כיצד להשתמש בתכונה 'הגדרות הורדת תמונות אוטומטית' על מנת לקבוע כיצד Outlook 2003 חוסם תוכן HTML חיצוני

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 831608 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

באפשרותך להגדיר את התכונה 'הגדרות הורדת תמונות אוטומטית' ב-Microsoft Office Outlook 2003 כדי לחסום או שלא לחסום תמונות או תוכן אחר אשר כלול בהודעות דואר אלקטרוני במבנה HTML. כברירת מחדל, Outlook 2003 חוסם הורדה אוטומטית של תמונות ותוכן אחר מהאינטרנט בהודעות HTML. באפשרותך לחסום תוכן מכל השולחים, או להגדיר כי כל תוכן HTML בהודעות דואר אלקטרוני משולחים ומתחומים מסוימים לא יחסם. כאשר אתה מעביר לנמען, עונה, עורך או מדפיס הודעת דואר אלקטרוני אשר מכילה תוכן HTML שנחסם, עליך להוריד תחילה את התוכן.

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד להשתמש בתכונה 'הגדרות הורדת תמונות אוטומטית' ב-Microsoft Office Outlook 2003. באפשרותך להשתמש בתכונה 'הגדרות הורדת תמונות אוטומטית' כדי לקבוע כיצד Outlook 2003 חוסם תמונות ותוכן אחר מהאינטרנט אשר נכלל בהודעות דואר אלקטרוני במבנה HTML.

מידע נוסף

כיצד להבין את האפשרות "אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן בדואר אלקטרוני במבנה HTML"

כברירת מחדל, Outlook 2003 חוסם כל תוכן HTML הכולל הפניה למיקום חיצוני. שולחי דואר זבל רבים מספקים בהודעת הדואר האלקטרונית כתובת URL של תמונה. כתובת ה-URL של תמונה נותנת הודעה לשרת האינטרנט של שולחי דואר הזבל כאשר אתה קורא את הודעת הדואר האלקטרוני או מציג אותה בתצוגה מקדימה. סוג זה של כתובת URL של תמונה מוכר גם בשם "משואת אינטרנט". להלן דוגמה לכתובת URL של תמונה או משואת אינטרנט: <img src=http://myserver/cgi-bin/program?e=your-e-mail-address-here>. אם תפתח או תציג בתצוגה מקדימה הודעת דואר אלקטרוני המכיל הפניה מעין זו לתמונה, פעולה זו עלולה להפוך אותך ליעד לקבלת הודעות דואר זבל נוספות.

כדי למנוע משואת אינטרנט מסוג זה, שבו הודעת דואר אלקטרוני בתבנית HTML כוללת הפניות כגון קישורים וכרזות פרסום לכתובת URL חיצונית, מציג ה-HTML של התוכנית Outlook 2003 אינו מעבד באופן אוטומטי את התוכן החיצוני. במקום זאת, כאשר אתה מציג את הודעת הדואר האלקטרוני, אזורים בהודעת הדואר האלקטרוני אשר אמורים להכיל תמונה מופיעים כמציין מיקום ובו X אדום. כמו כן, תקבל את ההודעה הבאה בסרגל המידע אשר מציינת כי תוכן HTML נחסם:
לחץ כאן כדי להוריד תמונות. כדי להגן על פרטיותך, Outlook מנע הורדה אוטומטית של תמונות מסוימות בהודעה זו.

כיצד לבטל את האפשרות "אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן בדואר אלקטרוני במבנה HTML"

באפשרותך להשבית את האפשרות אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן בדואר אלקטרוני במבנה HTML. כאשר תבטל אפשרות זו, לא ייחסם כל תוכן מהאינטרנט בהודעות דואר אלקטרוני במבנה HTML. כאשר אפשרות זו כבויה, אופן הפעולה של Outlook 2003 בעת הורדה הוא כשל אופן הפעולה בהורדת תוכן פנימי בגירסאות קודמות של Microsoft Outlook.

כדי לבטל את האפשרות אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן בדואר אלקטרוני במבנה HTML, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Outlook.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
 3. לחץ על הכרטיסייה אבטחה, ולאחר מכן לחץ על שינוי הגדרות הורדה אוטומטית.
 4. בתיבת הדו-שיח הגדרות הורדת תמונות אוטומטית, לחץ כדי לנקות את תיבת הסימון אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן בדואר אלקטרוני במבנה HTML.
 5. לחץ פעמיים על אישור.
שים לב אם תנקה את תיבת הסימון אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן בדואר אלקטרוני במבנה HTML, תיבת הסימון אפשר הורדות בהודעות דואר אלקטרוני מאת שולחים ואל נמענים המוגדרים ברשימות השולחים הבטוחים והנמענים הבטוחים המשמשות את מסנן דואר הזבל ותיבת הסימון אפשר הורדות מאתרי אינטרנט באזור אבטחה זה: אזור מהימן נותרות ללא שינוי. אולם תיבת הסימון אפשר הורדות בהודעות דואר אלקטרוני מאת שולחים ואל נמענים המוגדרים ברשימות השולחים הבטוחים והנמענים הבטוחים המשמשות את מסנן דואר הזבל וכן תיבת הסימון אפשר הורדות מאתרי אינטרנט באזור אבטחה זה: אזור מהימן יופיעו באפור ולא יגיבו לקליקים של העכבר או לגישה באמצעות לוח המקשים.

