การแก้ไข: คุณพบปัญหาต่าง ๆ เมื่อคุณใช้หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านใน IIS 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 833734 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข metabase ก่อนที่คุณแก้ไขการ metabase ตรวจสอบว่า คุณมีสำเนาสำรองที่คุณสามารถคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูที่หัวข้อวิธีใช้ "การกำหนดค่าสำรอง ข้อมูล/Restore " ใน Microsoft Management Console (MMC)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หน้าการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่มีอยู่ด้วย Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 บนระบบ Microsoft Windows Server 2003 มีปัญหาเกี่ยวกับหลาย คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้

อาการ

คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้กับเพจที่เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่มีอยู่ด้วย Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0:
 • อักษรตัวแรกของชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ถูกตัดทอน
 • ชื่อโดเมนจะไม่ถูกต้องบรรจุ
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านได้หมดอายุแล้ว
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านข้าม forests
 • คุณไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ในรูปแบบ UPN

สาเหตุ

โดยส่วนใหญ่ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพจที่เปลี่ยนรหัสผ่านเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดของ Active Directory Service อินเทอร์เฟซ (ADSI) technological ความเมื่อมีใช้ ADSI ในเพจที่มี Active Server หน้า (ASP) บนเว็บไซต์

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
หมายเหตุ:แฟ้มจากโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยอัตโนมัติลงทะเบียน Iispwchg.dll อย่างไรก็ตาม คุณต้องลงด้วยตนเองทะเบียน DLL นี้หากคุณติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

รายละเอียดสำหรับแพคเกจแรก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
 
Microsoft Windows Server 2003 for Itanium-based Systems
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  29-Dec-2004 23:52           5,735 Achg.asp
  29-Dec-2004 23:52           2,833 Aexp2b.asp
  29-Dec-2004 23:52           2,841 Aexp4b.asp
  22-Jun-2005 10:55 5.2.3790.354    56,832 Iispwchg.dll   IA64
  22-Jun-2005 10:55 6.0.3790.354    21,504 W3comlog.dll   IA64
  22-Jun-2005 10:55 6.0.3790.354   951,296 W3core.dll    IA64
 
Microsoft Windows Server 2003
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  26-Dec-2004 21:38           5,735 Achg.asp
  26-Dec-2004 21:38           2,833 Aexp2b.asp
  26-Dec-2004 21:38           2,841 Aexp4b.asp
  22-Jun-2005 13:54 5.2.3790.354    28,672 Iispwchg.dll   
  22-Jun-2005 13:54 6.0.3790.354    9,728 W3comlog.dll   
  22-Jun-2005 13:54 6.0.3790.354   342,528 W3core.dll    

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนถ้าคุณแก้ไข metabase ไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ metabase แบบใหม่ Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่ได้ถ้าคุณได้แก้ไข metabase ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไข แก้ไข metabase ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง

หมายเหตุ:เสมอสำรอง metabase นี้ก่อนที่คุณแก้ไข

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าฟังก์ชันการทำงานของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน:
 1. 1. ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อปรับปรุงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS หรือติดตั้ง service pack 1 สำหรับ Windows 2003 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะลงทะเบียนโมดูลโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ถ้ามีการติดตั้ง Service Pack 1 โดยไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องลงด้วยตนเองทะเบียนโมดู
 2. การลงทะเบียนแฟ้ม IISpwchg.dll ในไดเรกทอรี Iisadmpwd:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง พิมพ์ต่อไปนี้ และกด enter:
   regsvr32 c:\windows\system32\inetsrv\iisadmpwd\iispwchg.dll
 3. ตั้งค่าคอนฟิกPasswordChangeFlagsคุณสมบัติใน metabase ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านที่เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว กด ENTER
  3. ค้นหา C:\Inetpub\Adminscripts ไดเรกทอรี
  4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   การตั้งค่า cscript.exe adsutil.vbs w3svc/passwordchangeflagsค่า
   หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้ตัวอย่างค่าเป็นตัวยึดสำหรับค่าที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับการPasswordChangeFlagsคุณสมบัติ
 4. รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยค่าที่เป็นไปได้สำหรับการPasswordChangeFlagsคุณสมบัติ คุณสามารถใช้ชุดของค่าเหล่านี้
  • 0: นี้เป็นค่าเริ่มต้น ค่านี้บ่งชี้ว่า คุณต้องใช้การเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • 1: ค่านี้ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านบนพอร์ตต่าง ๆ ที่ไม่ปลอดภัย ค่านี้จะเป็นประโยชน์ถ้าไม่มีการเปิดใช้ SSL
  • 2: ค่านี้ปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านฟังก์ชันการทำงาน
  • 4: ค่านี้ปิดใช้งานการแจ้งเตือนล่วงหน้าของการหมดอายุของรหัสผ่าน
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเรกทอรีเสมือนสำหรับ Iisadmpwd มีสร้างไดเรกทอรีได้อย่างถูกต้องและการที่จะชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง ตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้องคือ System32\Inetsrv\Iisadmpwd

