windows XP ไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมหรือแฟ้ม DLL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832978 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP โปรแกรมอาจไม่ทำงานเนื่องจาก Windows XP ไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่ปฏิบัติการได้ของโปรแกรมหรือแฟ้ม DLL

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าตัวแปรระบบเส้นทางระบบมีความยาวเกิน 1024 อักขระเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรม ตัวแปรสภาพแวดล้อมเส้นทางระบบมีการบวกอักขระ 1023 กับการหยุด null อักขระ สำหรับการรวมอักขระ 1024 เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม เส้นทางถูกตัดทอน 1024 อักขระ และเวอร์ชันนี้ถูกตัดทอนแล้วเขียนกลับไปยังรีจิสทรี

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows XP, 64-bit editions
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  27-Apr-2004 00:00 6.0.2800.1515   130,560 Fldrclnr.dll   IA-64
  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1520  1,272,320 Msgina.dll    IA-64
  27-Apr-2004 00:00 6.0.2800.1520 14,377,984 Shell32.dll   IA-64
  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1515  2,018,816 Sxs.dll     IA-64
  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1520   497,664 Sysdm.cpl
  27-Apr-2004 00:00 5.1.2600.1520  1,714,176 Userenv.dll   IA-64
  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   82,432 Wfldrclnr.dll  x86
  26-Apr-2004 22:52 5.1.2600.1520   646,144 Winlogon.exe   IA-64
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   995,328 Wmsgina.dll   x86
  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1520  8,349,184 Wshell32.dll   x86
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1515   676,864 Wsxs.dll     x86
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   275,456 Wsysdm.cpl
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   675,840 Wuserenv.dll   x86
  11-Apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593,408 Wxpsp2res.dll  x86
  11-Apr-2004 03:33 5.1.2600.1515   592,896 Xpsp2res.dll   IA-64
  11-Apr-2004 02:18 6.0.2800.1515  2,639,360 Comctl32.dll   IA-64
  27-Apr-2004 00:00           1,813 Controls.man
  27-Apr-2004 00:00            623 Comctl.man
windows XP รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version      Size  File name	Platform
  ---------------------------------------------------------------------
  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   82,432 Fldrclnr.dll   x86
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   995,328 Msgina.dll    x86
  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1520  8,349,184 Shell32.dll   x86
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1515   676,864 Sxs.dll     x86
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   275,456 Sysdm.cpl 	  x86
  27-Apr-2004 00:13 5.1.2600.1520   675,840 Userenv.dll   x86  
  26-Apr-2004 23:52 5.1.2600.1520   519,168 Winlogon.exe   x86 
  11-Apr-2004 04:04 5.1.2600.1515   593,408 Xpsp2res.dll   x86
  27-Apr-2004 00:13 6.0.2800.1515   921,600 Comctl32.dll   x86
  27-Apr-2004 00:13           1,812 Controls.man
  27-Apr-2004 00:13            621 Comctl.man

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หรือ Windows XP Service Pack 2 (SP2), การกำหนดเส้นทางตัวแปรของสภาพแวดล้อมจะเพิ่ม 2048 อักขระสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft


หมายเหตุ:แม้หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ ชื่อในสภาพแวดล้อมการจัดการอื่น (ผู้ให้บริการ Win32_Environment) ใน WMI จะล้มเหลวถ้าใบแจ้งยอดจากเส้นทางที่มีอักขระที่มากกว่า 1023

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832978 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB832978 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832978

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com