Frissítőcsomag tölthető le a Windows Server 2003 operációs rendszer Kötet árnyékmásolata szolgáltatásához (VSS)

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 833167 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Bevezetés

Gyorsjavítás érhető el a Microsoft Windows Server 2003 rendszer Kötet árnyékmásolata szolgáltatásához. A frissítőcsomag a következő hibajelenségekkel kapcsolatban tartalmaz javításokat:

A jelenség

Nem hozhatók létre szoftver-árnyékmásolatok a kis fürtméretet használó nagyméretű köteteken


Amikor olyan nagyméretű köteteken kísérel meg árnyékmásolatokat létrehozni, amelyek kis (például 4 KB-nál kisebb) fürtméretet használnak, illetve egyszerre próbál pillanatfelvételt készíteni több nagyméretű kötetről, előfordulhat, hogy a VSS-szoftverszolgáltató a szükségesnél nagyobb méretű lapozható készletmemória-foglalást használ az árnyékmásolat létrehozása során. Ha nem áll rendelkezésre elegendő lapozható készletmemória a kiosztás számára, nem fejeződik be az árnyékmásolat létrehozása, és minden előző árnyékmásolat-feladat elveszhet. E probléma előfordulásakor a következő hibaüzenetek is megjelenhetnek az alkalmazások eseménynaplójában:
Típus:			Hiba 
Forrás:			VolSnap 
Kategória:		Nincs 
Eseményazonosító: 	5 
Leírás: 
A kötet (X) árnyékmásolatát nem lehetett létrehozni, mert kevés a nem lapozható memóriakészlet bitképstruktúrákhoz.
Típus:			Hiba 
Forrás:			VolSnap 
Kategória:		Nincs 
Eseményazonosító:	20 
Leírás: 
A kötet (X) árnyékmásolatai sikertelen helyszámítás miatt megszakadtak.
Típus:   		Hiba 
Forrás:  		VolSnap 
Kategória: 		Nincs 
Eseményazonosító:    28 
Leírás: 
A kötet (X) árnyékmásolatát nem lehetett létrehozni, mert nem sikerült kialakítani az ehhez szükséges struktúrákat a lemezen.
 
Adat: 
0000: 00 00 00 00 02 00 58 00  ......X. 
0008: 00 00 00 00 1c 00 06 c0  .......? 
0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0  ....š..? 
0018: 3d 00 00 00 00 00 00 00  =....... 
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00  ........
Megjegyzés: A cikkben szereplőkön kívül más hibaüzenetek is megjelenhetnek. Az esemény NTSTATUS részében, a 0x14 eltolásnál lévő 0xc000009a (STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES) érték memória-erőforráslefoglalási problémát jelez.

Megoldás: Ez a frissítés megszünteti a memória-lefoglalási problémát, előfordulhat ugyanakkor, hogy a probléma továbbra is jelentkezik, ha nincs elegendő memória a másolási művelet végrehajtásához.

Biztonsági másolatok készítése során, illetve intenzív bemeneti/kimeneti műveletek esetén a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás íróprogramjaiban időtúllépési hibák lépnek fel, az árnyékmásolatok pedig elvesznek


