Poruka o gre?ci ?Program Iexplore.exe? je nai?ao na problem i mora da se zatvori? kada poku?ate da pokrenete program Internet Explorer

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 831432 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da pokrenete program Microsoft Internet Explorer, on mo?e iznenada da prestane sa radom (da padne) i mo?ete da primite slede?u poruku o gre?ci:
Program Iexplore.exe je nai?ao na problem i mora da se zatvori. Izvinjavamo se zbog neprijatnosti.
Ako kliknete na vezu Kliknite ovde pri dnu okvira za poruku, mo?e da se pojavi informacija sa potpisom gre?ke koja je sli?na slede?oj informaciji sa potpisom gre?ke:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime aplikacijeVerzija aplikacijeIme modulaVerzija modulaOffset
Iexplore.exe6.0.2800.1106Mo030414s.dll1.0.0.0000294cc
Napomena Potpis mo?e da prika?e jednu od slede?ih datoteka umesto datoteke mo030414s.dll:
 • M030106shop.dll
 • M030206pohs.dll
 • Mdefshop.dll
 • Moaa030425s.dll
 • Moz030715s.dll

UZROK

Problem se javlja jer je na ra?unaru instaliran jedan od slede?ih pomo?nih objekata pregleda?a (BHO):
 • BuyersPort
 • Morpheus
 • Morpheus Shopping Club
 • WURLD Shopping Community
Pored toga, prijavljeni ste na ra?unar sa ograni?enim korisni?kim nalogom. BHO poku?ava da izmeni odre?ene sistemske datoteke i stavke Windows registra ?iji pristup zahteva adminstratorske akreditive. Kao rezultat toga, kada BHO ne mo?e da pristupi ovim datotekama i stavkama registra, program Internet Explorer naglo prestaje sa radom.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, uklonite BHO sa ra?unara. Za informacije o tome kako da uklonite BHO obratite se proizvo?a?u programa.

Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
827315 Varljiv softver mo?e izazvati neobja?njivo pona?anje ra?unara

STATUS

Kompanija Microsoft obezbe?uje kontakt informacije drugih proizvo?a?a da bi Vam pomogla pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu se menjati bez prethodnog obave?tenja. Kompanija Microsoft ne garantuje ta?nost ovih kontakt informacija drugih proizvo?a?a.

Proizvodi drugih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje nisu zavisne od kompanije Microsoft. Kompanija Microsoft ne daje podrazumevanu ili bilo koju drugu garanciju po pitanju funkcionisanja ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 831432 - Poslednji pregled: 7. april 2006. - Revizija: 2.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbprb KB831432

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com