Samenwerking tussen antivirussoftware en Systeemherstel

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 831829 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe Systeemherstel in Microsoft Windows XP samenwerkt met uw antivirussoftware. In dit artikel wordt eveneens beschreven hoe u ge´nfecteerde bestanden verwijdert die u niet kunt opschonen vanuit het gegevensarchief van Systeemherstel. U kunt daarna doorgaan met het terugzetten van de computer naar niet-ge´nfecteerde herstelpunten. In dit artikel wordt eveneens beschreven hoe u kunt terugkeren naar een eerder ge´nfecteerd herstelpunt. Deze procedure is handig als u een ge´nfecteerd bestand moet herstellen.

Samenwerking tussen antivirussoftware en Systeemherstel

Met Systeemherstel van Windows XP kunt u de computer terugzetten naar een vorige toestand zonder dat u persoonlijke gegevensbestanden, zoals Word-documenten, afbeeldingsbestanden en e-mailberichten, kwijtraakt. Met Systeemherstel wordt op actieve wijze gecontroleerd wanneer er wijzigingen optreden in computerbestanden en enkele programmabestanden en worden oudere versies geregistreerd of opgeslagen voordat de wijzigingen worden doorgevoerd. U hoeft geen momentopnamen van de computer te maken omdat Systeemherstel automatisch herkenbare herstelpunten maakt die u kunt gebruiken om het systeem terug te zetten naar een eerdere toestand. Herstelpunten worden gemaakt wanneer zich belangrijk computergebeurtenissen voordoen, zoals de installatie van een programma of stuurprogramma. Ze worden ook regelmatig gemaakt, bijvoorbeeld dagelijks.

Om belangrijke computer- en programmabestanden beter te beveiligen worden deze bestanden met Systeemherstel bewaakt, geregistreerd en in sommige gevallen gekopieerd voordat ze worden gewijzigd. Wanneer bijvoorbeeld door een procedure of programma (een upgrade, een onbedoelde wijziging van de gebruiker, de installatie van een stuurprogramma of een virus) een belangrijk computerbestand of programmabestand wordt gewijzigd, wordt het bestand geregistreerd en wordt soms een kopie van het bestand opgeslagen voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Als er een probleem optreedt, kunnen bestanden door middel van een herstelbewerking worden vervangen door eerder opgeslagen versies van deze bestanden. Antivirusprogramma's gebruiken autodetectie- of scanmechanismen om belangrijke en persoonlijke bestanden op de computer te controleren op aanwijzingen van infectie. Vervolgens worden in het antivirusprogramma stappen ondernomen om bestanden die door bekende virussen zijn besmet, op te schonen, te verwijderen of in quarantaine te plaatsen (te isoleren). Met Systeemherstel wordt ook bijgehouden wanneer een antivirusprogramma een bewaakt, belangrijk computer- of programmabestand wijzigt (opschoont), verplaatst of verwijdert.

Tijdens een herstel zoekt een actief antivirusprogramma naar ge´nfecteerde bestanden. Als het antivirusprogramma ge´nfecteerde bestanden detecteert, probeert het de ge´nfecteerde bestanden te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Als de ge´nfecteerde bestanden door het antivirusprogramma met succes zijn opgeschoond, worden de opgeschoonde bestanden met Systeemherstel hersteld. Als een bestand echter niet kan worden opgeschoond, wordt het bestand door het antivirusprogramma verwijderd of in quarantaine geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat de herstelbewerking niet werkt omdat deze acties met het bestand een inconsistente hersteltoestand veroorzaken. Systeemherstel herstelt daarom de toestand van vˇˇr de herstelbewerking.

Handtekeningbestanden voor antivirusprogramma worden bijgewerkt zodra virussen bekend zijn. Een herstelbewerking die enkele dagen eerder niet werkte, werkt dus mogelijk wel nadat het antivirusprogramma is bijgewerkt. Als u echter een herstelbewerking naar een bepaald punt die eerder werkte, ongedaan maakt en opnieuw probeert uit te voeren, is het mogelijk dat deze herstelbewerking niet werkt als een nieuwe handtekening of definitie een virus detecteert dat het antivirusprogramma niet kan opschonen in een bestand waarvan een back-up is gemaakt.