Amikor elindít egy biztonsági mentési folyamatot, a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás egyes íróprogramjaiban időtúllépési hiba léphet fel, ami a biztonsági mentés leállását okozza. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás írója olyan program vagy szolgáltatás, amely a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás segítségével menti az adatokat az árnyékmásolat létrehozása előtt. Előfordulhat például, hogy az NTBackup és más hasonló biztonságimásolat-készítő programok használatakor a biztonsági másolat készítése nem fejeződik be, és a következő hibaüzenet jelenik meg:
Hiba történt a kötet árnyékmásolatának készítésekor: 800423f4 (illetve a 800423f2 vagy 800423f3 érték).
A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás íróprogramjával kapcsolatos probléma diagnosztizálásához futtassa a vssadmin parancsot közvetlenül a biztonsági mentés leállását követően:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be a vssadmin list writers parancsot.
Ez a parancs megjeleníti a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás íróprogramjait és azok aktuális állapotát. A kimenet például jelezheti azt is, a Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) vagy a Microsoft Active Directory íróprogramjában hiba lépett fel. Időtúllépési hiba számos szolgáltatás, így az MSDE, az SQL, az NT címtárszolgáltatás (NTDS), a Windows Internet Naming System (WINS), a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), a Távtároló, a hitelesítésszolgáltató és a Microsoft Exchange íróprogramjában felléphet. Ilyen hibát szemléltet az alábbi mintakimenet is:
C:\>VSSADMIN LIST WRITERS 
[...] 
Az íróprogram neve: 'NTDS' 
Az íróprogram azonosítója: {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} 
Az íróprogram példányának azonosítója: {26ed439f-4a52-481d-963d-5db5b695d9e7} 
Állapot: [10] Sikertelen
Utolsó hiba: Újrapróbálkozást lehetővé tevő hiba
Bizonyos időtúllépési hibák az alkalmazások eseménynaplójának megtekintésével azonosíthatók. Ilyen hibát szemléltet a következő két példa:
Eseményazonosító: 12290 
Leírás: 
Kötet árnyékmásolata szolgáltatás - figyelmeztetés: ESENT ERROR {b2014c9e-8711-4c5c-a5a9-3cf384484757} NTDS: -2402. hr = 0x00000000.
Eseményazonosító: 2004 
Leírás: 
Az árnyékmásolat (6) beállításakor időtúllépés történt (20000 mp). 
A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás bizonyos íróprogramjainak időtúllépését előidéző probléma hosszan tartó árnyékmásolat-készítési folyamatok esetén fordulhat elő. Ez a probléma főként olyan számítógépeken jelentkezik, amelyek lassú merevlemezes meghajtókkal, kevés memóriával vagy lassú processzorral rendelkeznek. A probléma azokat a számítógépeket is érintheti (például tartományvezérlőket), amelyeken a lemezírási gyorsítótár ki van kapcsolva.

Az árnyékmásolat készítése komplex sorrendben végrehajtott folyamatközi hívásokat foglal magában. A folyamatközi hívások biztosítják, hogy a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás összes fontos íróprogramja (például az SQL, az Exchange Server, a rendszerszolgáltatások és más programok) kiürítse adatpufferét az árnyékmásolat készítése során. Ezen felül a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás néhány íróprogramja, mint például az Exchange íróprogram, egy előre meghatározott ideig nem végez írást. E várakozási időtartam alatt elkészülhet az árnyékmásolat. Az íróprogramok késleltetik az írást annak érdekében, hogy az árnyékmásolat és adatpuffereik tartalma azonos legyen. Lassú processzor, kevés memória vagy a bemeneti/kimeneti szintek erős terhelése esetén azonban a következő hibajelenségek tapasztalhatók:
 • Az íróprogramok nem ürítik ki adatpuffereiket.
 • Az íróprogramok a meghatározott időtartam letelte előtt írni kezdenek.
A probléma következtében nem sikerül az árnyékmásolat létrehozása.

Fontos: A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás íróprogramjaiban egyéb feltételek esetén is felléphetnek hasonló hibák. Ilyen feltétel a szabad lemezterület hiánya vagy a számítógép nem megfelelő konfigurációja. Ez a gyorsjavítás csak azoknak a meghatározott időtúllépési hibáknak az elhárítását teszi lehetővé, amelyek a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás íróprogramjaiban léphetnek fel véletlenszerűen a biztonsági másolatok készítése során. A Microsoft kifejezetten ajánlja az eseménynapló megtekintését a Kötet árnyékmásolata szolgáltatással kapcsolatos minden olyan hiba esetében, amely az íróprogram leállását okozhatja.

