Błąd naruszenia zasad dostępu podczas próby zaimportowania certyfikatu na komputerze, na którym jest uruchomiony system Windows 2000 lub Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 833828 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Należy wziąć pod uwagę w tym scenariuszu: Korzystanie z konsoli Menedżera certyfikatów na komputerze, na którym jest uruchomiony system Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP i wybierz certyfikat, aby importować za pomocą Kreatora importu certyfikatów. Po kliknięciu przycisku Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu na Magazyn certyfikatów strony Kreatora importu certyfikatów, certyfikat nie mogą być importowane i występuje błąd naruszenia zasad dostępu.

Rozwiązanie

System Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wymagania wstępne
Wstępne nie są wymagane.
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name
  ---------------------------------------------------------------------
  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325 1,932,288 Crypt32.dll   IA-64
  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  185,856 Cryptnet.dll   IA-64
  17-Dec-2003 12:02 5.1.2600.1325   76,288 Efsadu.dll    IA-64
  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  548,352 Wcrypt32.dll   x86
  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  57,344 Wcryptnet.dll  x86
  17-Dec-2003 12:02 5.1.2600.1325   24,576 Wefsadu.dll   x86
  11-Dec-2003 11:37 5.1.2600.1327   945,152 Winhttp.dll   IA-64
  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  545,792 Wintrust.dll   IA-64
  17-Dec-2003 12:02 5.131.2600.1325  167,424 Wwintrust.dll  x86
  15-Dec-2003 17:50 5.1.2600.1328   586,240 Wxpsp2res.dll  x86
  15-Dec-2003 17:50 5.1.2600.1328   585,728 Xpsp2res.dll   IA-64

System Windows 2000

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.
Wymagania wstępne
System Windows 2000 Z dodatkiem Service Pack 3
Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje o pliku
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   124,688 Adsldp.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   132,368 Adsldpc.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   63,760 Adsmsext.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   381,712 Advapi32.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   42,256 Basesrv.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6866   69,904 Browser.dll   
  21-Sep-2003 00:45 5.0.2195.6824   236,304 Cmd.exe     
  19-Dec-2003 00:44 5.131.2195.6824  532,752 Crypt32.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.131.2195.6824  61,712 Cryptnet.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6868   78,096 Cryptsvc.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   136,464 Dnsapi.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   96,528 Dnsrslvr.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6883   47,376 Eventlog.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6882   222,992 Gdi32.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6871   148,240 Kdcsvc.dll    
  08-Dec-2003 23:28 5.0.2195.6881   206,096 Kerberos.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6867   711,440 Kernel32.dll   
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   71,888 Ksecdd.sys
  08-Dec-2003 23:30 5.0.2195.6881   511,248 Lsasrv.dll    
  08-Dec-2003 23:30 5.0.2195.6881   33,552 Lsass.exe    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   54,032 Mpr.dll     
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6883   334,096 Msgina.dll    
  17-Oct-2003 00:33 5.0.2195.6866   114,960 Msv1_0.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6866   307,984 Netapi32.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6883   361,744 Netlogon.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6884   931,600 Ntdsa.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   120,080 Psbase.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6882   90,232 Rdpwd.sys
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   392,464 Samsrv.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   113,936 Scecli.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   259,856 Scesrv.dll    
  06-Nov-2003 22:29 5.0.2195.6870  5,847,552 Sp3res.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6882   380,176 User32.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6876   389,392 Userenv.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6824   48,912 W32time.dll   
  21-Sep-2003 00:32 5.0.2195.6824   57,104 W32tm.exe    
  19-Dec-2003 00:13 5.0.2195.6886  1,630,192 Win32k.sys
  12-Dec-2003 21:38 5.1.2600.1327   311,296 Winhttp.dll   
  11-Nov-2003 00:29 5.0.2195.6873   182,032 Winlogon.exe   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll    
  19-Dec-2003 00:44 5.131.2195.6824  167,184 Wintrust.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6869   126,224 Wldap32.dll   
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6867   711,440 Kernel32.dll   
  19-Dec-2003 00:13 5.0.2195.6886  1,630,192 Win32k.sys
  19-Dec-2003 00:44 5.0.2195.6884   243,984 Winsrv.dll 

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 833828 - Ostatnia weryfikacja: 24 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix kbmt KB833828 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:833828

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com