คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0x00000051" ในระหว่างการคืนค่ารีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 834728 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้โปรแกรมที่ที่ทำการสำรองข้อมูลรีจิสทรี และการคืนค่าการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ของคุณอาจหยุดการตอบสนอง และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตรวจสอบจุดบกพร่อง 0x51 (c, c0000005, bddbab34, bddba78c)

อาร์กิวเมนต์:
Arg1: 0000000c, (สำรอง)
Arg2: c0000005, (สำรอง)
Arg3: bddbab34 ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง Windows bugchecked อาจเป็นตัวชี้การไฮฟ์
Arg4: bddba78c ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง Windows bugchecked อาจจะส่งคืนรหัสของ HvCheckHive ถ้ากลุ่มเสียหายได้
การใช้งาน CPU อาจยังไม่คาดคิดเพิ่มขึ้นเป็น 100% จนกว่าคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ เมื่อการใช้งาน CPU เป็น 100% โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ลักษณะการทำงานของรีจิสทรีอาจหยุดการตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณใช้โปรแกรมควบคุมระยะไกลหรือโปรแกรมสำรองข้อมูลของระบบ

ที่ RegRestoreKey ฟังก์ชันอ่านแฟ้มกลุ่มรีจิสทรีที่ระบุ และคัดลอกไปยังคีย์ที่ระบุในรีจิสทรีของระบบ ที่ RegSaveKey ฟังก์ชันบันทึกเป็นคีย์รีจิสทรี และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคีย์ย่อยไปยังแฟ้มไฮฟ์ ฟังก์ชันทั้งสองดำเนินการในรีจิสทรีของระบบที่ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะ ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ RegSaveKey และ RegRestoreKey ฟังก์ชันเรียกว่าในเวลาเดียวกันในโปรแกรม multi-thread

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 2000

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Microsoft Windows 2000

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีไฟล์แอททริบิวต์ (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  19-Dec-2003 18:57 5.0.2195.6886   30,224 Mountmgr.sys
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,699,776 Ntkrnlmp.exe   
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,699,200 Ntkrnlpa.exe   
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,720,000 Ntkrpamp.exe   
  05-Feb-2004 20:37 5.0.2195.6897 1,677,312 Ntoskrnl.exe

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน" ของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ RegSaveKey และ RegRestoreKey ฟังก์ชัน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816915แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 834728 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbfix kbmt KB834728 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834728

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com