้คุณลักษณะนี้"

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานนั้นPreferLogonDCรีจิสทรีเซ็ต ตัวควบคุมโดเมนเสมอเรียงลำดับรายการของตัวเองไปด้านบนของรายการการอ้างอิง DFS สำหรับการใช้งานร่วมกัน SYSVOL และ NETLOGON ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบ โดยใช้การdfsutil /pktinfoคำสั่ง แล้ว โดยใช้การบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง Netlogon เมื่อต้องการสร้าง netlogon จะตรวจแก้จุดบกพร่องล็อก หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
nltest.exe /dbflag:0x2080ffff
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ "DsGetDCName" API และ เกี่ยวกับวิธีเป็นที่ตั้งของตัวควบคุมโดเมน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
247811วิธีการหาตำแหน่งตัวควบคุมโดเมนใน Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างอิง DFS ที่สั่งซื้อ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/dfsfaq.mspx#EGAAA
สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

คุณลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานค่าเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์จาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม ให้ใช้คุณลักษณะนี้สำหรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำคุณลักษณะนี้ไปใช้กับระบบที่จำเป็นต้องใช้งานโดยเฉพาะเท่านั้น คุณลักษณะนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าระบบของคุณไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการไม่มีคุณลักษณะนี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีคุณลักษณะนี้

หากมีคุณลักษณะพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับคุณลักษณะ

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในคุณลักษณะเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาที่มีลักษณะการทำงานที่ไม่พร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีคุณลักษณะสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ควรมีการติดตั้งตัวควบคุมโดเมนกับเรกคอร์ด SRV มีระดับความสำคัญสูง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003, 32-Bit Editions
  Date     Time  Version     Size File name
  -----------------------------------------------------
  12-Feb-2004 00:47 5.2.3790.127 137,216 Dfssvc.exe
  12-Feb-2004 00:31 5.2.3790.127  32,768 Dfs.sys
windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กรสำหรับระบบที่ใช้ Itanium
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  ----------------------------------------------------------------
  11-Feb-2004 23:32 5.2.3790.127  97,792 Dfs.sys
  11-Feb-2004 23:32 5.2.3790.127 461,824 Dfssvc.exe  IA-64
  11-Feb-2004 23:47 5.2.3790.127 137,216 Wdfssvc.exe x86

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จำเป็นต้องใช้ Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ควรมีการติดตั้งตัวควบคุมโดเมน มีลำดับความสำคัญสูง SRV เรกคอร์ด

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size  File name
  ----------------------------------------------------
  03-Dec-2003 22:01 5.0.2195.6877 75,504 Dfs.sys

แก้ไขรีจิสทรีให้ใช้คุณลักษณะนี้

เมื่อต้องการใช้คุณลักษณะที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เพิ่มรายการรีจิสทรี PreferLogonDC ไป
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dfs
คีย์ย่อยของรีจิสทรีบนแต่ละตัวควบคุมโดเมนที่คุณวางแผนที่จะปรับปรุง กำหนดค่าของรายการรีจิสทรี PreferLogonDC เป็น 1 แล้ว เริ่มระบบของตัวควบคุมโดเมนใหม่ เราขอแนะนำว่า คุณต้องแก้ไขรีจิสทรีก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อให้คุณจำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียวเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มรายการรีจิสทรี PreferLogonDC และการตั้งค่ารายการรีจิสทรี PreferLogonDC 1 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Dfs
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:PreferLogonDCแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง
 7. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐาน ที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831201 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinserv2003presp1fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB831201 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831201

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com