Egy másik kapcsolódó hibajelenség, hogy a megosztott hálózati mappák törlődhetnek. E probléma esetén a következő hibaüzenet jelenik meg az eseménynaplóban:
Típus:			Hiba 
Forrás: 		VolSnap 
Kategória: 		Nincs 
Eseményazonosító: 	25 
Leírás: 
A kötet (kötet_neve) árnyékmásolata megszakadt, mert a különbözetiterület-fájlt nem lehetett időben növelni. Fontolja meg a bemeneti/kimeneti terhelés csökkentését ezen a rendszeren a probléma elkerüléséhez a jövőben.
A hibaüzenetben a kötet_neve annak a kötetnek a neve, amelyről biztonsági másolat készül.

Probléma merülhet fel a Volsnap.sys illesztőprogrammal kapcsolatban is, aminek következtében törlődhet az árnyékmásolat intenzív bemeneti/kimeneti műveletek esetén. Ez a probléma főként akkor fordulhat elő, ha a lemezírás gyorsítótárazása le van tiltva (mint például a tartományvezérlők esetében).

Alapértelmezés szerint a rendszer a Microsoft Windows Server 2003 árnyékmásolat-szolgáltatóját használja a biztonsági másolatként szolgáló árnyékmásolatok létrehozásához. Az árnyékmásolatok létrehozása a „módosításkor másolt” elv alapján történik. A különbségeket a program az árnyékmásolat tárolójába másolja. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatásban az árnyékmásolat-kezelő eszközt vagy a vssadmin parancsot használhatja.

A Windows Server 2003 eredeti kiadásában a kezdeti árnyékmásolat-tároló árnyékmásolat-készítésre lefoglalt mérete 100 megabájt (MB). A ténylegesen felhasznált terület azonban ennél jóval kisebb. Idővel, ahogy egyre több adat módosul az eredeti köteten, a lefoglalt terület mérete megnövekedhet. Amikor azonban nagy a bemeneti/kimeneti forgalom az eredeti köteten, az árnyékmásolat-tároló mérete nem tud olyan gyors ütemben megnőni, hogy minden „módosításkor másolt” adatot tárolhasson. Ennek következtében az eredeti köteten lévő összes árnyékmásolat törlődik. Ez a probléma főként tartományvezérlő-konfigurációkban figyelhető meg. A lemezírás gyorsítótárazása alapértelmezés szerint le van tiltva a tartományvezérlő-konfigurációkban.

Fontos: Hasonló problémát okozhat a kis fürtméretű kötetek töredezettségmentesítése is. Ilyenkor az összes árnyékmásolat törlődik, és a rendszer a fentebb ismertetett hibaeseményt rögzíti a naplóban. A árnyékmásolatok lemeztöredezettség-mentesítés közbeni elvesztéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
312067 Kötet töredezettségmentesítésekor elveszhetnek az árnyékmásolatok (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Előfordulhat továbbá, hogy sérült NTFS-kötetek esetén 2004-es azonosítójú hibaeseményt rögzít a napló. Ha meg szeretné tudni, hogy ez okozza-e a problémát, futtassa a Chkdsk.exe programot a /f kapcsolóval.

Nagyméretű napló: Az íróprogramokban akkor is felléphetnek időtúllépési hibák az egész rendszerre kiterjedő biztonsági mentések során, ha a biztonsági napló rendkívül nagy méretű. Ez elkerülhető az egész rendszerre kiterjedő biztonsági mentések rendszeres időközönkénti elvégzésével, vagy a napló rendszeres időközönkénti törlésével.

Megoldás: Ez a gyorsjavítás csökkenti a probléma előfordulásának valószínűségét azáltal, hogy bizonyos íróprogramok számára több időt biztosít az árnyékmásolat-készítésre való felkészüléshez. A gyorsjavítás továbbá 100 MB-ról 300 MB-ra módosítja a kezdeti árnyékmásolat-tároló minimális méretét.

