משתמשים אינם יכולים להדפיס לאחר התקנת Service Pack, אוסף עדכונים או תיקון חם למדפסת בשרת ב- Windows 2000 או ב- Windows Server 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 832219 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של מערכת הרישום לפני שתבצע בה שינויים. ודא כי אתה יודע כיצד לשחזר את מערכת הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

ייתכן שלאחר התקנת Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2)?, ערכת Service Pack של Windows Server 2003, אוסף עדכונים 1 עבור Microsoft Windows 2003 או תיקונים חמים המעדכנים את הקובץ Unidrvui.dll, ייתקלו המשתמשים בתופעות האלה:
 • כאשר לקוח או שרת מנסים להדפיס, נראה כי תוכנית ההדפסה ברקע אינה מגיבה (ואפילו 'נתקעת') ומופיעה הודעת השגיאה הבאה:
  אין אפשרות ליצור משימת הדפסה.
 • כאשר אתה מנסה להדפיס עמוד ניסיון ממסוף השרת, מקבלת הודעת השגיאה הבאה:
  ??הדפסת עמוד הניסיון נכשלה.

סיבה

התנהגות זו עלולה להתרחש אם מתקינים service pack או תיקון חם בשרת המכיל מנהלי מדפסות PCL? (Printer Control Language) רבים המבוססים על Unidrv.

בעת התקנת service pack או תיקון חם המעדכנים את הקובץ Unidrvui.dll בשרת המכיל מנהלי מדפסות PCL רבים המבוססים על Unidrv, ייתכן שיידרש לשרת זמן רב (עד שעתיים) כדי ליצור מחדש את קובצי תיאור המדפסת הבינריים המנותחים (קובצי ?.bud?) המיועדים לשיפור יעילות ההדפסה ברקע עבור מנהלי מדפסות אלה. במשך זמן זה, תוכנית ההדפסה ברקע אינה יכולה לקבל משימות הדפסה חדשות ועלולה להחזיר ללקוחות הודעות שגיאה המצביעות על תור הדפסה מלא. פעולת ניתוח זו היא חד-פעמית ואינה חוזרת לאחר שקובצי ?.bud? בינריים מנותחים כבר נוצרו בהצלחה.

יש הכרח ליצור מחדש קובצי ?.bud? בינריים, הנוצרים מקובצי תיאור מדפסת כלליים (GPD), מפני שהשתנתה גירסת קובץ המנתח של GPD.? לאחר סיום ניתוח כל מנהלי המדפסות מבוססי ה-PCL, יכולה תוכנית ההדפסה ברקע לשוב ולקבל משימות הדפסה. מסיבה זו, ממליצה מיקרוסופט להביא בחשבון פרק זמן זה של עד שעתיים להשלמת ניתוח קובצי ?.bud? בתכנון של התקנת service pack ותיקונים חמים בשרתים המכילים מנהלי מדפסות PCL רבים המבוססים על Unidrv.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, הקצה לשרת מספיק זמן לניתוח הקבצים של כל מנהלי המדפסות המבוססים על PCL עבור כל אחד מקובצי מנהלי המדפסת המשודרגים, וכן הקצה מספיק זמן לכל מדפסת המשתמשת בקבצים אלה.

דרכים לעקיפת הבעיה

אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום בעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד.

אם אינך יכול להמתין עד שהשרת יסיים את ניתוח כל מנהלי המדפסות המבוססים על Unidrv, הסר את קובצי תיאורי המדפסת (קובצי ?.bud?) המאוחסנים במטמון המחשב באופן ידני, ולאחר מכן הנח להם להיווצר מחדש באופן אוטומטי. ייתכן שיצירה מחדש אוטומטית זו תתבצע מהר יותר ? תלוי במהירות השרת שלך. בדרך כלל, פעולה זו מסתיימת בתוך 30 דקות.

הערה בעת הפעלת תוכנית ההדפסה ברקע, היא מתקינה גירסה חדשה יותר של Unidrv.dll. כתוצאה מכך קובצי ?.bud? הופכים למיושנים. קובצי ?.bud? הם גירסה של קובצי ?.ppd ?לאחר שעברו קומפילציה, ותמיד תוכל ליצור אותם מחדש מתוך קובצי ?.ppd? אלה.?? הודות לכך, באפשרותך להסיר את קובצי ה-?.bud? האמורים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפסק את תוכנית ההדפסה ברקע. כדי לעשות זאת, הפעל את הפקודה הבאה מתוך שורת פקודה:
  net stop spooler
 2. אתר את כל הקבצים מסוג ?.bud? וודא שהם מוחתמים בחתימת הזמן הנוכחית (שעה ותאריך).? הקבצים מופיעים עם התאריך של אותו יום.
 3. הסר את כל קובצי ?.bud? הכוללים חתימת זמן קודמת לתאריך של אותו יום.? קבצים אלה נמצאים בתיקיות הבאות:
  %SYSTEMROOT%\System32\Spool\Drivers\w32x86\3
 4. הסר את מפתח הרישום הזה, אם הוא קיים:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
  2. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  3. בתפריט רישום, לחץ על ייצא קובץ רישום.
  4. בתיבה שם קובץ , הקלד printkey, ולאחר מכן לחץ על שמור.

   הערה מאוחר יותר, אם תצטרך לשחזר את מפתח הרישום
   Print
   , תוכל לעשות זאת על-ידי לחיצה פעמיים על קובץ Printkey.reg ששמרת.
  5. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום, ואם הוא קיים ? לחץ עליו:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  6. בתפריט עריכה, לחץ על מחק, ולאחר מכן לחץ על כן כדי לאשר את הסרת
   PostSPUpgrade
   מפתח הרישום.

   הערה ייתכן כי מפתח הרישום
   PostSPUpgrade
   יחזור ויופיע לאחר שתפעיל מחדש את המחשב. הדבר קורה אם קיימים קובצי ?.bud נוספים שטרם נותחו. הסרת מפתח רישום זה מתבצעת באופן אוטומטי לאחר סיום ניתוח קבצים אלה.
 5. הפעל מחדש את השרת.
שירותי ההדפסה יהיו זמינים למשתמשים כ-?30 דקות לאחר הפעלת השרת מחדש.

מאפיינים

Article ID: 832219 - Last Review: יום שני 10 דצמבר 2007 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Server SP2
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP2
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
מילות מפתח 
kbprint kbprb KB832219

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com