วิธีการใช้บริการรายงานของ การกำหนดค่า และ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลมี Oracle

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 834305 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ใน Microsoft SQL Server 2000 บริการรายงาน คุณสามารถสร้าง และปรับใช้การรายงานที่ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Oracle บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมี Oracle สำหรับรายงานที่คุณพัฒนา และการจัดวาง โดยใช้บริการรายงาน

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลมี Oracle ในรายงานเดียว (นั่นคือ ข้อมูลเฉพาะตัวของการรายงานแหล่ง), หรือคุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลมี Oracle เป็นแหล่งที่ใช้ร่วมกันในหลายรายงานได้ คำนิยามสำหรับแหล่งข้อมูลเฉพาะตัวของการรายงานถูกจัดเก็บไว้ในรายงานเอง ในขณะที่กำหนดสำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันถูกเก็บในแฟ้มที่แยกจากกันบนเซิร์ฟเวอร์รายงาน รายงานสามารถเข้าถึงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง หรือ จากแหล่งข้อมูลที่มากที่มีเฉพาะตัวของการรายงาน หรือที่ใช้ร่วมกัน

ข้อกำหนดพื้นฐานการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลมี Oracle

การเข้าถึงแหล่งข้อมูลมี Oracle ในรายงาน คุณต้องกำหนดค่าแหล่งข้อมูล Oracle ก่อน การกำหนดค่าแหล่งข้อมูลมี Oracle คุณต้องทำทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้:
 • การติดตั้งเครื่องมือของไคลเอนต์ Oracle บนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์รายงานที่เป็นโฮสต์รายงาน และจากนั้น เริ่มต้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS)
 • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ใช้เป็นผู้ให้บริการที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Oracle โดยค่าเริ่มต้น ไดรเวอร์ที่ได้ติดตั้งเครื่องมือไคลเอนต์ Oracle กับ Microsoft Data Access คอมโพเนนต์ (MDAC), หรือ Microsoft .NET Framework

ขั้นตอนการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลมี Oracle เมื่อคุณออกแบบรายงาน โดยใช้ตัวออกแบบรายงาน

เมื่อคุณพัฒนารายงาน โดยใช้ตัวออกแบบรายงานและการรายงานจำเป็นต้องใช้แหล่งข้อมูลมี Oracle คุณต้องสร้างแหล่งข้อมูลเฉพาะตัวของการรายงาน Oracle หรือสร้างแหล่งข้อมูล Oracle ที่ใช้ร่วมกันเพื่อดึงข้อมูลการรายงาน นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดแหล่งที่มาของข้อมูลเฉพาะตัวของการรายงานสำหรับรายงานใหม่หรือเป็นแหล่งข้อมูล Oracle ที่ใช้ร่วมกันในการรายงานที่มีอยู่ การกำหนดค่าแหล่งที่มาของข้อมูลเฉพาะตัวของการรายงานสำหรับรายงานใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET 2003
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ภายใต้ชนิดโครงการคลิกโครงการข่าวกรองธุรกิจ.
 4. ภายใต้แม่แบบคลิกรายงานโครงการ.
 5. คลิกตกลง.
 6. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันรายงานโฟลเดอร์ แล้วคลิกเพิ่มรายงานใหม่.
 7. ในการตัวช่วยสร้างรายงานกล่องโต้ตอบ คลิกoracleในการประเภท:รายการ

  หมายเหตุ:ถ้าคุณต้องการใช้แหล่งข้อมูลนี้ในรายงานหลาย ทำให้ข้อมูลแหล่งแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกการทำค่านี้ให้กลายเป็นค่าแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันตัวเลือก
 8. คลิกแก้ไข.
 9. คลิกการเชื่อมต่อแท็บ และจากนั้น ป้อนราย Oracle ข้อมูลแหล่งละเอียด เช่นชื่ออินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ Oracle ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 10. คลิกตกลง.
 11. คลิกถัดไป.
 12. ในการสายอักขระแบบสอบถามกล่อง พิมพ์การสอบถามที่ต้อง การขอรับข้อมูลรายงาน แล้ว คลิกถัดไป.
 13. คลิกเสร็จสิ้น.
การกำหนดค่าแหล่งข้อมูล Oracle ที่ใช้ร่วมกันสำหรับการรายงานที่มีอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่ม Visual Studio .NET 2003
 2. เปิดโครงการที่มีอยู่ที่มีการให้รายงานที่คุณต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูลมี Oracle
 3. ในมุมมองออกแบบของรายงาน คลิกการข้อมูลแท็บ แล้วคลิกชุดข้อมูลใหม่ในการชุดข้อมูลรายการ
 4. ในการชุดข้อมูลกล่องโต้ตอบ คลิกข้อมูลใหม่แหล่งที่มาในการแหล่งข้อมูลรายการ
 5. ในการคุณสมบัติของลิงค์ข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง คลิกการผู้ให้บริการแท็บ และจากนั้นภายใต้เลือกข้อมูลคุณต้องการเชื่อมต่อคลิกMicrosoft OLE ผู้ให้บริการของ DB สำหรับ Oracle.
 6. คลิกถัดไป.
 7. คลิกการเชื่อมต่อแท็บ และจากนั้น ป้อนราย Oracle ข้อมูลแหล่งละเอียด เช่นชื่ออินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ Oracle ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน
 8. คลิกตกลง.
 9. ในการชุดข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์การสอบถามที่จำเป็นเพื่อขอรับข้อมูลการรายงานในนั้นสายอักขระแบบสอบถามกล่อง แล้วคลิกตกลง.
หมายเหตุ:ถ้าสายอักขระแบบสอบถามของรายงานประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่ไม่มีชื่อ เช่น SELECT * FROMตาราง:โดย:ชื่อคอลัมน์=?, คุณต้องแก้ไขแหล่งข้อมูล การตั้งค่าชนิดของแหล่งข้อมูล OLE DB แล้ว คลิกMicrosoft OLE ผู้ให้บริการของ DB สำหรับ Oracle. ถ้าแบบสอบถามรายงานประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่มีชื่อ คุณสามารถใช้ส่วนขยายการประมวลผลข้อมูล Oracle แทนของส่วนขยายการประมวลผลข้อมูล OLE DB