Hardver-árnyékmásolatok törlésekor a rendszer Plug and Play (PnP) típusú váratlan eltávolítási eseményt hoz létre


A hardver-árnyékmásolatok fizikai lemezkötegekről készült árnyékmásolatok. A hardver-árnyékmásolatok hasonlóak a lemezekhez és logikaiegység-számokhoz (LUN-ok), és kezelésük is ezekhez hasonló a Windows Server 2003 rendszerben. Lemez vagy LUN rendszerből történő jelzés nélküli eltávolításakor az esemény részleteit tartalmazó eseményüzenet kerül a naplóba. A hardver-árnyékmásolatok esetében ugyanígy eseményüzenetet rögzít a napló az árnyékmásolatok törlésekor. Hardver-árnyékmásolat törlésekor az alábbi hibaüzenetek is megjelenhetnek az alkalmazások eseménynaplójában:
Típus: 			Hiba 
Forrás: 		PlugPlayManager 
Kategória: 		Nincs 
Eseményazonosító: 	12 
Leírás: 
A 'Manufacturer Model (C) SCSI Disk Device' (SCSI\Disk&Ven_Vendor&Prod_Product_(C)Vendor&Rev_2001\4&13376f61&0&1017) eszköz eltűnt a rendszerből az eltávolításra való előzetes felkészítés nélkül.
Típus: 			Hiba 
Forrás: 		VSS 
Kategória: 		Nincs 
Leírás: 
Kötet árnyékmásolata – szolgáltatáshiba: Váratlan hiba történt a DeleteVolumeMountPoint rutin hívása közben. hr = 0x80070002.
Megoldás: Ez a frissítőcsomag az árnyékmásolat-kötet és a lemezeszközök megfelelő eltávolításával megszünteti a problémát.

Az árnyékmásolatok nem működnek olyan fürtökben, amelyek több Windows rendszerelérési úttal rendelkeznek, illetve az ADMIN$ megosztás törlését követően


Amikor engedélyezi az árnyékmásolatokat egy fürt megosztott mappáihoz, előfordulhat, hogy az ütemezett árnyékmásolat-készítés nem fejeződik be, ha a fürt csomópontjai eltérő Windows-mappaelérési utakkal (például %windir%) rendelkeznek. Ha például az A csomópont esetében a Windows-telepítés elérési útja c:\winnt, a B csomópontnál pedig c:\windows, az ütemezett feladat megszakadhat, miután a B csomópont átveszi a feladatot az A csomóponttól.

Árnyékmásolatok ütemezésekor a következő hibaüzenet is megjelenhet:
Nem sikerült alapértelmezett ütemezést létrehozni egy kötet (X" 0x80070906) árnyékmásolatainak létrehozásához.
Ez a probléma akkor fordulhat elő – nem csak fürtkonfigurációkban –, ha az ADMIN$ megosztást eltávolították a rendszerből.

Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezeket a problémákat. A frissítést követően már nem jelenik meg hibaüzenet, ha több Windows-rendszerelérési utat használ, és nincs szükség az ADMIN$ megosztásra sem az árnyékmásolat-készítési feladatok ütemezésekor.

A hardver-árnyékmásolatként működő erőforrások árván maradhatnak, ha megszakítja a hardver-árnyékmásolat létrehozási műveletét


Olyan hardver-árnyékmásolat létrehozásakor, amelyet automatikusan importálni szeretne ugyanazon a számítógépen, mint amelyiken a hardver-árnyékmásolatot létrehozta, a hardver-árnyékmásolatként működő erőforrások a létrehozási művelet megszakítása esetén árván maradhatnak. Ez a probléma az alábbi feltételek együttes fennállása esetén fordulhat elő:
 • Olyan hardver-árnyékmásolatot használ, amelyet ugyanazon a számítógépen automatikus importálásra állított be (az „autoimport” kontextus segítségével).
 • Megszakítja a hardver-árnyékmásolat létrehozását.
A hardvererőforrás törléséhez a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználónak kézzel kell törölnie az erőforrást a tárolóeszköz kezelőprogramjának segítségével.

