אפשרויות זמינות של בוררים לקבצי Boot.ini של Windows XP ושל Windows Server 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 833721 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

באפשרותך להוסיף לקובץ ה-Boot.ini בוררים שונים שישנו את אופן ההפעלה של Microsoft Windows XP או Microsoft Windows Server 2003.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
102873 מוסכמות למתן שמות ושימוש בקובץ Boot.ini ובנתיב ARC (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

באפשרותך להוסיף את הבוררים הבאים לקובץ ה-Boot.ini.

הערה בוררים אלו חלים על Microsoft Windows XP ועל Microsoft Windows Server 2003, אלא אם כן צוין אחרת.

?/basevideo

הבורר ?/basevideo כופה על המערכת מצב VGA? 16 צבעים 640x480 סטנדרטי באמצעות מנהל מסך התואם לכל מתאם מסך. בורר זה מאפשר את טעינת המערכת אם בחרת ברזולוציית מסך או בקצב רענון שגויים. השתמש בבורר זה ביחד עם הבורר ?/sos. אם אתה מתקין מנהל מסך חדש והוא אינו פועל כיאות, באפשרותך להשתמש בפרמטר זה כדי להפעיל את מערכת ההפעלה. לאחר מכן, באפשרותך להסיר או לעדכן את מנהל המסך הבעייתי או להחזירו למצבו הקודם.

מספר=?/baudrate

בורר זה מגדיר את קצב השידור של יציאת איתור הבאגים המשמשת לאיתור באגים בליבה. לדוגמה, הקלד ?/baudrate=9600. ברירת המחדל לקצב שידור היא 9,600 קילו-סיביות לשנייה (Kbps) אם מחובר מודם. ברירת המחדל לקצב שידור היא 115,200 Kbps לכבל מודם מסוג null. 9,600 הוא הקצב הרגיל לאיתור באגים מרחוק באמצעות מודם. אם בורר זה כלול בקובץ ה-Boot.ini, הבורר ?/debug הופך לזמין באופן אוטומטי.

לקבלת מידע נוסף על תצורת מודם, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
148954 כיצד להגדיר הפעלה מרוחקת של פעולת איתור באגים באמצעות מודם (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על תצורת מודם מסוג null, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
151981 כיצד להגדיר הפעלה מרוחקת של פעולת איתור באגים באמצעות כבל מודם מסוג null (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

?/crashdebug

בורר זה טוען את מאתר הבאגים בליבה כאשר אתה מפעיל את מערכת ההפעלה. הבורר נשאר במצב לא פעיל עד שמתרחשת שגיאה מסוג הודעת Stop.? ?/crashdebug שימושי אם מתרחשות שגיאות ליבה אקראיות. באמצעות בורר זה, באפשרותך להשתמש ביציאת ה-COM לפעולות רגילות כאשר Windows פועל. אם Windows קורס, הבורר ממיר את היציאה ליציאת איתור באגים. (פעולה זו מפעילה את איתור הבאגים מרחוק.)

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
151981 כיצד להגדיר הפעלה מרוחקת של פעולת איתור באגים באמצעות כבל מודם מסוג null (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

?/debug

בורר זה מפעיל את מאתר הבאגים בליבה כאשר אתה מפעיל את Windows. אפשר להפעיל את הבורר בכל עת באמצעות מאתר באגים מארח המחובר למחשב, אם ברצונך להפעיל איתור באגים מרחוק חי של מערכת Windows דרך יציאות ה-COM. בשונה מהבורר ?/crashdebug,? ?/debug משתמש ביציאת ה-COM גם כאשר מתבצע איתור באגים וגם כאשר לא מתבצע איתור באגים. השתמש בבורר זה כאשר אתה מבצע איתור באגים לשם פתרון בעיות שניתן לשוב ולייצר אותן בקביעות.

לקבלת מידע נוסף על איתור באגים מרחוק, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
121543 הגדרה לשם איתור באגים מרחוק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

?/debugport=comnumber

בורר זה מציין את יציאת התקשורת שתשמש כיציאת איתור הבאגים, כאשר number הוא יציאת התקשורת, למשל COM1, שבה שברצונך להשתמש. כברירת מחדל, ?/debugport משתמש ביציאה COM2 אם היא קיימת. אם היציאה אינה קיימת, הבורר משתמש ב-COM1. אם אתה כולל בורר זה בקובץ ה-Boot.ini, הבורר ?/debug הופך לפעיל.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
151981 כיצד להגדיר הפעלה מרוחקת של פעולת איתור באגים באמצעות כבל מודם מסוג null (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

?/maxmem=number

בורר זה מציין את כמות ה-RAM, בבתים, שבאפשרות Windows להשתמש בו. לדוגמה, אם ברצונך ש-Windows ישתמש בפחות מ-64 MB זיכרון, השתמש בבורר ?/maxmem=64.

