POPRAWKA: Uszkodzenie plików skompresowanych usługi IIS 6.0 powoduje błędy naruszenia zasad dostępu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 831464 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Skompresowane pliki statyczne na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 i Internetowymi usługami informacyjnymi Microsoft (IIS) 6.0 mogą ulec uszkodzeniu i zawierać fragmenty innych plików znajdujących się na serwerze sieci Web. Jeśli wystąpi takie zachowanie, strona zwrócona do klienta nie zostanie wyświetlona poprawnie. Może również wystąpić naruszenie zasad dostępu.

Uwaga: Ten problem może wystąpić podczas pracy w programie Outlook Web Access (OWA). Na ładowanych stronach OWA mogą zostać zwrócone różne błędy skryptów lub strony te mogą przestać odpowiadać (zawiesić się).

Na przykład mogą się pojawić komunikaty o błędach programu OWA podobne do następujących (lub inne):
Wiersz: 224
Znak: 2
Błąd: 'g_flsMimeInstalled' jest niezdefiniowany
Kod: 0
Adres URL: https://FQDN/exchange/Administrator/Inbox/?Cmd=contents
Wiersz: 15
Znak: 30
Błąd: oczekiwano obiektu
Kod: 0
Adres URL: https://domainname/exchange/user/Inbox/?Cmd=contents
Po zalogowaniu się do programu OWA może pojawić się również komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd HTTP 405 - Słowo kluczowe HTTP użyte w celu uzyskania dostępu do tej strony jest niedozwolone.

Rozwiązanie

Jeżeli występują symptomy opisane w sekcji Symptomy i zainstalowano już dodatek Service Pack1 (SP1) dla systemu Microsoft Windows Server 2003 lub jeżeli symptomy opisane w sekcji Symptomy wciąż występują po zastosowaniu zalecanej dodatkowej poprawki opracowanej przed wydaniem dodatku SP1, należy usunąć wszystkie skompresowane pliki z folderu %windir%\IIS Temporary Compressed Files zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji Obejście problemu.

Następujący plik można pobrać z witryny Microsoft — Centrum pobierania:
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Pobierz
Pobierz pakiet 831464 teraz.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co utrudnia nieautoryzowane zmiany w pliku.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików podano zgodnie z czasem UTC (Universal Time Coordinate). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
 Data     Godzina Wersja    Rozmiar Nazwa pliku
 -------------------------------------------------------
 29-paź-2003 22:50  6.0.3790.99  336 384 W3core.dll
Uwaga: Po zainstalowaniu poprawki 831464 należy usunąć z pamięci podręcznej skompresowaną kopię uszkodzonych plików znajdujących się na serwerze i komputerach klienckich. Aby to zrobić, wykonaj kroki z sekcji Obejście problemu.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Obejście problemu

Jeśli nie można zainstalować tej poprawki od razu, można tymczasowo obejść ten problem, usuwając z pamięci podręcznej skompresowaną kopię uszkodzonych plików znajdujących się na serwerze usług IIS. Domyślną lokalizacją skompresowanego pliku jest następujący folder:
%windir%\IIS Temporary Compressed Files
Ten katalog tymczasowy można zmienić w Menedżerze usług IIS na karcie Usługa w arkuszu właściwości Witryny sieci Web.

Aby usunąć pliki z pamięci podręcznej na serwerze, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz folder IIS Temporary Compressed Files.

  Jego ścieżką domyślną jest %windows%\IIS Temporary Compressed Files.
 2. Usuń wszystkie pliki tymczasowe znajdujące się w tym folderze.
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie IISReset, aby ponownie uruchomić wszystkie usługi IIS.
Może być również konieczne usunięcie z pamięci podręcznej uszkodzonych plików znajdujących się na kliencie, aby zapobiec ich używaniu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie Internet Explorer w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Usuń pliki.
 3. Kliknij przycisk OK.

Właściwości

Numer ID artykułu: 831464 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 13.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0
Słowa kluczowe: 
kbbug kbfix kbqfe kbhotfixrollup kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB831464

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com