ตัวออกแบบแบบสอบถามแบบกราฟิกที่ใช้ OLE DB และการออกแบบแบบสอบถามทั่วไปใช้ส่วนขยายข้อมูลการประมวลผลข้อมูลบริการรายงาน

ขั้นตอนการกำหนดค่าแหล่งข้อมูลมี Oracle เมื่อคุณปรับใช้รายงาน โดยใช้โปรแกรมจัดการรายงาน

เมื่อคุณปรับใช้รายงานที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล Oracle ที่ใช้ร่วมกัน คุณต้องกำหนดค่าแหล่งข้อมูล Oracle เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ โดยใช้โปรแกรมจัดการรายงาน ใน'ตัวจัดการรายงาน' คุณสามารถกำหนดแหล่งข้อมูลมี Oracle ที่ใช้เป็นการ OLE DB ประมวลผลข้อมูลขยาย หรือที่ใช้ส่วนขยายการประมวลผลข้อมูล Oracle To configure an Oracle data source that uses the Oracle data processing extension, follow these steps:
 1. Start Report Manager.
 2. คลิกNew Data Source.
 3. ในการNew Data Sourcepage, type a name for the data source in theชื่อ:กล่อง
 4. ในการConnection Typeรายการ คลิกOracle.
 5. ในการConnection Stringtext box, type the following text (whereOracleServerInstanceNameis the Oracle server instance name):data source=OracleServerInstanceName.

  หมายเหตุ:: If you are using the Reporting Services data processing extension or OLEDB data processing extension, type the following text (whereProviderNameis the name of data provider):Provider=ProviderName;data source=OracleServerInstanceName.
 6. ภายใต้Connect UsingคลิกการCredentials stored securely in the report serveroption, and then type a valid username and password.

  หมายเหตุ:Set the appropriate connection details, depending on your requirements.
 7. คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:The data source is created with the data source name that you provided.

The Oracle data processing extension uses the .NET Framework Data Provider for Oracle to connect to and to retrieve data from an Oracle data source. To download the .NET Framework Data Provider for Oracle that is available with Microsoft .Net Framework 1.1, visit the following Microsoft Web site:
Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package
หมายเหตุ:You must install Oracle 8i Release 3 (8.1.7) Client or later on the report server computer for the provider to work as expected.

Steps to troubleshoot error messages when you configure an Oracle data source

When you configure an Oracle data source that you developed and deployed by using Reporting Services, you may receive error messages. The following information can help you to troubleshoot these error messages:
 • If you receive the following error message, make sure that a valid username and password were used to log on to the data source:
  Test connection failed because of an error in initializing provider. ORA-01017: invalid username/password; logon denied
 • If you receive the following error message, make sure that you used a valid Oracle server instance name:
  Test connection failed because of an error in initializing provider. ORA-12154: TNS:could not resolve service name
  Oracle ชื่ออินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ที่ต้องทำงาน นอกจากนี้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เนื่องจากความปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Oracleสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการแก้จุดบกพร่องของปัญหาการเชื่อมต่อ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  259959ข้อมูล: เทคนิคการแก้จุดบกพร่องของปัญหาการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Oracle โดยใช้โปรแกรมควบคุม ODBC และผู้ให้บริการ OLE DB
 • ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ลงทะเบียน หรือติดตั้งตัวให้บริการที่คุณเลือกการกำหนดค่าแหล่งข้อมูล Oracle:
  ทดสอบการเชื่อมต่อล้มเหลวเนื่องจากความข้อผิดพลาดในการเตรียมใช้งานผู้ให้บริการ เกิดข้อผิดพลาดของ oracle แต่ไม่สามารถเรียกข้อความแสดงข้อผิดพลาดจาก Oracle
  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เลือกผู้ให้บริการต่าง ๆ ในการกำหนดค่าแหล่งข้อมูล Oracle

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหัวข้อต่อไปนี้ในรายงานสมุดบัญชีบริการแบบออนไลน์:
 • ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 • การเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 834305 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
Keywords: 
kbreport kbprovider kboracle kberrmsg kbhowtomaster kbmt KB834305 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834305

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com