คุณไม่สามารถดูเป็นสมาชิกของกลุ่มหลากหลายของผู้ใช้ใน Windows Server 2003 Active Directory Users และคอมพิวเตอร์เมื่อกลุ่มหลากหลายไม่ได้อยู่ในโดเมนเฉพาะ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 833883 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ และคุณคลิกการสมาชิกแท็บในเว็บไซต์ของผู้ใช้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบเพื่อดูการเป็นสมาชิกของกลุ่มหลากหลายสำหรับผู้ใช้ เท่านั้นหลากหลายกลุ่มที่อยู่ในโดเมนเฉพาะที่จะแสดงขึ้น ถ้าผู้ใช้ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มหลากหลายที่ไม่ได้อยู่บนโดเมนท้องถิ่น กลุ่มหลากหลายเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นในการสมาชิกแท็บของของผู้ใช้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบ แม้เมื่อโดเมน nonlocal อยู่ในฟอเรสต์เดียวกัน และคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางในโดเมนเฉพาะ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  28-Mar-2004 22:56 5.2.3790.145   759,808 Adprop.dll    
windows Server 2003 รุ่น 64 บิต
  Date     Time  Version      Size  File name  Platform
  --------------------------------------------------------------------
  28-Mar-2004 21:52 5.2.3790.145  1,729,024 Adprop.dll  IA-64
  28-Mar-2004 21:56 5.2.3790.145   759,808 Wadprop.dll x86

ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น ใน Windows Server 2003 ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์แสดงเฉพาะสมาชิกของกลุ่มในโดเมนเฉพาะ เชื่อมต่อหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง เชื่อมต่อถ้าตัวควบคุมโดเมนภายในเครื่องไม่ยังเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลาง ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์เข้ากับเซิร์ฟเวอร์แค็ตตาล็อกส่วนกลางที่แตกต่างกันในฟอเรสต์ ในกรณีนี้ เป็นสมาชิกของกลุ่มหลากหลายของฟอเรสต์ทั้งสำหรับผู้ใช้ปรากฏในผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์

คำแนะนำในการติดตั้ง

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

สิ่งสำคัญคุณต้องกำหนดค่ารีจิสทรีคีย์ที่สอดคล้องกันก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI
  ถ้าไม่มีคีย์ย่อยนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างด้วยตนเอง:
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  2. คลิกใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  3. ประเภท:Windowsการตั้งชื่อคีย์ย่อยใหม่
  4. คลิกขวาWindowsคลิกใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
  5. ประเภท:ไดเรกทอรี UIการตั้งชื่อคีย์ย่อยใหม่
  6. คลิกขวาไดเรกทอรี UIคลิกใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  7. ประเภท:AlwaysShowExternalGroupsการตั้งชื่อรายการใหม่
  8. คลิกสองครั้งAlwaysShowExternalGroups.
  9. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 3. หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าคีย์ย่อยของรีจิสทรีและรายการรีจิสทรี คลิกสองครั้ง WindowsServer2003 - KB833883 -xxx-โปรแกรมแก้ไขด่วน ENU.exe ไฟล์ แล้วจากนั้น ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ
 4. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
การตั้งค่านี้ต้อง roam กับผู้ใช้โดยไม่คำนึงถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ผู้ใช้ ดังนั้น คีย์รีจิสทรีนี้อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ต่อไปนี้:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI
เมื่อผู้ใช้ในการจัดการที่แตกต่างกันทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงเดียวกัน ระวังว่า การตั้งค่านี้ไม่ทั้งคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
842632ข้อความ "มีชื่อเส้นทางไดเรกทอรีไม่ถูกต้องถูกส่งผ่าน" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์เพื่อดูคุณสมบัติของผู้ใช้ใน Windows Server 2003

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนใน Windows XP และใน Windows Vista คัดลอกแฟ้ม Adprop.dll ใน Windows XP hotfix แพ็คเกจไดเรกทอรี SYSTEM32 โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:
การคัดลอก adprop.dll %windir%\system32
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 833883 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbmt KB833883 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833883

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com