Πώς να μετατρέψετε αριθμούς στηλών του Excel σε αλφαβητικούς χαρακτήρες

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 833402 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της Microsoft Visual Basic για τη συνάρτηση Applications (VBA) στο Microsoft Excel για να μετατρέψετε αριθμούς στήλης σε τους αντίστοιχους προσδιοριστικό αλφαβητική χαρακτήρα για την ίδια στήλη.

Για παράδειγμα, ο αριθμός στήλης 30 μετατρέπεται σε το ισοδύναμη αλφαβητικούς χαρακτήρες "AD".

Περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Το ConvertToLetter η συνάρτηση λειτουργεί χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο αλγόριθμο:
 1. Διαιρέστε τον αριθμό στήλης με 27 και, στη συνέχεια, να τοποθετήσετε το αποτέλεσμα ακέραιος στη μεταβλητή "i".
 2. Αφαίρεση του αριθμού στήλης από το "i" πολλαπλασιασμένη με 26, και στη συνέχεια, να τοποθετήσετε το αποτέλεσμα στη μεταβλητή "j".
 3. Μετατροπή ακέραιες τιμές σε τα αντίστοιχα αλφαβητικούς χαρακτήρες, "i" και "j" θα κυμαίνονται από 0 έως 26 αντίστοιχα.
Για παράδειγμα: Ο αριθμός της στήλης είναι 30.
 1. Ο αριθμός στήλης που χωρίζεται από 27: 30 / 27 = 1.1111 στρογγυλεμένο προς τα κάτω από την Int συνάρτηση σε "1".
  I = 1
 2. Επόμενος αριθμός στήλης-(I * 26) = 30-(1 * 26) = 30 26 = 4.
  j = 4
 3. Μετατροπή τιμών σε αλφαβητικούς χαρακτήρες ξεχωριστά,
  I = 1 = "A"
  j = 4 = "D"
 4. Συνδυασμός μαζί, αποτελούν το προσδιοριστικό στήλης "AD".
Η παρακάτω συνάρτηση VBA είναι απλώς ένας τρόπος για να μετατρέψετε τη στήλη αριθμητικές τιμές σε τους αλφαβητικούς χαρακτήρες ισοδύναμα:
Function ConvertToLetter(iCol As Integer) As String
  Dim iAlpha As Integer
  Dim iRemainder As Integer
  iAlpha = Int(iCol / 27)
  iRemainder = iCol - (iAlpha * 26)
  If iAlpha > 0 Then
   ConvertToLetter = Chr(iAlpha + 64)
  End If
  If iRemainder > 0 Then
   ConvertToLetter = ConvertToLetter & Chr(iRemainder + 64)
  End If
End Function
Σημείωση Αυτή η συνάρτηση μετατρέπει μόνο ακέραιοι αριθμοί που μεταβιβάζονται στο τους χαρακτήρα ισοδύναμου αλφαριθμητικό κείμενο. Δεν αλλάζει την εμφάνιση η στήλη ή οι κεφαλίδες γραμμών του φύλλου εργασίας φυσική.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 833402 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbcodesnippet kbcode kbhowto kbmt KB833402 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:833402

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com