คุณได้รับเป็น "การละเมิดการเข้าถึง (ยกเว้น 0xC0000005) " ข้อผิดพลาดใน Internet Explorer 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832823 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft Internet Explorer 6.0 หยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร HTML หรือเว็บเพจ นอกจากนี้ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
การละเมิดการเข้าถึง (ยกเว้น 0xC0000005)

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Internet Explorer 6.0 เพื่อเปิดเอกสาร HTML หรือเว็บเพจที่ประกอบด้วยแท็กที่ขยายขอบเขต ถ้าแท็กขยายขอบเขตจะไม่ปิดอย่างถูกต้อง โดยใช้แท็ก การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้น

แท็ก<SPAN>มีองค์ประกอบแบบอินไลน์ที่แสดงข้อความ โดยใช้แผ่นงานสไตล์ โดยปกติจะใช้แท็กเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะ ขององค์ประกอบ หรือ ของบล็อกของข้อความ </SPAN>

แท็ก<SPAN>จะถูกใช้กับองค์ประกอบแบบอินไลน์ของกลุ่มในเอกสาร HTML ด้วย ตัวอย่างเช่น เอกสาร HTML ต่อไปนี้อาจทำให้เกิดการละเมิดการเข้าถึงได้เนื่องจากการ</SPAN>แท็กหายไปได้
<html>
 <body>
   <style type="text/css">
    #three
     {
     position: absolute;
     }
    #one #two
     {
     position: absolute;
     }
   </style>

   <div id="one">
    In 'one'
    <SPAN id="two">
     In 'two'

-> The </SPAN> tag is missing 

   </div>

   <div id="three">
    In 'three'
   </div>
 </body>
</html>

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือ การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

SP1 Explorer 6.0 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows Server 2003 x 86

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  27-Oct-2004 00:40 6.0.3790.227  2,925,056 Mshtml.dll    


SP1 Explorer 6.0 อินเทอร์เน็ตสำหรับ Windows Server 2003 IA-64

  Date     Time  Version      Size  File name
  -------------------------------------------------------------------
  27-Oct-2004 01:43 6.0.3790.227  8,230,912 Mshtml.dll   IA-64
  27-Oct-2004 01:40 6.0.3790.227  2,925,056 Wmshtml.dll  x86


Internet Explorer 6.0 SP1

  Date     Time  Version      Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  17-Jun-2004 00:01  6.0.2800.1449  2,692,096  Mshtml.dll 

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832823 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbqfe kbie600sp2fix kbfix kbbug kbie600presp2fix kbprb kbmt KB832823 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832823

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com