Některá dialogová okna jsou prázdná

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 831430 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Můžete zaznamenat některý z následujících příznaků:
 • Při pokusu o otevření kteréhokoli z následujících dialogových oken se dialogové okno zobrazí prázdné nebo částečně prázdné:
  • Průvodce vyhledáváním,
  • Uživatelské účty,
  • Windows Update,
  • Nápověda a odborná pomoc,
  • Obnovení systému.
 • Při pokusu o spuštění aplikace Microsoft Media Player se zobrazí chybová zpráva Došlo k vnitřní chybě aplikace (nebo podobná zpráva).
 • Z aplikace Internet Explorer není možné tisknout. Po klepnutí na položku Soubor a poté na příkaz Tisk se nezobrazí dialogové okno Tisk. Náhled tisku je prázdný.

Příčina

Tento problém se může vyskytnout, pokud je jeden nebo více klíčů registru Jscript nesprávných. K těmto potížím může také dojít, jestliže chybí nebo je poškozen soubor Jscript.dll.

Řešení

K vyřešení tohoto problému použijte následující metody v uvedeném pořadí.

Metoda 1: Opětovná registrace souborů Jscript.dll a Vbscript.dll

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte text regsvr32 jscript.dll a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 5. Do pole Otevřít zadejte text regsvr32 vbscript.dll a pak klepněte na tlačítko OK.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Pokud se některý ze souborů nezaregistruje dle očekávání nebo pokud se zobrazí chybová zpráva, systémový soubor pravděpodobně chybí nebo je poškozen. Chcete-li v systému Microsoft Windows XP extrahovat chybějící soubor, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.
 3. Klepněte na tlačítko Rozbalit soubor.
 4. Do pole Obnovit soubor zadejte název souboru, který chcete obnovit.
 5. Do pole Zdroj obnovení zadejte cestu souboru CAB systému Windows XP, ze kterého chcete soubor obnovit, nebo klepněte na tlačítko Procházet a soubor CAB systému Windows XP vyhledejte.

  Poznámka: Soubory CAB systému Windows XP jsou uloženy ve složce i386 na disku CD systému Windows XP.
 6. Do pole Uložit soubor do zadejte cestu, kam chcete nový soubor extrahovat, nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte požadovanou složku.
 7. Klepněte na tlačítko Rozbalit.
 8. V dialogovém okně Nástroj Konfigurace systému klepněte na tlačítko OK. Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, klepněte na tlačítko Restartovat.
Otevřete dialogové okno, které dříve vykazovalo problém popsaný v části Příznaky tohoto článku. Pokud problém trvá, přejděte na další metodu.

Metoda 2: Úprava registru

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  Hodnota dat (Výchozí) by měla obsahovat následující hodnotu:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  Pokud ji neobsahuje, poklepejte na položku Výchozí, do pole Údaj hodnoty zadejte C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL a klepněte na tlačítko OK.
 4. Hodnota dat ThreadingModel by měla obsahovat následující hodnotu:
  Both
  Pokud ji neobsahuje, poklepejte na položku ThreadingModel a potom do pole Údaj hodnoty zadejte Both.
 5. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. Upravte tento klíč pomocí kroků 3 a 4 a poté přejděte na krok 7.
 7. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. Upravte tento klíč pomocí kroků 3 a 4 a poté přejděte na krok 9.
 9. Ukončete Editor registru.

Vlastnosti

ID článku: 831430 - Poslední aktualizace: 21. listopadu 2006 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbprb KB831430

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com