Megoldás: A frissítőcsomag a probléma megoldása érdekében ellenőrzi, hogy létezik-e automatikus importálási konfiguráció.

0x800700EA típusú hiba lép fel, ha hardver-árnyékmásolatot kísérel meg importálni


Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a hardver-árnyékmásolatokat nem lehet importálni. Ilyen esetekben a következő hibaüzenet jelenhet meg:
Típus:			Hiba 
Forrás:			VSS 
Kategória:		Nincs 
Eseményazonosító:	8193 
Leírás: 
Kötet árnyékmásolata – szolgáltatáshiba: Váratlan hiba történt a DeviceIoControl(IOCTL_VOLMGR_QUERY_HIDDEN_VOLUMES) rutin hívása közben. hr = 0x800700ea
Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát.

A nagymértékben töredezett köteteken lévő árnyékmásolatok megsérülhetnekHa a kötet nagymértékben töredezett, és engedélyezve van a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás, az árnyékmásolat megsérülhet.

Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát.

A hardver-árnyékmásolat NULL eszközelérési utat jelenít meg


Előfordulhat, hogy nem sikerül hardver-árnyékmásolatot létrehozni, a rendszer ugyanakkor egy NULL eszközelérési úttal rendelkező árnyékmásolat sikeres létrehozását jelzi. Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha a fizikai tárolóeszköz nem tudja létrehozni az árnyékmásolatot. Ilyenkor a hiba és a hibakód rejtve marad. A kérést küldő program hibát jelez, miközben megkísérel hozzáférni az árnyékmásolathoz.

Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát. A frissítést követően a rendszer szabályszerűen adja vissza a hibát és a hibakódot a programnak.

Kötetek tűnhetnek el, ha a hardver-árnyékmásolatokat fürtözött környezetben futtatja


Előfordulhat, hogy eltűnik egy kötet, amikor hardver-árnyékmásolatot futtat, és a kötet egy kezelt fürterőforrás része. Ez a probléma akkor jelentkezik, ha a fürtlemez illesztőprogramja nem ad át bizonyos műveleteket a tárolóverem rétegei között.

Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát. A frissítést követően a fürtlemez illesztőprogramja átadja a megfelelő műveleteket.

Előfordulhat, hogy a számítógép nem válaszol, ha a megosztott mappák árnyékmásolatai engedélyezve vannak, amikor hardver-árnyékmásolatokat kísérel meg importálni


Ez a hibajelenség akkor tapasztalható, ha hardver-árnyékmásolatokat használ, és a következő műveleteket hajtja végre:
 1. Engedélyezi a Megosztott mappák árnyékmásolatai beállítást a köteten.
 2. Hardver-árnyékmásolatot hoz létre a köteten.
 3. Importálja a hardver-árnyékmásolatot.
 4. Megszünteti a hardver-árnyékmásolatot (például logikaiegység-számmá konvertálja).
 5. Engedélyezi az olvasási/írási műveleteket az új logikaiegység-számhoz.
Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát.

Előfordulhat, hogy néhány VSS-művelet nem fejeződik be egy hardver-árnyékmásolat feladatainak fürtözött környezetben történő átvétele után


Fürt feladatátvételekor előfordulhat, hogy néhány bemeneti/kimeneti művelet nem fejeződik be azalatt, amíg folyamatban van a tároló-erőforrások online üzemmódba való visszatérése egy másik fürtcsomóponton. Ha fellép ez a hibajelenség, előfordulhat, hogy a tárolóverem a hardver-árnyékmásolat néhány szektorát hibás szektorként ismeri fel. Néhány VSS-művelet nem fejeződik be, és a következő eseményt rögzítheti az alkalmazásnapló:
Típus:			Hiba 
Forrás:			VSS 
Kategória:		Nincs 
Eseményazonosító: 	8193 
Számítógép: 		Számítógép_neve 
Leírás: 
Kötet árnyékmásolata – szolgáltatáshiba: Váratlan hiba történt a DeviceIoControl(IOCTL_VOLUME_SET_GPT_ATTRIBUTES) rutin hívása közben. hr = 0x80070057
Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát, majd a tárolóverem újra megkísérli végrehajtani a műveleteket.

