Oprava: Xp_sendmail rozšířené uložené procedury nespustí úspěšně SQL Server 2000 SP2 nebo novější

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 833045 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při pokusu o odeslání e-mailové zprávy pomocí xp_sendmail rozšířené uložené procedury v počítači se systémem Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) nebo novější, xp_sendmail rozšířené uložené procedury nemusí spustit úspěšně. Může se zobrazit následující chybová zpráva:
Server: Zpráva 18025, úroveň 16 stav 1, řádek 0
xp_sendmail: došlo k chybě pošty 0x80040115
Poznámka: Tento problém obvykle nastane, když jsou splněny následující dvě podmínky:
 • Je ztráta připojení k síti mezi počítači se systémem 2000 Microsoft SQL Server a počítač spustit Microsoft Exchange Server.
 • Exchange server je restartován po prvním spuštění xp_sendmail rozšířené uložené procedury instance serveru SQL, kde došlo k chybě.

Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version       Size  File name
  ---------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe   
  28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   315,968 Custtask.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Dbmslpcn.dll   
  25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql
  12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0  1,905,216 Dtspkg.dll    
  26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll   
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll    
  23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll    
  24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql
  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   90,692 Msgprox.dll   
  01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   62,024 Odsole70.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,144 Opends60.dll   
  07-May-2003 18:47          132,096 Opends60.pdb
  30-Jan-2004 16:28 2000.80.911.0   57,904 Osql.exe     
  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll   
  04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql
  12-Sep-2003 00:37           12,305 Qfe469315.sql
  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql
  30-Jan-2004 01:16         1,090,380 Replmerg.sql
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   221,768 Replprov.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   307,784 Replrec.dll   
  29-Jan-2004 23:24 2000.80.911.0   159,813 Replres.rll
  06-Sep-2003 00:00         1,087,150 Replsys.sql
  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   287,304 Rinitcom.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,916 Semnt.dll    
  29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll    
  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll
  02-Jan-2004 19:42 2000.80.904.0   53,832 Snapshot.exe   
  09-Dec-2003 20:07          117,834 Sp3_serv_uni.sql
  05-Feb-2004 00:46 2000.80.913.0   28,672 Sqlagent.dll   
  05-Feb-2004 00:47 2000.80.913.0   311,872 Sqlagent.exe   
  19-Feb-2004 18:02 2000.80.916.0   168,001 Sqlakw32.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  4,215,360 Sqldmo.dll    
  07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe  
  29-Jan-2004 23:17 2000.80.911.0   28,672 Sqlevn70.rll
  05-Mar-2004 17:13 2000.80.922.0   180,792 Sqlmap70.dll   
  03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll    
  02-Sep-2003 23:03 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll
  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0   401,984 Sqlqry.dll    
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,920 Sqlrepss.dll   
  09-Mar-2004 19:54 2000.80.922.0  7,614,545 Sqlservr.exe   
  09-Mar-2004 19:57         12,788,736 Sqlservr.pdb
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   590,396 Sqlsort.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   45,644 Sqlvdi.dll    
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   106,588 Sqsrvres.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Ssmslpcn.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   82,492 Ssnetlib.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,148 Ssnmpn70.dll   
  28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   123,456 Stardds.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   158,240 Svrnetcn.dll   
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   76,416 Svrnetcn.exe   
  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll     
  30-Apr-2003 23:52          132,096 Ums.pdb
  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   98,872 Xpweb70.dll  
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Jak potíže obejít

Tento problém vyřešit, ověřte připojení k síti a znovu odešlete e-mailu. Můžete nastavit možnost opakování xp_sendmail rozšířené uložené procedury nakonfigurováním položky registru nebo přidáním logiky opakování kód aplikace. Použijte některou z následujících metod:
 • Metoda 1: Konfigurace možnost opakování xp_sendmail rozšířené uložené procedury

  Ve výchozím nastavení po instalaci této opravy, pokud xp_sendmail rozšířené uložené procedury setká HRESULT = 0x80040115, xp_sendmail rozšířené uložené procedury se pokusí znovu odeslat pošty po režimu spánku pro 1000 milisekund. Můžete však nakonfigurovat počet opakování a interval čekání pro každé opakování.

  Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které sdělit, jak upravit registr. Po nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Postupujte proto pečlivě podle uvedených kroků. Pro zvýšení bezpečnosti registr zálohujte jestě před jeho úpravami. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete následujícím článku znalostní v databáze Microsoft Knowledge Base:
  322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows
  1. Konfigurovat počet opakování, přidejte hodnotu DWORD NumberOfTimesToRetryOnNetworkError následující klíč registru a nastavte hodnotu:
   • Výchozí instance SQL Server 2000, použijte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer klíč registru.
   • Pojmenovaná instance SQL Server 2000, použijte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft klíč registru Instance Name SQL Server\ \MSSQLServer.
  2. Konfigurovat interval čekání možnost opakování xp_sendmail přidat hodnotu DWORD WaitIntervalForRetryOnNetworkError následující klíč registru a nastavte hodnotu:
   • Výchozí instance SQL Server 2000 pomocí klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer.
   • Pojmenovaná instance SQL Server 2000 pomocí klíče registru \MSSQLServer HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\ Instance Name.
 • Metoda 2: Přidání opakovat logiku kódu aplikace

  Použijte uvedený postup:
  1. Ověřte připojení k síti pro počítač je nakonfigurován jako poštovní server.
  2. Ujistěte se, že síťový adaptér a odpovídající ovladač pracují správně.
  3. Použití příslušné logiky ve skriptu Transact-SQL, použít k odeslání e-mailové zprávy pomocí xp_sendmail rozšířené uložené procedury tak, aby znovu e-mailové zprávy může být odeslán po dojde k selhání. Chcete-li to provést, můžete použít skript Transact-SQL, který je podobný následující:
   DECLARE
   @EmailAddTO varchar(30),
   @EmailSubject varchar(130),
   @EmailText varchar(255),
   @return int,
   @Counting int 
   
   BEGIN
   /* SET value */
   SET @return = 0 
   SET @Counting = 0 
   SET @EmailSubject = 'TEST EMAIL' 
   SET @EmailText = 'This is a test email'
   SET @EmailAddTO = '<RecipientAddress>' 
   
   /* LOOP. If e-mail is sent, break loop; ELSE WAIT 10 seconds, and then RETRY. */
   WHILE 1=1
   BEGIN
   SET @Counting = @Counting + 1
   
   EXEC @return = master.dbo.xp_sendmail 
   @recipients = @EmailAddTO,
   @message = @EmailText ,
   @subject = @EmailSubject
   
   /* CHECK value, break if SUCCESS */
   IF @return = 0
   BEGIN
   PRINT 'EMAIL SENT'
   BREAK
   END
   ELSE
   BEGIN
   /* Try 5 times */
   IF @Counting = 5
   BREAK 
   PRINT 'EMAIL FAILED, WAIT 10 SECONDS, TRY AGAIN'
   /* 000 hours, 00 minutes, and 10 seconds */
   WAITFOR DELAY '000:00:10'
   END
   END
   END
   GO

Další informace

Při odeslání e-mailové zprávy pomocí xp_sendmail rozšířené uložené procedury xp_sendmail rozšířené uložené procedury provádí mnoho volání MAPI API. Možnost opakování v této opravě hotfix je však přidán pouze pro jedno volání, který způsobil chybu s následující chybová zpráva:
HRESULT = 0X80040115

Odkazy

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
263556Jak konfigurovat SQL mail
315886Běžné problémy SQL mail
820220Odeslat e-mail pomocí rozšířené uložené procedury xp_sendmail dojde k chybě 0x80070005 nebo 0x80040005

Vlastnosti

ID článku: 833045 - Poslední aktualizace: 2. listopadu 2007 - Revize: 4.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP2
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP3
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
Klíčová slova: 
kbmt kbhotfixserver kbqfe kbregistry kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbemail kbdll kbprb kberrmsg kbsqlservmail KB833045 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:833045

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com