คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกันในเซสชันของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831754 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซสชันของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 และคุณพยายามพิมพ์จากโปรแกรมใด ๆ ไปยังเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
No printers are installed. เมื่อต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ชี้ไปที่การตั้งค่าบนเมนูเริ่ม Windows คลิกเครื่องพิมพ์ และจากนั้น คลิกสองครั้งที่เพิ่มเครื่องพิมพ์ Follow the instructions in the wizard.
ไม่มีเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เลือกเครื่องพิมพ์อื่น
ก่อนที่คุณสามารถพิมพ์ได้ คุณจำเป็นต้องเลือกเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ คลิกสองครั้งไอคอนเพิ่มเครื่องพิมพ์ หรือคลิกปุ่มค้นหาเครื่องพิมพ์ที่อยู่บนแท็บทั่วไปของกล่องโต้ตอบนี้
ข้อผิดพลาดจากโปรแกรมไปยังโปรแกรมที่แตกต่างกัน

หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง และจากนั้น คลิกตกลงกระบวนการเครื่องพิมพ์กล่องโต้ตอบอาจเปิด ถ้าคุณเลือกพิมพ์เดียวกับที่ทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดการพิมพ์และนำไปใช้ปุ่มไม่พร้อมใช้งาน และคุณไม่สามารถพิมพ์ ถ้าคุณเลือกเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน คุณอาจสามารถพิมพ์

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากผู้ใช้อื่นมีล็อกอินไปยังเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล และผู้ใช้ที่มีรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เหมือนกันที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา เมื่อตัวจัดคิวการพิมพ์ตรวจพบโปรแกรมควบคุมใหม่บนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล ตัวจัดคิวที่สร้างแฟ้มข้อมูลไบนารีใหม่สำหรับรุ่นที่ใหม่กว่าของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณพยายามพิมพ์จากโปรแกรมในเซสชันเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลไบนารีใหม่เนื่องจากมีการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แฟ้มข้อมูลไบนารีคือ แฟ้มชั่วคราวที่ไดรเวอร์สากลของเครื่องพิมพ์ (Unidrv) สร้างหลังจากที่คุณแยกวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อความ minidriver โปรแกรมควบคุมสากลของเครื่องพิมพ์ (Unidrv) คือ ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่มาตรฐานที่ Microsoft ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ PostScript แฟ้มข้อมูลไบนารี unidrv มี.bud ขยายของแฟ้ม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Localspl.dll5.2.3790.220860,16030 Sep 200408:32IA-64RTMQFE
Spoolss.dll5.2.3790.212233,98430 Sep 200408:32IA-64RTMQFE

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Localspl.dll5.2.3790.220312,32030 Sep 200423:28x86RTMQFE
Spoolss.dll5.2.3790.21281,40830 Sep 200423:28x86RTMQFE

Windows 2000:

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

Windows 2000:

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Basesrv.dll5.0.2195.682442,25620 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
cmd.exe5.0.2195.6824236,30421 Sep 200300:45x86ไม่สามารถใช้งานได้
Faxui.dll0.2.0.1138,00020 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Gdi32.dll5.0.2195.6824222,99220 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Kernel32.dll5.0.2195.6867711,44020 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Localspl.dll5.0.2195.6876252,68820 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Mpr.dll5.0.2195.682454,03220 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Msgina.dll5.0.2195.6876334,09620 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Rdpwd.sys5.0.2195.682490,23220 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Sp3res.dll5.0.2195.68705,847,55206 2003 พฤศจิกายน22:29x86ไม่สามารถใช้งานได้
Spoolss.dll5.0.2195.687680,14420 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
User32.dll5.0.2195.6869380,17620 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Userenv.dll5.0.2195.6871389,39220 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Win32k.sys5.0.2195.68691,628,81631 2003 Oct03:02x86ไม่สามารถใช้งานได้
Win32spl.dll5.0.2195.682487,31220 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Winlogon.exe5.0.2195.6873182,03211 2003 พฤศจิกายน00:29x86ไม่สามารถใช้งานได้
Winsrv.dll5.0.2195.6873243,98420 2003 พฤศจิกายน22:59x86ไม่สามารถใช้งานได้
Kernel32.dll5.0.2195.6867711,44020 2003 พฤศจิกายน22:59x86UNIPROC
Win32k.sys5.0.2195.68691,628,81631 2003 Oct03:02x86UNIPROC
Winsrv.dll5.0.2195.6873243,98420 2003 พฤศจิกายน22:59x86UNIPROC

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831754 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB831754 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831754

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com