עם זאת, הבורר ?/maxmem אינו מתחשב בחורים בזיכרון. לכן, אנו ממליצים להשתמש בבורר ?/burnmemory במקום בבורר זה. הבורר ?/burnmemory מתחשב בחורים בזיכרון.

לדוגמה, אם אתה משתמש בבורר ?/Maxmem=64 והמערכת דורשת כי ייטען זיכרון של 64MB, ייתכן שבפועל לא יהיו 64MB זמינים למערכת בגלל חור בזיכרון. בתרחיש זה, Windows לא יפעל.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
108393 האפשרות MAXMEM בקובץ Boot.ini ב-Windows NT (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

?/noguiboot

בורר זה הופך ללא זמינה את תמונת מפת הסיביות שמציגה את מד ההתקדמות של אתחול Windows. (מד ההתקדמות מופיע בדיוק לפני בקשת הכניסה.)

?/nodebug

בורר זה מבטל את איתור הבאגים. תרחיש זה יכול לגרום לשגיאת Stop אם בתוכנה של תוכנית מסוימת יש נקודת עצירה בקידוד קשיח לאיתור באגים.

?/numproc=number

בורר זה מגדיר את מספר המעבדים ש-Windows יפעיל באתחול. עם בורר זה, באפשרותך לכפות על מערכת בעלת מספר מעבדים להשתמש רק בכמות המעבדים (מספר) שציינת. בורר זה יכול לסייע בפתרון בעיות של ביצועים ובפתרון בעיות הקשורות ביחידות עיבוד מרכזי פגומות.

?/pcilock

במערכות מבוססות-x86, בורר זה גורם לכך שמערכת ההפעלה מפסיקה להקצות באופן דינמי משאבי קלט חומרה, משאבי פלט חומרה ומשאבי בקשות פסיקה להתקני Peripheral Connect Interface? (PCI). עם בורר זה, ה-BIOS מגדיר את תצורת ההתקנים.

?/fastdetect:comnumber

בורר זה מבטל את זיהוי העכבר הטורי ואת זיהוי עכבר האפיק בקובץ Ntdetect.com ליציאה שצוינה. השתמש בבורר זה אם רכיב אחר שאינו עכבר מחובר ליציאה טורית במהלך תהליך האתחול. לדוגמה, הקלד מספר?/fastdetect:com, כאשר מספר הוא מספר היציאה הטורית. כדי לבטל יותר מיציאה אחת, אפשר להפריד בין יציאות באמצעות פסיקים. אם אתה משתמש בבורר ?/fastdetect ואינך מציין יציאת תקשורת, זיהוי העכבר הטורי מבוטל בכל יציאות התקשורת.

הערה בגירסאות מוקדמות של Windows, לרבות ב-Windows NT 4.0, שמו של בורר זה היה ?/noserialmice.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
131976 כיצד להפוך זיהוי של התקנים ביציאות טוריות ללא זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

?/sos

הבורר ?/sos מציג את שמות מנהלי ההתקנים בעת טעינתם. כברירת מחדל, המסך Windows Loader מהדהד רק נקודות התקדמות. השתמש בבורר זה עם הבורר ?/basevideo כדי לקבוע איזה התקן גורם לכשל.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
99743 מטרת הקובץ Boot.ini ב-Windows 2000 או ב-Windows NT (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

?/PAE

השתמש בבורר ?/PAE עם הערך המתאים ב-Boot.ini כדי להתיר הפעלה רגילה של מחשב שתומך במצב הרחבת כתובת פיזית (PAE). במצב בטוח, המחשב מופעל תוך שימוש בליבות רגילות, אפילו אם הבורר ?/PAE מצוין.

?/HAL=filename

באמצעות בורר זה, באפשרותך להגדיר את שכבת הפשטת החומרה (HAL) שנטענת באתחול. לדוגמה, הקלד ?/HAL=halmps.dll כדי לטעון את Halmps.dll בתיקיה System32. בורר זה שימושי כדי לנסות HAL שונה לפני שינוי שם הקובץ ל-Hal.dll. בורר זה שימושי גם כאשר אתה רוצה לנסות להחליף בין הפעלה במצב מעבדים מרובים להפעלה במצב מעבד בודד. כדי לעשות זאת, השתמש בבורר זה ביחד עם הבורר ?/kernel.

