כיצד להמיר מספרי עמודות ב-Excel לתווים אלפביתיים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 833402 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

במאמר זה עוסק באופן השימוש בפונקציית ה-VBA? (Microsoft Visual Basic for Applications) ביישום Microsoft Excel לצורך המרת מספרי עמודות למצייני העמודות המקבילים עבורן בצורת תווים אלפביתיים.

לדוגמה, מספר העמודה 30 יומר לתווים האלפביתיים המקבילים 'AD'.

מידע נוסף

מיקרוסופט מספקת את דוגמאות התכנות להמחשה בלבד וללא כל אחריות, בין מפורשת ובין משתמעת, ובכלל זה, אך לא רק, אחריות לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. מאמר זה מבוסס על ההנחה שאתה מכיר את שפת התכנות המודגמת ובקי בהפעלת הכלים המשמשים ליצירת פרוצדורות ולניפוי שגיאות. מהנדסי התמיכה של מיקרוסופט יכולים לסייע בהסברת הפונקציונליות של פרוצדורה מסוימת, אך הם לא ישנו את הדוגמאות כדי לספק פונקציונליות נוספת או כדי לבנות פרוצדורות שיענו על צרכיך הספציפיים.
הפונקציה ConvertToLetter פועלת באמצעות האלגוריתם הבא:
 1. חלק את מספר העמודה ב-27, ולאחר מכן הצב את המספר השלם שהתקבל כמנה במשתנה 'i'.
 2. חלק את מספר העמודה ב-26, ולאחר מכן הצב את המספר השלם שהתקבל כמנה במשתנה 'j'.
 3. המר את ערכי המספרים השלמים לתווים האלפביתיים המקבילים להם ? טווח האותיות 'i' ו- 'j' ינוע מ-0 עד 26, בהתאמה.
לדוגמה: מספר העמודה הוא 30.
 1. מספר העמודה מחולק ב-27. 30 / 27 = 1.1111, ומעגלים מטה לפי הפונקציה Int ל-'1'.
  i = 1
 2. מספר העמודה הבאה מינוס (i * 26) = 30 ? (1 * 26) = 30 - 26 = 4
  j = 4
 3. המר את הערכים לתווים אלפביתיים בנפרד,
  i = 1 = 'A'
  j = 4 = 'D'
 4. יחד הם יוצרים את מציין העמודה 'AD'.
פונקציית ה-VBA הבאה היא רק דרך אחת להמרת ערכי מספר עמודה לתווים האלפביתיים המקבילים להם:
Function ConvertToLetter(iCol As Integer) As String
  Dim iAlpha As Integer
  Dim iRemainder As Integer
  iAlpha = Int(iCol / 27)
  iRemainder = iCol ? (iAlpha * 26)
  If iAlpha > 0 Then
   ConvertToLetter = Chr(iAlpha + 64)
  End If
  If iRemainder > 0 Then
   ConvertToLetter = ConvertToLetter & Chr(iRemainder + 64)
  End If
End Function
הערה פונקציה זו ממירה לתווים אלפביתיים מקבילים רק מספרים שלמים המועברים אליה. אין היא משנה את מראה העמודה או את כותרות השורות בגיליון העבודה עצמו.

מאפיינים

Article ID: 833402 - Last Review: יום חמישי 27 אוקטובר 2005 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
מילות מפתח 
kbcodesnippet kbcode kbhowto KB833402

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com