Identifikator ?lanka: 833401 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak sadr?i informacije o tome kako mo?ete da nabavite vodi? koji mo?ete iskoristiti da bi vam pomogao da konfiguri?ete poziv udaljene procedure (RPC) preko HTTP funkcije Microsoft Exchange Servera 2003.

Exchange Server 2003 zajedno sa programom Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Windows Serverom 2003 podr?ava upotrebu RPC-a preko HTTP-a za pristup serverima na kojima je pokrenut Exchange Server. Koriste?i RPC preko HTTP-a korisnici vi?e ne moraju da koriste vezu virtuelne privatne mre?e (VPN) da bi se povezali sa Exchange po?tanskim sandu?i?ima. Korisnici koji koriste Outlook 2003 na klijentskim ra?unarima mogu da se pove?u sa Exchange serverom u poslovnom okru?enju sa Interneta. Windows RPC preko HTTP funkcije omogu?ava da RPC klijent kao ?to je Outlook 2003 uspostavi veze preko Interneta putem tunela za RPC saobra?aj preko HTTP-a.

DODATNE INFORMACIJE

Vodi? Scenariji primene RPC-a Exchange Servera 2003 preko HTTP-a sadr?i pozadinske informacije o RPC-u preko HTTP-a. Vodi? tako?e sadr?i detaljna uputstva o tome kako se ispravno konfiguri?e RPC preko HTTP-a. Da biste nabavili ovaj vodi?, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=47577
Vodi? Scenariji primene RPC-a Exchange Servera 2003 preko HTTP-a sadr?i slede?e nove teme:
 • ?Novine za Exchange Server 2003 sa servisnim paketom 1?
 • ?Tehni?ki detalji kori??enja RPC-a preko HTTP-a da bi se pristupilo Exchange serveru iz Outlook klijenta?
 • ?Sistemski zahtevi za RPC preko HTTP-a preko Exchange Servera 2003?
 • ?Preporuke za primenu komunikacija RPC-a preko HTTP-a?
 • ?Postavljanje RPC proxy servera i za?titnih zidova u poslovnom okru?enju?
 • ?Scenariji primene za RPC preko HTTP-a?
 • ?Dodavanje pozadinskog servera primeni RPC-a preko HTTP-a?
 • ?Re?avanje problema u komunikacijama RPC-a preko HTTP-a?

REFERENCE

Za vi?e informacija o tome kako se primenjuje Exchange Server 2003 posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2003/library/ex2k3rpc.mspx
Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
831050 Opis opcija konfiguracije za Exchange preko Interneta u programu Outlook 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
826486 Ne mo?ete da koristite RPC preko HTTP-a sa skriptom za automatsko konfigurisanje proxy servera (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
822178 Pregled zavisnosti i zahteva za funkcije Exchange Servera 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa375384.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 833401 - Poslednji pregled: 3. decembar 2007. - Revizija: 19.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster KB833401

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com