Microsoft Internet Explorer slutter å reagere i opptil 6 minutter

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 833301 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

Symptom

Microsoft Internet Explorer slutter å reagere i opptil 6 minutter.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis Internet Explorer eller Microsoft XMLHTTP COM-objektet bruker Microsoft Win32 Internet (WinInet) API i forbindelse med HTTP-operasjoner. Når et program eller et objekt som bruker WinInet, utfører en POST-operasjon, og tilkoblingen lukkes eller tilbakestilles før det returneres et svar fra serveren som POST ble sendt til, kan WinInet komme til å opprette en ny tilkobling. POST-operasjonen kan gjentas, men ingen hoveddeler av POST-operasjonen ble sendt på nytt.

Dette problemet oppstår helst over trege tilkoblinger hvis tidsavbruddverdien for tilkobling på serversiden er satt meget lavt. Derfor kan serverdelen lukke TCP-tilkoblingen i løpet av tiden serveren venter på at klientforespørselen skal ankomme.

Workaround

Hvis du vil omgå dette problemet, kan du sørge for at tidsavbruddet for serveren er lengre enn tidsavbrudd for klienten. Hvis du gjør dette, lukker klientsiden den inaktive forbindelsen før serversiden har nådd sitt tidsavbrudd.

I Microsoft Internet Information Server (IIS) 5 og senere versjoner er 2 minutter standard tidsavbrudd for serveren. Hvis du vil vite hvordan du angir tidsavbrudd for tilkoblingen i IIS, kan du gå til følgende Microsoft-webområde for å vise websiden Setting Connection Timeouts:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/31a2f39c-4d59-4cba-905c-60e7af657e49.mspx
I Internet Explorer 5 og senere versjoner er 1 minutt standard tidsavbrudd for klienten.

Egenskaper

Artikkel-ID: 833301 - Forrige gjennomgang: 1. september 2006 - Gjennomgang: 2.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
  • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4
Nøkkelord: 
kbprb KB833301

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com