Ge´nfecteerde bestanden verwijderen die u niet kunt opschonen in het gegevensarchief van Systeemherstel

Als u vermoedt dat vorige herstelpunten kopieŰn bevatten van ge´nfecteerde bewaakte bestanden die uw antivirusprogramma niet kon opschonen, kunt u deze bestanden en alle gerelateerde herstelpunten verwijderen uit het archief van Systeemherstel. Daartoe schakelt u Systeemherstel uit en weer in.

Opmerkingen
 • Wanneer u Systeemherstel uitschakelt, verwijdert u alle herstelpunten. Wanneer u Systeemherstel weer inschakelt, worden nieuwe herstelpunten gemaakt zoals dit door het schema en de gebeurtenissen wordt vereist.
 • Controleer of alle handtekening- en definitiebestanden zijn bijgewerkt. Controleer of het antivirusprogramma is geconfigureerd om de SVI-map (System Volume Information), een verborgen computermap in de hoofdmap van de computer, of %SYSTEMDRIVE%, uit te sluiten.
Als u eventuele ge´nfecteerde bestanden in de gegevensopslag volledig en onmiddellijk wilt verwijderen, schakelt u Systeemherstel uit en weer in. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 2. Klik op Prestaties en onderhoud en dubbelklik op Systeem.
 3. Open het tabblad Systeemherstel en schakel het selectievakje Systeemherstel op alle stations uitschakelen in.
 4. Klik op OK en klik op Ja om het verwijderen van herstelpunten te starten.
Als u Systeemherstel weer wilt inschakelen nadat de herstelpunten zijn verwijderd, herhaalt u deze stappen, maar schakelt u het selectievakje Systeemherstel op alle stations uitschakelen uit.

Een computer terugzetten naar een eerder ge´nfecteerd herstelpunt

Als u een computer wilt herstellen naar een eerder ge´nfecteerd herstelpunt, schakelt u het desbetreffende antivirusprogramma uit. Na het herstel schakelt u het antivirusprogramma weer in om eventuele ge´nfecteerde bestanden in de herstelde toestand te detecteren en de juiste acties te ondernemen.

Opmerkingen
 • Het uitschakelen van antivirusprogramma's wordt over het algemeen niet door Microsoft aanbevolen. Schakel antivirussoftware alleen tijdelijk uit om een computer te herstellen.
 • Verbreek de verbinding met een netwerk voordat u een antivirusprogramma uitschakelt om de infectie van andere computers te voorkomen.
Ga als volgt te werk als u een computer wilt herstellen naar een eerder ge´nfecteerd herstelpunt:
 1. Verbreek de verbinding met een netwerk om te voorkomen dat andere computers worden ge´nfecteerd.
 2. Schakel uw antivirusprogramma uit. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het pictogram van het antivirusprogramma in het systeemvak en kies Afsluiten of Uitschakelen. Raadpleeg de documentatie bij het antivirusprogramma voor meer informatie over hoe u het programma uitschakelt.
 3. Gebruik Systeemherstel om het systeem te herstellen naar het desbetreffende herstelpunt.
 4. Schakel het antivirusprogramma weer in wanneer de herstelbewerking is voltooid en het scherm verschijnt met de melding dat de bewerking is geslaagd.
 5. Controleer of het antivirusprogramma alle bestanden scant die Systeemherstel heeft gewijzigd. Voer hiervoor een handmatige scan uit van alle stations die door Systeemherstel worden gecontroleerd.


Referenties

Meer informatie over Systeemherstel vindt u op de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/community/centers/management/sysrestore_faq.mspx
Voor meer informatie over het maken en benoemen van uw eigen herstelpunten, raadpleegt u het document System Restore op de volgende TechNet-webpagina:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/xpsysrst.mspx
Voor meer informatie over de manier waarop uw antivirusprogramma samenwerkt met Systeemherstel van Microsoft Windows Millennium Edition klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
263455Antivirusprogramma's kunnen ge´nfecteerde bestanden in de map _Restore niet herstellen

Eigenschappen

Artikel ID: 831829 - Laatste beoordeling: woensdag 24 mei 2006 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Trefwoorden:á
kbinfo KB831829

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com