Előfordulhat, hogy a fürtszolgáltatás nem indul el a számítógép Microsoft Windows Server 2003 rendszerre történő frissítését követően


Fürtök Windows 2000 Server rendszerről Windows Server 2003 rendszerre való frissítése esetén előfordulhat, hogy a szolgáltatásfiók nem közvetlen tagja a helyi Rendszergazdák csoportnak. A Windows Server 2003 rendszerben a fürtszolgáltatás magában foglal egy VSS-íróprogramot. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem indul el, ha a szolgáltatásfiók nem közvetlen tagja a helyi Rendszergazdák csoportnak.

Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát azáltal, hogy hozzáadja a Fürtszolgáltatás fiókot az egyéni VSS-fiókok listájához.

A VSS nem tud pillanatfelvételt készíteni iSCSI-meghajtókon lévő logikaiegység-számokról


Amikor egy iSCSI-meghajtón lévő logikaiegység-számról kísérel meg pillanatfelvételt készíteni, a következő eseményüzenet jelenhet meg:
Forrás:			VSS 
Eseményazonosító: 	8193 
Leírás: 
Kötet árnyékmásolata – szolgáltatáshiba: Váratlan hiba történt az IVssLunInformation::SetBasicType rutin hívása közben. hr = 0x80070057.
Megoldás: A frissítőcsomag biztosítja az iSCSI-eszközök támogatását.

Megjegyzés: A Microsoft azt javasolja, hogy futtassa a Microsoft iSCSI-szoftverkezdeményező 1.02-es vagy újabb verzióját. Az iSCSI-meghajtókra vonatkozóan további információt a Microsoft Storage Technologies – iSCSI webhelyén talál:http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/technologies/storage/iscsi/default.mspx

Az SQL MSDE Writer program hibaüzenetet jelenít meg, ha visszaállításkor az adatbázis kapcsolat nélküli üzemmódban van


Amikor megkísérel visszaállítani egy SQL-adatbázist, az MSDE-íróprogram (a VSS-folyamat részeként) kommunikálni próbál az SQL-példánnyal. Ha visszaállítási műveletet hajt végre, és eközben az SQL MSDE-példány nem fut, az MSDE-íróprogram nem tud kapcsolódni. Az MSDE-íróprogram hibajelentést küld a biztonsági mentést végző alkalmazásnak, és leállítási hibát okoz a visszaállítási műveletben. Emellett a következő hibaüzenet is megjelenik az alkalmazások eseménynaplójában:
Típus:			Hiba 
Forrás:			VSS 
Kategória:		Nincs 
Eseményazonosító:	6013 
Leírás: 
Sqllib hiba: OLEDB hiba történt az IDBInitialize::Initialize hívása közben. hr = 0x80004005. SQLSTATE: 08001, Belső hiba: 17 Hibaállapot: 1, Fontosság: 16 Forrás: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Hibaüzenet: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).] Az SQL Server nem létezik, vagy a hozzáférés megtagadva.
Megoldás: A frissítőcsomag megszünteti ezt a problémát.

A megoldás

Információk a szervizcsomagról

A probléma megoldásához szerezze be a Windows Server 2003 legújabb szervizcsomagját. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
889100 A Windows Server 2003 legfrissebb szervizcsomagjának beszerzése

Gyorsjavítási információk

A Microsoft közzétett egy támogatott gyorsjavítást, de az csak a jelen cikkben ismertetett probléma megoldására alkalmas. Csak olyan rendszereken telepítse, amelyeken az adott probléma jelentkezik. A gyorsjavítás további tesztelésen mehet keresztül, ezért a Microsoft azt javasolja, hogy amennyiben a probléma nem érinti súlyosan, várja meg a következő szoftverfrissítést, amely tartalmazni fogja ezt a gyorsjavítást.

