คุณไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วติดตั้งคอมโพเนนต์อินทราเน็ต หรือเชื่อมต่อกับ http://companyweb ใน Windows Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832880 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในระหว่างการส่วนประกอบอินทราเน็ตของ Microsoft Windows Small Business Server 2003 Setup คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดขณะติดตั้ง Windows SharePoint Services และสร้างไซต์อินทราเน็ตของคุณ
นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ http://companyweb:
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดูเพจนี้ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการเรียกดูไดเรกทอรีหรือหน้าที่การใช้ข้อมูลประจำตัวคุณป้อนค่านี้
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น แฟ้ม Errorlog.txt จะประกอบด้วยข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Errorlog.txt จะอยู่ในโฟลเดอร์ 2003\logs C:\Program Files\Microsoft Integration\Windows Small Business Server
[08/06/04,15:12:40] Intranet: [2] CClientX::HrGrantDatabaseRights - failed to run SQL command, 
hr=0x80004005
[08/06/04,15:12:40] Intranet: [2] use [STS_SBSROCK_1]
[08/06/04,15:12:40] Intranet: [2] CClientX::HrGrantDatabaseRights - failed to run SQL command, 
hr=0x80004005
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] use [STS_%s_1]
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] CClientX::HrGrantDatabaseRights - failed to run SQL command, 
hr=0x80004005
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] use [STS_Config]
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] CClientX::HrGrantDatabaseRights - failed to run SQL command, 
hr=0x80004005
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] use [STS_SBSROCK_1]
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] CClientX::HrGrantDatabaseRights - failed to run SQL command, 
hr=0x80004005
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] use [STS_%s_1]
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] CClientX::HrGrantDatabaseRights - failed to run SQL command, 
hr=0x80004005
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] use [STS_Config]
[08/06/04,15:12:41] Intranet: [2] Failed to grant db rights to sts worker
[08/06/04,16:07:45] WizardUI: [2] ISetupManager::GetGlobalCustomProperty() failed in 
CPageBase::GetGlobalProperty(): GUID = {63ECC03C-3D58-4074-903D-E80CFC5BDC25}
หมายเหตุ:ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นหากคุณติดตั้ง Windows Small Business Server 2003 ก่อน 24 พฤศจิกายน 2003 เว้นแต่ว่าคุณทำการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ตั้งค่าคอนฟิกเปลี่ยน Windows SharePoint Services เช่นการสร้างระดับบนเว็บไซต์ใหม่หรือการเอ็กซ์ทราเน็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
833019คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง Windows SharePoint Services สร้างฐานข้อมูลเนื้อหาใหม่ หรือ provision เซิร์ฟเวอร์เสมือนใหม่

สาเหตุ

ปัญหานี้มีสาเหตุจากข้อผิดพลาดในลักษณะที่มีการตรวจสอบไลบรารี dynamic-การเชื่อมโยงบาง (DLLs) กระบวนการติดตั้ง interprets อย่างไม่ถูกต้องบาง DLLs เป็นไม่ถูกต้องเมื่อ ใน fact สามารถใช้ได้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ก่อน มีดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 909544 จาก Microsoft Windows Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21069
หลังจากที่มีการติดตั้ง 909544 จากนั้น มีดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 832880 จาก Microsoft Windows Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21069
หมายเหตุ:ถ้าคุณเพิ่มผู้ใช้เครือข่าย Windows Small Business Server ของคุณก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เปิดแผ่นงานของผู้ใช้ในการจัดการเซิร์ฟเวอร์ และเรียกใช้ตัวช่วยสิทธิ์ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่เหมาะสมเข้าถึงของบริษัทภายในเว็บไซต์ (http://companyweb)

ถ้าคุณเผยแพร่ของบริษัทภายในเว็บไซต์ไปยังอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้ปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอีเมล์ที่มีการตั้งค่าคอนฟิกอีกครั้งหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง แล้ว คุณสามารถเผยแพร่ของบริษัทภายในเว็บไซต์ไปยังอินเทอร์เน็ต

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832880 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
atdownload kberrmsg kbprb kbmt KB832880 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832880

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com