ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop 0x000000A5 BIOS ของ ACPI ในระบบไม่ตรงตามข้อกำหนดของ ACPI ทั้งหมด" เมื่อคอมพิวเตอร์ดำเนินการต่อหลังจากการไฮเบอร์เนต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831691 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มระบบใหม่โดยอัตโนมัติ
 • หลังจากเข้าสู่ระบบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Microsoft Windows
  ระบบกู้คืนมาได้จากข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง
  มีการสร้างบันทึกของข้อผิดพลาดนี้ขึ้น
  โปรดแจ้ง Microsoft เกี่ยวกับปัญหานี้
  เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาด ซึ่งคุณสามารถส่งข้อมูลมาเพื่อช่วยเราในการปรับปรุง Microsoft Windows เราจะเก็บรายงานนี้เป็นความลับและไม่ระบุชื่อผู้ส่ง
  หากต้องการดูว่ามีข้อมูลใดที่ระบุไว้ในรายงานข้อผิดพลาดนี้ คลิกที่นี่
  หากยังมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏอยู่และหากคุณต้องการดูข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานข้อผิดพลาด ให้คลิกลิงก์ คลิกที่นี่ ที่ท้ายกล่องข้อความ คุณจะพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความผิดพลาดที่อาจคล้ายกับข้อมูลนี้:
  BCCode : 000000A5 BCP1 : 00000011 BCP2 : 00000006 BCP3 : 00000000 BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 0_0 Product : 256_1
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop" ต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงิน:
  ตรวจพบปัญหาและ Windows ถูกปิดเพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ...
  ข้อมูลด้านเทคนิค:

  *** STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)
  ชื่อที่เป็นสัญลักษณ์ในการตรวจสอบจุดบกพร่อง
 • เมื่อคุณดูบันทึกระบบใน 'ตัวแสดงเหตุการณ์' คุณจะพบรายการ ID เหตุการณ์ 1003 ที่มีข้อมูลคล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
  วันที่: วันที่
  แหล่ง: ระบบ
  เวลาเกิดข้อผิดพลาด: เวลา
  ประเภท: (102)
  ชนิด: ข้อผิดพลาด
  ID เหตุการณ์: 1003
  ผู้ใช้: ไม่ระบุ
  คอมพิวเตอร์: คอมพิวเตอร์
  คำอธิบาย: Error code 000000A5, parameter1 00000011, parameter2 00000006, parameter3 00000000, parameter4 00000000. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 'ศูนย์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ที่ http://support.microsoft.com ข้อมูล: 0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E 0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er 0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code 0018: 20 30 30 30 30 30 30 35 00000A5 0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param 0028: 65 74 65 72 73 20 66 66 eters ff 0030: 66 66 66 66 64 31 2c

หมายเหตุ

 • อาการของข้อผิดพลาด Stop แตกต่างกันตามตัวเลือกความล้มเหลวของระบบของคอมพิวเตอร์คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวของระบบ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  307973 วิธีการกำหนดค่าตัวเลือกความล้มเหลวของระบบและการกู้คืนใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 • พารามิเตอร์ทั้งสี่ที่รวมอยู่ในข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความผิดพลาด (BCP x ) และภายในวงเล็บของข้อมูลทางเทคนิคสำหรับข้อผิดพลาด Stop อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดพลาด Stop 0x000000A5 บางส่วนเท่านั้นที่เกิดจากปัญหาซึ่งอธิบายในบทความนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด Stop 0x000000A5 โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  314830 ข้อผิดพลาด "Stop 0x000000A5" เกิดขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณเพิ่มหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) ให้คอมพิวเตอร์ในขณะที่อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต เมื่อคอมพิวเตอร์ดำเนินการต่อจากการไฮเบอร์เนตและโหลดแฟ้ม Hiberfil.sys ระบบ Microsoft Windows จะตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในสถานะหน่วยความจำ และคุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

หากปัญหายังคงอยู่ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์โดยการใช้ซีดีของ Windows หรือใช้ดิสก์ที่ใช้เริ่มต้นระบบแบบฉุกเฉิน และลบแฟ้ม Hiberfil.sys โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ใส่ซีดีรอม Windows XP ของคุณในไดรฟ์ซีดีรอมหรือไดรฟ์ดีวีดีรอม แล้วเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่จากซีดีรอม
  หมายเหตุ คอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ก่อนที่คุณจะเริ่มคอมพิวเตอร์จากซีดีรอม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยน BIOS โปรดดูเอกสารประกอบของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เมื่อหน้าจอ "ยินดีต้อนรับสู่การติดตั้ง" ปรากฏขึ้น ให้กด R เพื่อเปิดหน้าจอ 'คอนโซลการกู้คืน'
 3. หากคอมพิวเตอร์ของคุณถูกกำหนดค่าไว้สำหรับการบูตแบบ dual หรือการบูตแบบหลายระบบ ให้เลือกการติดตั้ง Windows XP ที่เกี่ยวข้อง
 4. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบ แล้วกด ENTER
  หมายเหตุ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบจะว่างเปล่าใน Windows XP Home Edition
 5. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Hiberfil.sys จะอยู่ในไดเรกทอรีราก (C:\) ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ del hiberfil.sys แล้วกด ENTER
 6. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งก่อนเพิ่ม RAM

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ 'คอนโซลการกู้คืน' ในการแก้ไขปัญหา โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307654 วิธีการติดตั้งและใช้งาน 'คอนโซลการกู้คืน' ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไฮเบอร์เนต โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
305905 การไฮเบอร์เนตจะไม่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหลังจากที่ Windows XP ได้รับการปรับรุ่นแล้วและ RAM เพิ่มขึ้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831691 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กุมภาพันธ์ 2551 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kberrmsg kbbug kbfix kbnofix kbqfe kbprb KB831691

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com