Amennyiben a gyorsjavítás letölthető, a Tudásbázis jelen cikke tetején megtalálható egy, a letölthető gyorsjavításról tájékoztató bekezdés. Ha a bekezdés nem jelenik meg, a gyorsjavítás beszerzéséhez forduljon a Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálatához.

Megjegyzés: További problémák esetén, vagy ha hibaelhárításra van szükség, előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy külön szolgáltatásigénylést. A szokásos támogatási díjak terhelik a tanácsadó szolgálatnak feltett további kérdéseket, amennyiben azok nem kapcsolatosak a szóban forgó gyorsjavítással. A Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálata telefonszámainak teljes listájáért vagy a külön szolgáltatásigénylések létrehozásával kapcsolatos információkért keresse fel a Microsoft alábbi webhelyét:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Megjegyzés: A letölthető gyorsjavítással foglalkozó részben a gyorsjavítás összes nyelvváltozatát megtalálja. Ha a keresett nyelv nem található a felsoroltak között, a gyorsjavítás azon a nyelven nem érhető el.

Előfeltételek

A telepítésnek nincsenek előfeltételei.

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás telepítését követően újra kell indítani a számítógépet.

Gyorsjavítások helyettesítése

A gyorsjavítás a következő gyorsjavítást helyettesíti:
826936 Biztonsági másolatok készítése során, illetve nagy bemeneti/kimeneti terhelés esetén a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás íróprogramjaiban időtúllépési hibák lépnek fel, az árnyékmásolatok pedig elvesznek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Fájlinformációk

A gyorsjavítás angol nyelvű kiadása a következő táblázatban található fájlattribútumokkal (vagy újabbakkal) rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformációk megtekintése során a dátumok és időpontok helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
Dátum    Idő  Verzió      Méret  Fájlnév 
-----------------------------------------------------------
2003.12.18. 20:04 5.2.3790.114    59 392 Clusdisk.sys 
2003.12.26. 23:02 5.2.3790.113   225 280 Dmadmin.exe 
2003.12.26. 23:02 5.2.3790.109  1 055 232 Esent.dll 
2003.12.18. 07:21 5.2.3790.113   129 536 Ftdisk.sys 
2003.12.26. 23:02 5.2.3790.113   273 920 Swprv.dll 
2003.12.18. 07:16 5.2.3790.113   116 736 Volsnap.sys 
2003.12.18. 07:16 5.2.3790.113   131 584 Vssadmin.exe 
2003.12.26. 23:02 5.2.3790.113   542 720 Vssapi.dll 
2003.12.26. 23:02 5.2.3790.113   130 560 Vssui.dll 
2003.12.18. 07:16 5.2.3790.113   663 040 Vssvc.exe 
2003.12.26. 23:02 5.2.3790.113    18 432 Vss_ps.dll 
2003.12.16. 17:55 5.2.3790.113    37 888 Ws03res.dll 

Állapot

A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza. A hiba első javítását a Windows Server 2003 Service Pack 1 szervizcsomag tartalmazza.

További információ

A Kötet árnyékmásolata szolgáltatásról (VSS) a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
327948 A Windows Server 2003 kompatibilitása a korábbi biztonságimásolat-készítő szoftverekkel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A szoftverfrissítési terminológiáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
824684A Microsoft szoftverfrissítéseinek leírásához használt szabványos terminológia bemutatása

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 833167 - Utolsó ellenőrzés: 2008. december 1. - Verziószám: 5.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Kulcsszavak: 
kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003sp1fix kbwinserv2003presp1fix atdownload kbautohotfix KB833167
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com