  เมื่อต้องการสร้างไดเรกทอรีเสมือนสำหรับไดเรกทอรี Iisadmpwd ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมคลิกเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
  2. ในโปรแกรมจัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) คลิกขวาที่เว็บไซต์ที่คุณต้องการให้โฟลเดอร์ Iisadmpwd คลิกใหม่แล้ว คลิกไดเรกทอรีเสมือน.
  3. เมื่อมีการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการสร้างไดเรกทอรีเสมือน ทำตามคำแนะนำในการสร้างไดเรกทอรีเสมือนที่ มีนามแฝงที่ชื่อ "IISADMPWD" ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เส้นทางที่ชี้ไปไดเรกทอรี Windows\System32\Inetsrv\Iisadmpwd ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สิทธิ์ "อ่าน" และ "การเรียกใช้การสคริปต์ (เช่น ASP)" สิทธิ์ถูกเลือก
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd ทำงานในพูลโปรแกรมประยุกต์เดียวกันเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านฟังก์ชันการทำงาน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีใช้ฟังก์ชันการทำงานของการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านในเว็บไซต์ของคุณการเข้าถึงเว็บ Outlook ของ Microsoft (OWA) ไดเรกทอรีเสมือน Iisadmpwd ต้องเรียกใช้ภายในพูลโปรแกรมประยุกต์แลกเปลี่ยนที่อยู่ไซต์ OWA

  หมายเหตุ:เราขอแนะนำที่ รับรองความถูกต้องสำหรับ IISADMPWD จะเหมือนกับโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ฟังก์ชันการทำงานนี้ การรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อไม่จำเป็นให้เปิดใช้งานบนไดเรกทอรีเสมือนนี้
 7. ตรวจสอบว่า รายการ metabase ดังต่อไปนี้ถูกกำหนดอย่างถูกต้อง

  หมายเหตุ:ถ้า metabase ถูกเปลี่ยนแปลง โดยใช้ตัวแก้ไข XML มีการแก้ไขใด ๆ รายการ metabase และค่าเหล่านี้ ด้วยตนเองตัวแก้ไข XML จะแทรกแท็กสำหรับอักขระที่อ้างอิงสองครั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะส่งผลอักขระสองตัวอ้างอิงสองครั้งใน metabase นี้ เมื่อต้องการแก้ไขนี้ แก้ไขแฟ้ม Metabase.xml ในตัวแก้ไข XML ไม่ (Notepad.exe ตัวอย่าง) หรือใช้แท็ก XML สำหรับอักขระอ้างอิงสองครั้ง แท็ก XML สำหรับอักขระอ้างอิงคู่คือ " หลังจากที่คุณแก้ไขแฟ้ม Metabase.xml ทบทวนการเปลี่ยนแปลงในการตรวจสอบที่ "ไม่ปรากฏขึ้นเป็นแท็กเปิดและแท็กที่ใช้ในการปิดบัญชีในการเปลี่ยนแปลง ไวยากรณ์ "" และ"" ทำให้เกิดความล้มเหลว
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รายการ Metabase และค่าคำอธิบาย:
  AuthChangeURL = " / iisadmpwd/achg.asp "เพจนี้ไม่ทำงานการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่แท้จริง
  AuthExpiredURL = " / iisadmpwd/aexp.asp "หน้านี้แสดงแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่มีรหัสผ่านหมดอายุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในรูปแบบ "โดเมน\ชื่อ"
  AuthExpiredUnsecureURL="/iisadmpwd/aexp3.asp"หน้านี้แสดงแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเมื่อไม่ได้ใช้ SSL
  AuthNotifyPwdExpURL = " / iisadmpwd/anot.asp "เพจนี้ปรากฏขึ้นเมื่อมีการให้รหัสผ่านของผู้ใช้หมดอายุเร็วกว่าจำนวนวันที่ที่ระบุไว้ในรายการ PasswordExpirePreNotifyDays
  AuthNotifyPwdExpUnsecureURL = " / iisadmpwd/anot3.asp "เพจนี้ปรากฏขึ้นถ้ารหัสผ่านของผู้ใช้หมดอายุเร็วกว่าจำนวนวันที่ที่ระบุไว้ในรายการ PasswordExpirePreNotifyDays เมื่อไม่ได้ใช้ SSL
  PasswordExpirePreNotifyDaysThis metabase entry specifies the number of days that remain before the client's password expires. This metabase entry also indicates when a password pre-notification message is sent.
 8. By default, these metabase entries are located at the W3SVC level in the metabase. You can use the Adsutil.vbs script to configure these metabase entries. The Adsutil.vbs script is located in the Inetpub\Adminscripts directory on your system. To use the Adsutil.vbs script to configure these metabase entries, follow these steps:
  1. At a command prompt, locate the C:\Inetpub\Adminscripts directory.
  2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
   cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/MetabaseEntryค่า
   ตัวอย่างเช่น พิมพ์ต่อไปนี้:
   cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/PasswordExpirePreNotifyDays 4

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about the naming schema for Windows software updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
816915New file naming schema for Microsoft Windows software update packages
For more information about the terminology that is used to describe Microsoft product updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 833734 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB833734 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833734

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com