ยูทิลิตี CHKDSK ระบุ และตัวบอกความปลอดภัยใช้ในการลบอย่างไม่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831374 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่831375.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณรันการChkdsk:คำสั่งในโหมดการแก้ไข และคุณใช้การ/fสลับหรือ/rสวิตช์กับคำสั่งนี้ เข้าถึงตัวควบคุมรายการ (acl) บนแฟ้มบางแฟ้มอาจเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากไดรฟ์ข้อมูลประกอบด้วยแฟ้มที่มากกว่า 4,194,303 ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นในการแสดงผล Chkdsk ต่อไปนี้:
Checking file system on J:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is MYVOLUME.

Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 1496 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 1496 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 1496 unused security descriptors.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
master file table (MFT) bitmap.
Windows has made corrections to the file system.

 1576209407 KB total disk space.
 1514676116 KB in 4232266 files.
  1523236 KB in 302192 indexes.
     0 KB in bad sectors.
  4671195 KB in use by the system.
   65536 KB occupied by the log file.
  55338860 KB available on disk.

 4096 bytes in each allocation unit.
 394052351 total allocation units on disk.
 13834715 allocation units available on disk.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่อง จากยูทิลิตี Chkdsk อาจไม่พบการอ้างอิงทั้งหมดการรักษาความปลอดภัยรหัสถ้าตารางหลักของแฟ้มมีขนาดใหญ่กว่า 4 กิกะไบต์ (GB) หรือหากมีมากกว่า 4,194,303 แฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูล การตั้งค่าดังนั้น ตัวบอกลักษณะความปลอดภัย undiscovered อยู่ใหม่

การแก้ไข

เราขอแนะนำให้ คุณทันทีใช้ที่เหมาะสม service pack หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนบนคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการสูญหายของตัวบอกความปลอดภัยในขณะนี้

ขอแนะ นำให้ คุณสินค้าคงคลังเซิร์ฟเวอร์และเวิร์กสเตชันในองค์กรของคุณแล้ว ติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เราขอแนะนำให้ คุณใช้โปรแกรมแก้ไขที่มีการป้องกันใด ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก่อนที่คุณปรับใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สำหรับใช้ทดสอบหรือการผลิต เราขอแนะนำว่า คุณแจ้งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบ helpdesk และผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนว่า พวกเขาควรติดตั้งการแก้ปัญหาที่ป้องกันก่อนที่จะดำเนินการการดำเนินการต่อไปนี้:
 • chkdsk /F
 • chkdsk /R
 • autochk
หมายเหตุ:ติด guides การดำเนินงานทีควรตั้งป้องกันการแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการคำสั่งเหล่านี้

Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name     Platform
  ----------------------------------------------------------------------
  11-Dec-2003 19:21 5.2.3790.109   831,488 Untfs.dll    IA64
  11-Dec-2003 19:25 5.2.3790.109   308,224 Untfs.dll    x86 
  25-Oct-2003 00:13          271 Branches.inf
  11-Nov-2003 21:04         9,981 Kb831374.cat
  11-Nov-2003 20:45          354 Updatebr.inf
  11-Nov-2003 20:45         5,972 Update_rtmqfe.inf

Windows XP:

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม้ว่าจะมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ จะยังคงเป็นไปได้สำหรับ Chkdsk เพื่อตั้งค่าสิทธิ์ใหม่กลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Vrfydsk.exe เพื่อกำหนดว่า เกิดความเสียหายของแฟ้มตัวบอกลักษณะของการรักษาความปลอดภัยจริงบนไดรฟ์ข้อมูล คุณสามารถบันทึกผลลัพธ์ของยูทิลิตี Vrfydsk.exe ไปยังแฟ้มข้อความ ถ้าแฟ้มผลลัพธ์การค้นหาได้ประกอบด้วยรายการการซ่อมต่อไปนี้ การรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นอาจถูกตั้งค่าบนบางไฟล์และไดเรกทอรี
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)... Repairing the security file record segment. <----- REAL CORRUPTION OCCURRED Deleting an index entry with Id #### from index $SII of file 9. Deleting an index entry with Id #### from index $SII of file 9.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ vrfydsk.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
837326วิธีการใช้เครื่องมือ Vrfydsk.exe เพื่อตรวจสอบไดรฟ์ข้อมูลสำหรับข้อผิดพลาดโดยไม่มีไดรฟ์ข้อมูลแบบออฟไลน์ใน Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบอกความปลอดภัย การค้นหาศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้สำหรับ "ตัวบอกการรักษาความปลอดภัย"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831374 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbmt KB831374 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831374

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com