כיצד להגדיר שולחים בטוחים כדי לבטל חסימת תוכן משולחים מסוימים ומנמענים מסוימים

אפשרות נוספת הזמינה בתיבת הדו-שיח הגדרות הורדת תמונות אוטומטית, הינה האפשרות אפשר הורדות בהודעות דואר אלקטרוני מאת שולחים ואל נמענים המוגדרים ברשימות השולחים הבטוחים והנמענים הבטוחים המשמשות את מסנן דואר הזבל. כברירת מחדל, אפשרות זו מופעלת. כאשר אפשרות זו מופעלת, Outlook 2003 לא יחסום תוכן חיצוני בדואר אלקטרוני במבנה HTML אם תוסיף את השולח או את הנמען לאחת מהרשימות שולחים בטוחים או נמענים בטוחים.

כאשר תקבל הודעת דואר אלקטרוני מכתובת דואר אלקטרוני בשרת Microsoft Exchange פנימי, Outlook 2003 תמיד נותן אמון בתוכן המתקבל ממשתמש Exchange פנימי. אמון זה מוגבל להודעות דואר אלקטרוני אשר מתקבלות מכתובת Exchange הפנימית של השולח. אם הודעת הדואר האלקטרוני מנותבת באופן חיצוני, ולאחר מכן מתקבלת מכתובת SMTP של השולח, אזי Outlook 2003 יחסום את תוכן HTML החיצוני.

אם ברצונך לקבל תוכן HTML חיצוני משולח מסוים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הוסף את כתובת SMTP של השולח לרשימת השולחים הבטוחים עבור דואר זבל או צור רשומת איש קשר עבור השולח בתיקיית 'אנשי קשר' ברירת המחדל שלך.
 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
 3. לחץ על הכרטיסייה העדפות, ולאחר מכן לחץ על דואר זבל.
 4. לחץ על הכרטיסייה שולחים בטוחים, ולאחר מכן לחץ ובחר בתיבת הסימון תן אמון גם בדואר אלקטרוני מאנשי הקשר שלי.
כדי להוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני של השולח או את שם התחום של השולח לרשימת השולחים הבטוחים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.
 2. בכרטיסייה העדפות, לחץ על דואר זבל.
 3. לחץ על הכרטיסייה שולחים בטוחים או לחץ על הכרטיסייה נמענים בטוחים.
 4. לחץ על הוספה.
 5. בתיבה הזן כתובת דואר אלקטרוני או שם תחום אינטרנט שברצונך להוסיף לרשימה, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני או שם התחום שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. חזור על שלבים 4 ו-?5 עבור כל כתובת דואר אלקטרוני או כל שם תחום שברצונך להוסיף.
לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'שולחים בטוחים' ב-Outlook 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
817883 אודות האפשרות 'שולחים בטוחים' ב-Outlook 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד להעביר לנמען, לענות או לערוך הודעת דואר אלקטרוני אשר מכילה תוכן HTML שנחסם

אם האפשרות אל תוריד אוטומטית תמונות או תוכן בדואר אלקטרוני במבנה HTML מופעלת, וברצונך להעביר לנמען, לענות או לערוך הודעת דואר אלקטרוני אשר מכילה תוכן HTML שנחסם, עליך להוריד תחילה את התוכן המלא של גוף הודעת הדואר האלקטרוני. כאשר תנסה להעביר לנמען, לענות או לערוך הודעת דואר אלקטרוני אשר מכילה תוכן HTML שנחסם, תקבל את הודעת האזהרה שלהלן:
כדי להשלים פעולה זו, על Outlook להוריד תוכן משרת שאינו שרת הדואר האלקטרוני שלך. פעולה זו יכולה לאשר לשולח שכתובת הדואר האלקטרוני שלך היא כתובת חוקית, ולהגדיל את כמות דואר הזבל שתקבל בעתיד.


אם תלחץ על אישור בהודעת האזהרה ולאחר מכן תוריד את התוכן שנחסם קודם לכן, Outlook 2003 אינו כולל שיטה כלשהי לחסום או לשוב ולהגן על ההודעה כפי שהוצגה במקור. לאחר שהורדת את התוכן, בפעם הבאה בה תנסה לסגור את הודעת הדואר האלקטרוני, תוצג לך האפשרות לשמור את השינויים בהודעה. אם תלחץ על לא בתשובה לשאלה זו, הדבר ימנע שינויים קבועים בהודעת הדואר האלקטרוני, ויותיר את הודעת הדואר האלקטרוני כאשר התוכן עדיין חסום.

כיצד להדפיס הודעת דואר אלקטרוני במבנה HTML

כאשר תדפיס הודעת דואר אלקטרוני במבנה HTML, על Outlook להוריד תחילה את מלוא תוכן ההודעה.

מאפיינים

Article ID: 831608 - Last Review: יום רביעי 14 פברואר 2007 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Outlook 2003
מילות מפתח 
kbhtml kbconfig kbemail kbhowtomaster kbinfo KB831608

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com