Opis pakietu Office XP z dodatkiem Service Pack 3 dla programu Access 2002 Runtime

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 834693 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Access 2002. Ta aktualizacja zawiera najnowsze aktualizacje do programu Access 2002 Runtime. Ta aktualizacja zawiera ulepszenia zabezpieczeń, oprócz dotyczące stabilności i wydajności.

W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania programu Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu Access 2002 Runtime. Dodatkowo w tym artykule opisano, jakie problemy są rozwiązywane przez dodatek Office XP SP3 dla programu Access 2002 Runtime.

Więcej informacji

Jak pobrać i zainstalować aktualizację

Ważne Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy upewnić się, że zostały spełnione następujące wymagania:
 • Instalator systemu Microsoft Windows 2.0

  Przed zainstalowaniem tej aktualizacji należy zainstalować Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego wymagania zobacz sekcję "Wymagania dotyczące aktualizacji Instalator Windows" tego artykułu.
 • Masz program Microsoft Access 2002 wykonywania zainstalowany.
Do zaktualizowania istniejącej instalacji programu Microsoft Access 2002, można użyć jednej z następujących dwóch metod.

Uwaga Firma Microsoft zaleca, aby zainstalować aktualizację za pośrednictwem witryny sieci Web aktualizacje produktów pakietu Office. Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykrywa daną instalację programu Microsoft Access i wyświetli monit o zainstalowanie dokładnie, które są niezbędne do całkowitego zaktualizowania instalacji programu Access.

Metoda 1: Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Microsoft Office w sieci Web

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła wymagane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://Office.microsoft.com/en-us/downloads/maincatalog.aspx
Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację Aby zakończyć proces.

Metoda 2: Rozpowszechnianie i automatycznie zainstalować pakietu Office XP SP3 dla programu Access 2002 Runtime

Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznie zawierają pliki aktualizacji pakietu Office z Twojej aplikacji runtime dostępu kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
916176Pakiety obsługi dostępu do aplikacji należy używać plików aktualizacji pakietu Office

Metoda 3: Rozpowszechnianie i ręczne zainstalowanie pakietu Office XP SP3 dla programu Access 2002 Runtime

Wykonaj następujące kroki, aby pobrać i zainstalować aktualizację kliencką:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  Kliknij, aby pobrać aktualizację
 2. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 3. Kliknij przycisk Zapisz Aby zapisać pakietu Office XP SP3 dla programu Access 2002 Runtime plik instalacyjny (na przykład, Art10Sp3-kb834693-fullfile-enu.exe) w wybranym folderze.
 4. Rozpowszechnianie aktualizacji do wybranych komputerów.
 5. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie rozproszonych pakietu Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu Access 2002 Runtime plik instalacyjny (na przykład, Art10Sp3-kb834693-fullfile-enu.exe).
 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie aktualizacji, kliknij przycisk Tak.
 7. Kliknij przycisk Tak Aby zaakceptować umowę licencyjną.
 8. Włóż dysk CD z pakietu Office XP, jeśli zostanie wyświetlony monit, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Gdy pojawi się komunikat informujący, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja zawiera zaktualizowaną wersję następującego pliku:
  File name   Version
  --------------------------
  Msaccess.exe  10.0.6501.0
Aby ustalić wersję programu Access 2002, która jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na komputerze. Jeśli są one, zajrzyj do dokumentacji produktu do wykonania tych kroków.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
 2. W Okienko wyników wyszukiwania, kliknij przycisk Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W Całość lub część nazwy pliku Wpisz Msaccess.exe, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
 4. Na liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy Msaccess.exe, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 5. Na Wersja Karta, ustalania wersji programu Microsoft Access 2002 zainstalowanego na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ustalania wersji programu Access 2002 na komputerze kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 bazy wiedzyJak sprawdzić wersję pakietu Office XP
Ponadto następujące pliki są również instalowane podczas instalacji pakietu Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu Access 2002 Runtime:
  Accwiz.dll    	Msmdgd80.dll
  Acwizrc.dll   	Msmdun80.dll
  Bidi32.dll    	Mso.dll
  Fm20.dll     	Msointl.dll
  Fm20enu.dll   	Msolap80.dll
  Graph.exe    	Msolap80.rll
  Grintl32.dll  	Msolui80.dll
  Intldate.dll  	Msowc.dll
  Msacc.olb    	Ocp.dll
  Msaexp30.dll   	Ocpintl.dll
  Msain.dll    	Olapuir.rll
  Mscal.ocx    	Owc10.dll
  Mscdm.dll    	Owci10.dll
  Mscomctl.ocx   	Riched20.dll
  Msdmeng.dll   	Snapview.exe
  Msdmine.dll   	Snapview.ocx
  Msdmine.rll   	Soa.dll
  Msmdcb80.dll   	Ucs20.dll
			Vbe6.dll
Uwaga Jeśli program pakietu Office XP SP3 dla programu Access 2002 Runtime jest już zainstalowany na komputerze, otrzymać następujący komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania pakietu Office XP Service Pack 3 (SP3) dla programu Access 2002 Runtime:
Ta aktualizacja została już zastosowana lub jest dołączona do aktualizacji, która już została zastosowana.

Wymagania dotyczące aktualizacji Instalator Windows

Aby zainstalować tę aktualizację, która jest opisana w tym artykule wymaga Instalator Windows w wersji 2.0 lub nowszej. Obejmują Instalator Windows 2.0 lub nowszy, Microsoft Windows XP i Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby zainstalować najnowszą wersję programu Instalator Windows, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web.

Instalator Windows dla systemu Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me):
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en
Instalator Windows dla systemu Microsoft Windows NT 4.0 i Windows 2000:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4b6140f9-2d36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f&displaylang=en

Lista problemów rozwiązanych przez aktualizację

Office XP SP3 dla programu Access 2002 Runtime rozwiązuje problem, który jest opisany w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

836030 Problemy rozwiązane w programie Access 2002 przez dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 834693 - Ostatnia weryfikacja: 24 października 2012 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB834693 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 834693

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com