ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους 913 εάν το ερώτημά σας περιλαμβάνει συναρτήσεις οριζόμενες από το χρήστη, παραγόμενο πίνακες και οι σύνδεσμοι

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 834688 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Σφάλμα #: 354341 (SQL Server 8.0)
Σφάλμα #: 354626 (SQL Server 8.0)
Σφάλμα #: 357270 (SQL Server 8.0)
Σφάλμα #: 470767 (SQL Server 8.0)Η Microsoft διανέμει τις επείγουσες επιδιορθώσεις του Microsoft SQL Server 2000 ως ένα αρχείο με δυνατότητα λήψης. Επειδή οι ενημερώσεις κώδικα είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και διορθώνει την ασφάλεια που περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης του SQL Server 2000.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους 913, όταν εκτελείτε ένα ερώτημα που ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Το ερώτημα περιλαμβάνει έναν όρο JOIN που χρησιμοποιεί σύνταξη ANSI SQL-92 JOIN.
 • Ο όρος JOIN αναφέρεται σε μια συνάρτηση οριζόμενη από το χρήστη.
 • Το ερώτημα περιλαμβάνει έναν πίνακα που.
Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Διακομιστής: Μήνυμα λάθους 913, επίπεδο 16, 8, κατάσταση, γραμμή 1
Δεν ήταν δυνατή η εύρεση της βάσης δεδομένων ID 102. Βάση δεδομένων ίσως να μην ενεργοποιείται ακόμα ή μπορεί να μετάβασης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο service pack για τον Microsoft SQL Server 2000. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης


Η αγγλική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςκαρτέλα στο εργαλείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.
  Date     Time  Version      Size  File name
  -----------------------------------------------------------------------
  31-May-2003 18:45  2000.80.818.0   78,400  Console.exe
  28-Oct-2003 04:21  2000.80.873.0  315,968  Custtask.dll
  02-Oct-2003 20:59  2000.80.867.0   33,340  Dbmslpcn.dll
  25-Apr-2003 02:12          786,432  Distmdl.ldf
  25-Apr-2003 02:12         2,359,296  Distmdl.mdf
  30-Jan-2003 01:55            180  Drop_repl_hotfix.sql
  12-Sep-2003 03:26  2000.80.859.0 1,905,216  Dtspkg.dll
  26-Aug-2003 20:16  2000.80.854.0  528,960  Dtspump.dll
  23-Jun-2003 22:40  2000.80.837.0 1,557,052  Dtsui.dll
  23-Jun-2003 22:40  2000.80.837.0  639,552  Dtswiz.dll
  24-Apr-2003 02:51          747,927  Instdist.sql
  10-Oct-2003 18:52          745,961  Instmsdb.sql
  03-May-2003 01:56           1,581  Inst_repl_hotfix.sql
  08-Feb-2003 06:40  2000.80.765.0   90,692  Msgprox.dll
  01-Apr-2003 02:07           1,873  Odsole.sql
  05-Apr-2003 01:46  2000.80.800.0   62,024  Odsole70.dll
  07-May-2003 20:41  2000.80.819.0   25,144  Opends60.dll
  07-May-2003 18:47          132,096  Opends60.pdb
  02-Apr-2003 21:48  2000.80.796.0   57,904  Osql.exe
  02-Apr-2003 23:15  2000.80.797.0  279,104  Pfutil80.dll
  04-Aug-2003 18:17          550,780  Procsyst.sql
  12-Sep-2003 00:37           12,305  Qfe469315.sql
  22-May-2003 22:57           19,195  Qfe469571.sql
  20-Jan-2004 00:45         1,090,380  Replmerg.sql
  06-Sep-2003 07:18  2000.80.858.0  221,768  Replprov.dll
  16-Jan-2004 01:24  2000.80.908.0  307,784  Replrec.dll
  16-Jan-2004 01:13  2000.80.908.0  159,813  Replres.rll
  06-Sep-2003 00:00         1,087,150  Replsys.sql
  13-Aug-2003 16:28          986,603  Repltran.sql
  02-Jan-2004 19:42  2000.80.904.0  287,304  Rinitcom.dll
  22-Oct-2003 00:08  2000.80.871.0   57,916  Semnt.dll
  29-Jul-2003 20:13  2000.80.819.0  492,096  Semobj.dll
  31-May-2003 18:27  2000.80.818.0  172,032  Semobj.rll
  02-Jan-2004 19:42  2000.80.904.0   53,832  Snapshot.exe
  09-Dec-2003 20:07          117,834  Sp3_serv_uni.sql
  16-Jan-2004 01:23  2000.80.908.0   28,672  Sqlagent.dll
  16-Jan-2004 01:24  2000.80.908.0  311,872  Sqlagent.exe
  07-Jan-2004 22:38  2000.80.905.0  126,976  Sqlakw32.dll
  01-Jun-2003 01:01  2000.80.818.0 4,215,360  Sqldmo.dll
  07-Apr-2003 17:44           25,172  Sqldumper.exe
  19-Mar-2003 18:20  2000.80.789.0   28,672  Sqlevn70.rll
  27-Sep-2003 04:42  2000.80.865.0  180,792  Sqlmap70.dll
  03-Sep-2003 02:56  2000.80.857.0  188,992  Sqlmmc.dll
  02-Sep-2003 23:03  2000.80.857.0  479,232  Sqlmmc.rll
  22-Oct-2003 00:08  2000.80.871.0  401,984  Sqlqry.dll
  08-Feb-2003 06:40  2000.80.765.0   57,920  Sqlrepss.dll
  16-Jan-2004 01:24  2000.80.908.0 7,610,449  Sqlservr.exe
  16-Jan-2004 01:26         12,780,544  Sqlservr.pdb
  25-Jul-2003 21:44  2000.80.845.0  590,396  Sqlsort.dll
  08-Feb-2003 06:40  2000.80.765.0   45,644  Sqlvdi.dll
  02-Oct-2003 20:59  2000.80.867.0   33,340  Ssmslpcn.dll
  01-Jun-2003 01:01  2000.80.818.0   82,492  Ssnetlib.dll
  01-Jun-2003 01:01  2000.80.818.0   25,148  Ssnmpn70.dll
  28-Oct-2003 04:21  2000.80.873.0  123,456  Stardds.dll
  01-Jun-2003 01:01  2000.80.818.0  158,240  Svrnetcn.dll
  31-May-2003 18:59  2000.80.818.0   76,416  Svrnetcn.exe
  30-Apr-2003 23:52  2000.80.816.0   45,132  Ums.dll
  30-Apr-2003 23:52          132,096  Ums.pdb
  02-Jul-2003 00:19  2000.80.834.0   98,816  Xpweb70.dll

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕξαιτίας εξαρτήσεων αρχείων, η πιο πρόσφατη επείγουσα επιδιόρθωση ή η δυνατότητα που περιέχει αυτά τα αρχεία ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετα αρχεία.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ξαναγράψτε το ερώτημα για να καταργήσετε μία από τις συνθήκες που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα" αυτού του άρθρου. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 • Γράψτε ξανά το ερώτημα χρησιμοποιώντας μόνο όρους JOIN και καταργεί τον πίνακα που προέρχεται από το ερώτημα.
 • Εάν το JOIN έναν εσωτερικό σύνδεσμο, μετακινήστε τη συνάρτηση οριζόμενη από το χρήστη από τον όρο JOIN στον όρο WHERE.
 • Χρησιμοποιήστε τη σύνταξη JOIN Transact-SQL (= *, * =) αντί της σύνταξης SQL-92.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 834688 - Τελευταία αναθεώρηση: Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbmt KB834688 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:834688

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com