?/kernel=filename

עם בורר זה, באפשרותך להגדיר את הליבה שנטענת בפועל באתחול. לדוגמה, הקלד ?/kernel=ntkrnlmp.exe כדי לטעון את הקובץ Ntkrnlmp.exe בתיקיה System32. באמצעות בורר זה, באפשרותך להחליף בין ליבה תואמת איתור באגים המלאה בקוד איתור באגים לבין ליבה רגילה.

?/bootlog

בורר זה מפעיל את רישום האתחול לקובץ בשם Ntbtlog.txt\בסיס מערכת. לקבלת מידע נוסף על רישום האתחול, עיין בעזרה של Windows.

?/burnmemory=number

בורר זה מציין את כמות הזיכרון, במגה-בתים, שבו אין באפשרות Windows להשתמש. השתמש בפרמטר זה כדי לאשר בעיית ביצועים או בעיות אחרות הקשורות לדלדול RAM. לדוגמה, הקלד ?/burnmemory=128 כדי להקטין את הזיכרון הפיזי הזמין ל-Windows ב-128 MB.

?/3GB

בורר זה כופה על מערכות מבוססות-x86 להקצות ?3 GB של מרחב הכתובות הווירטואליות לתוכנויות ו-?1 GB לליבה ולרכיבי ניהול. התוכנית צריכה להיות מתוכננת כך שהיא תוכל לנצל את היתרון של מרחב כתובות זיכרון נוסף. באמצעות בורר זה, תוכניות במצב משתמש יכולות לגשת ל-3 GB של זיכרון במקום ל-2 GB הרגילים ש-Windows מקצה לתוכניות מצב משתמש. הבורר מעביר את נקודת ההתחלה של זיכרון הליבה ל?-?3? GB. ייתכן שתצורות מסוימות של Microsoft Exchange Server 2003 ושל Microsoft Windows Server 2003 ידרשו בורר זה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
823440 עליך להשתמש בבורר ?/3GB כאשר אתה מתקין את Exchange Server 2003 במערכת מבוססת Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
171793 מידע על השימוש של יישומים בכוונון 4GT RAM (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

פרמטר:?/safeboot

בורר זה גורם להפעלת Windows במצב בטוח. בורר זה משתמש בפרמטרים הבאים:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)?
באפשרותך לשלב פרמטרים אחרים של Boot.ini עם ?/safeboot:parameter. הדוגמאות הבאות ממחישות את הפרמטרים התקפים כאשר אתה בוחר באפשרות 'מצב בטוח' מתפריט שחזור האתחול.
 • Safe Mode with Networking (מצב בטוח עם רשת)
  ?/safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Safe Mode with Networking (מצב בטוח עם רשת)
  ?/safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Safe Mode with Command Prompt (מצב בטוח עם שורת הפקודה)
  ?/safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
הערה הבוררים ?/sos,? ?/bootlog ו-?/noguiboot אינם נדרשים עם הגדרות אלו, אבל הם יכולים לסייע בפתרון בעיות. בוררים אלו נכללים אם תקיש על F8 ולאחר מכן תבחר באחד המצבים.

?/userva

השתמש בבורר זה כדי להתאים אישית את כמות הזיכרון המוקצה לתהליכים כאשר אתה משתמש בבורר ?/3GB. בורר זה מתיר יותר זיכרון ליבה מסוג ערך טבלת העמודים (PTE) אבל עדיין שומר על כמעט 3 GB של שטח זיכרון לתהליכים.

הערה שירותי התמיכה במוצר של Microsoft ממליצים להשתמש בטווח זיכרון של 3,030?-2,900 לבורר ?/USERVA. טווח זה רחב מספיק כדי לספק מאגר גדול מספיק של ערכי טבלת עמודים לכל הבעיות הידועות כעת. בדרך-כלל, הגדרה של ?/userva=2900 תספק את המספר הזמין הקרוב ביותר האפשרי למספר המרבי של ערכי טבלת עמודים.

