การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 3456 เมื่อคุณพยายามที่จะใช้การล็อกของธุรกรรมไปยังเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 831950 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 470638 (SHILOH_BUGS)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณได้มีการใช้งานการบันทึกการแก้ไขปัญหาในการจัดส่งสินค้าใน Microsoft SQL Server 2000 และคุณพยายามที่จะใช้การล็อกของธุรกรรมไปยังเซิร์ฟเวอร์ ไม่สำเร็จ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
msg ระดับ 3456, 21 สถานะ 1 เซิร์ฟเวอร์ 'Server Name> ', บรรทัด 4 ไม่ทำซ้ำไม่ล็อกระเบียน (15:40:4), สำหรับรหัสธุรกรรม (0:5033), หน้าและส่วนประกอบ (1:24), ฐานข้อมูล 'ชื่อฐานข้อมูล> ' (11) หน้า: LSN = (15:29:2), ชนิด = 1 แฟ้มบันทึก: OpCode = 9 บริบท 2, PrevPageLSN: (14:503:4)
โดยปกติปัญหานี้เกิดขึ้นในล็อกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสลับบทบาทของฐานข้อมูลการจัดส่ง ปัญหานี้เกิดขึ้น คุณต้องได้นำออกใช้ฐานข้อมูลที่สำรองข้อมูลกับ NORECOVERY ตัวเลือก

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการล็อกธุรกรรมปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มันหยุดปัญหานี้ในล็อกธุรกรรมในอนาคต

สาเหตุ

sql Server อาจทำให้การเข้าสู่ระบบหลังจากที่คุณออกบันทึกการสำรอง ด้วยอ็อพชัน NORECOVERY ปัญหานี้โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมภายในที่ทำให้ (ตรงsysindexesด้วยการนับจำนวนแถวที่สำหรับตารางเฉพาะ หลังจากหลาย ๆ การดำเนินแทรก หรือลบ การดำเนินงานเกิดบนตาราง ตัวอย่างเช่น)

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ SQL Server 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
   Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  31-May-2003 16:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  28-Oct-2003 02:21 2000.80.873.0   315,968 Custtask.dll   
  02-Oct-2003 18:59 2000.80.867.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  25-Apr-2003 00:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 00:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  29-Jan-2003 23:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  12-Sep-2003 01:26 2000.80.859.0  1,905,216 Dtspkg.dll    
  26-Aug-2003 18:16 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll   
  23-Jun-2003 20:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 20:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  24-Apr-2003 00:51          747,927 Instdist.sql
  02-May-2003 23:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 04:40 2000.80.765.0   90,692 Msgprox.dll   
  01-Apr-2003 00:07           1,873 Odsole.sql
  04-Apr-2003 23:46 2000.80.800.0   62,024 Odsole70.dll   
  07-May-2003 18:41 2000.80.819.0   25,144 Opends60.dll   
  02-Apr-2003 19:48 2000.80.796.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 21:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Aug-2003 16:17          550,780 Procsyst.sql
  11-Sep-2003 22:37           12,305 Qfe469315.sql
  22-May-2003 20:57           19,195 Qfe469571.sql
  05-Sep-2003 23:36         1,090,932 Replmerg.sql
  06-Sep-2003 05:18 2000.80.858.0   221,768 Replprov.dll   
  06-Sep-2003 05:18 2000.80.858.0   307,784 Replrec.dll   
  05-Sep-2003 22:00         1,087,150 Replsys.sql
  13-Aug-2003 14:28          986,603 Repltran.sql
  21-Oct-2003 22:08 2000.80.871.0   57,916 Semnt.dll    
  29-Jul-2003 18:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 16:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  05-Aug-2003 19:06          127,884 Sp3_serv_uni.sql
  31-May-2003 23:01 2000.80.818.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 15:44           25,172 Sqldumper.exe  
  19-Mar-2003 16:20 2000.80.789.0   28,672 Sqlevn70.rll
  27-Sep-2003 02:42 2000.80.865.0   180,792 Sqlmap70.dll   
  03-Sep-2003 00:56 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  02-Sep-2003 21:03 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll
  21-Oct-2003 22:08 2000.80.871.0   401,984 Sqlqry.dll    
  08-Feb-2003 04:40 2000.80.765.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  11-Nov-2003 20:34 2000.80.878.0  7,606,353 Sqlservr.exe   
  25-Jul-2003 19:44 2000.80.845.0   590,396 Sqlsort.dll   
  08-Feb-2003 04:40 2000.80.765.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  02-Oct-2003 18:59 2000.80.867.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  31-May-2003 23:01 2000.80.818.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  31-May-2003 23:01 2000.80.818.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  28-Oct-2003 02:21 2000.80.873.0   123,456 Stardds.dll   
  31-May-2003 23:01 2000.80.818.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  31-May-2003 16:59 2000.80.818.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 21:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  01-Jul-2003 22:19 2000.80.834.0   98,816 Xpweb70.dll   

หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 831950 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB831950 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:831950

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com