כמה תיבות דו-שיח הן ריקות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 831430 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. ודא כי אתה יודע לשחזר את הרישום במקרה שתתרחש בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

ייתכן שתיתקל באחת מהתופעות הבאות:
 • כאשר אתה מנסה להציג אחת מתיבות הדו-שיח הבאות, ייתכן שתיבת הדו-שיח תופיע ריקה או ריקה בחלקה:
  • מסייע חיפוש
  • חשבונות משתמשים
  • Windows Update
  • עזרה ותמיכה
  • שחזור המערכת
 • כאשר אתה מנסה להפעיל את Microsoft Windows Media Player, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה 'אירעה שגיאה פנימית ביישום' (או הודעה דומה).
 • לא ניתן להדפיס ב-Internet Explorer. כאשר אתה לוחץ על קובץ ולאחר מכן לוחץ על הדפסה, תיבת-הדו-שיח הדפסה אינה מופיעה. ההצגה לפני הדפסה ריקה.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם אחת או יותר מהגדרות מפתח הרישום Jscript שגויה. אופן פעולה זה עשוי להתרחש גם אם הקובץ Jscript.dll חסר או פגום.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, השתמש בשיטות הבאות לפי סדר הצגתן.

שיטה 1: רשום מחדש את Jscript.dll ואת Vbscript.dll

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regsvr32 jscript.dll ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על אישור.
 4. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 5. בתיבה פתח את, הקלד regsvr32 vbscript.dll ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על אישור.
אם אחד מהקבצים אינו נרשם כצפוי או אם מתקבלת הודעת שגיאה, ייתכן שקובץ המערכת חסר או פגום. כדי לחלץ את הקובץ החסר ב-Microsoft Windows XP, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד msconfig ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. לחץ על הרחבת קובץ.
 4. בתיבה קובץ לשחזור: הקלד את שם הקובץ שברצונך לשחזר.
 5. בתיבה שחזר מתוך: הקלד את הנתיב של קובץ cab של Windows XP שממנו ברצונך לשחזר את הקובץ או לחץ על איתור מקור... כדי לאתר את קובץ cab של Windows XP.

  הערה קבצי cab של Windows XP מאוחסנים בתיקייה I386 בתקליטור של Windows XP.
 6. בתיבה שמור קובץ ב: הקלד את הנתיב של התיקייה שאליה ברצונך לחלץ את הקובץ החדש או לחץ על איתור יעד... כדי לאתר את התיקיה הרצויה.
 7. לחץ על הרחב.
 8. בתיבת הדו-שיח כלי שירות לקביעת תצורת המערכת, לחץ על אישור. אם תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על הפעלה מחדש.
פתח תיבת דו-שיח שקודם לכן נתקלה בבעיה המתוארת בסעיף 'מאפייני הבעיה' במאמר זה. אם הבעיה חוזרת, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 2: עריכת הרישום

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c260-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbb58}\In procServer32
  נתוני הערך (ברירת מחדל) אמורים להכיל את הערך הבא:
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL
  אם אינם מכילים את הערך האמור, לחץ פעמיים על ברירת מחדל, הקלד C:\WINDOWS\SYSTEM32\JSCRIPT.DLL בתיבה נתוני ערך: ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. נתוני הערך ThreadingModel אמורים להכיל את הערך הבא:
  Both
  אם נתוני הערך אינם מכילים ערך זה, לחץ פעמיים על ThreadingModel ולאחר מכן הקלד Both בתיבה נתוני ערך:.
 5. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c261-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 6. חזור על שלבים 3 ו-?4 כדי לערוך מפתח זה ולאחר מכן עבור לשלב 7.
 7. אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\CLSID\{f414c262-6ac0-11cf-b6d1-00aa00bbbbb58}\In procServer32
 8. חזור על שלבים 3 ו-?4 כדי לערוך מפתח זה ולאחר מכן עבור לשלב 9.
 9. צא מעורך הרישום.

מאפיינים

Article ID: 831430 - Last Review: יום חמישי 28 יוני 2007 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbprb KB831430

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com