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בבורר ?/USERVA, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
316739 כיצד להשתמש בבורר ?/USERVA בקובץ Boot.ini כדי לכוונן תצורות ?/3GB (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
810371 שימוש בבורר ?/userva בשרתי Exchange המבוססים על Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
323427 כיצד לערוך באופן ידני את הקובץ Boot.ini בסביבת Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
317526 כיצד לערוך את הקובץ Boot.ini במערכת Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
317521 תיאור של הפקודה Bootcfg ושימושיה (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
289022 כיצד: לערוך את הקובץ Boot.ini במערכת ההפעלה Windows XP
291980 דיון על הפקודה Bootcfg ושימושיה

?/redirect

השתמש בבורר זה כדי להפעיל את שירותי הניהול לשעת חירום (EMS) במחשב מבוסס Windows Server 2003, Enterprise Edition. לקבלת מידע נוסף על EMS, חפש "שירותי ניהול לשעת חירום" בעזרה ותמיכה של Windows.

כדי להפעיל את EMS על-ידי עריכת ה-Boot.ini במחשב מבוסס-x86, ערוך את החלק [boot loader] ואת החלק [operating systems] בקובץ Boot.ini. לשם כך, הגדר את הערכים הבאים:
 • תחת [boot loader], הוסף אחד מהמשפטים הנדרשים להלן:
  redirect=COMx?
  במשפט זה, החלף את x באחד ממספרי יציאת COM הבאים:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  משפט זה מתיר ל-BIOS של המחשב לקבוע איזו יציאת COM תשמש ל-EMS.
 • תחת [boot loader], הוסף את המשפט האופציונלי הבא:
  קצב שידור?=redirectbaudrate
  החלף את קצב שידור באחד מהערכים הבאים:
  9600
  19200
  57600
  115200
  כברירת מחדל, EMS משתמש בהגדרת קצב השידור 9600 Kbps.
 • תחת [operating systems], הוסף את האפשרות ?/redirect לערך מערכת ההפעלה שברצונך להגדיר לה שימוש ב-EMS. הדוגמאות הבאות ממחישות את השימוש בבוררים אלו:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

?/channel

השתמש בבורר זה ביחד עם הבורר ?/debug ועם הבורר ?/debugport כדי להגדיר את Windows כך שישלח מידע על איתור באגים דרך יציאה 1394 של Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc? (IEEE). כדי שאיתור באגים דרך יציאה 1394 ייתמך, בשני המחשבים צריך לפעול Microsoft Windows XP או גירסה מאוחרת יותר של Windows. ליציאה 1394 יש מספר מרבי של 63 ערוצי תקשורת, הממוספרים מ-0 עד 62. יישומי חומרה שונים תומכים במספר שונה של ערוצים באפיק אחד. ל-Windows XP יש מגבלה של 4 מחשבי יעד. עם זאת, המגבלה הוסרה ב-Windows Server 2003. כדי לבצע איתור באגים, בחר במספר ערוץ משותף שישמש במחשב שמאתר הבאגים פועל בו, הידוע גם כמחשב המארח, וגם במחשב שבו ברצונך לאתר באגים, הידוע גם כמחשב היעד. באפשרותך להשתמש בכל מספר מ-1 ועד 62.

כדי להגדיר את תצורת המחשב המארח

 1. ערוך את הקובץ Boot.ini והוסף את האפשרות ?/CHANNEL=x לערך מערכת ההפעלה שלה הגדרת איתור באגים. החלף את x במספר הערוץ הרצוי. לדוגמה, הגדר את האזור [operating systems] בקובץ Boot.ini באופן דומה להגדרות להלן:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. הכנס את כבל 1394 לאחת מיציאות ה-1394.
 3. השבת את בקר 1394 של מחשב מארח במחשב היעד. לשם כך, הפעל את 'מנהל ההתקנים', לחץ על ההתקן באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הפוך ללא זמין.
 4. הפעל מחדש את המחשב.

כדי להגדיר את המחשב המארח

 1. הכנס את כבל 1394 לאחת מיציאות ה-1394.
 2. התקן את הקבצים הבינאריים של מאתר הבאגים בליבה.
 3. הפעל שורת פקודה. הקש על ENTER לאחר הקלדת כל אחת מהפקודות שלהלן:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. עבור לתיקיה שבה התקנת את מאתר הבאגים בליבה ולאחר מכן הקלד את הפקודה הבאה:
  kd.exe
כאשר אתה מפעיל לראשונה את מאתר הבאגים בליבה, מותקן מנהל התקן וירטואלי של 1394. מנהל התקן זה מאפשר למאתר הבאגים לתקשר עם מחשב היעד. עליך להיות מחובר עם זכויות מנהל מערכת כדי שהתקנת מנהל התקן זה תושלם בהצלחה.

מאפיינים

Article ID: 833721 - Last Review: יום חמישי 28 יוני 2007 - Revision: 5.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
KB833721

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com