วิธีการใช้ Crystal รายงาน 9 เขียนรายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์สำหรับ Microsoft CRM 1.2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 834790 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ตัวอย่างรายงานสามที่อธิบายถึงวิธีการใช้ Professional นักพัฒนา หรือ 9 รายงาน Crystal รุ่นขั้นสูงในการเขียนรายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์สำหรับ Microsoft Business วิธีแก้ไขปัญหาที่ CRM เวอร์ชัน 1.2 พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด เมื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการรายงาน พารามิเตอร์จำกัดจำนวนข้อมูลที่มีการรายงาน ดังนั้น ซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์รายงานช่วยให้รายงานแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดรายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์ตัวอย่าง

การดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง แวะไปที่ไซต์เว็บศูนย์กลางการดาวน์โหลด Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1d08d05e-a8e1-46ef-a808-ac388be24a3e&DisplayLang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง

ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าดาวน์โหลด

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการลบแฟ้มตัวอย่าง ลบออก

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งรายงานตัวอย่าง

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มการรายงานตัวอย่างเหล่านี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Size  File name 
-------------------------------------------------------------------------------------------
20-Jan-2004 09:54 65,024 Account Activity And Notes (specify status, owner, date).rpt
20-Jan-2004 09:57 64,000 Case List (specify owner, status, date).rpt
02-Jan-2004 10:19 103,936 Opportunity List By Account (specify owner, date, accounts).rpt

เพิ่มรายงานตัวอย่างไปยัง Microsoft CRM

เมื่อต้องการดูรายงานใน CRM ของ Microsoft คุณต้องบันทึกรายงานในรายงานโฟลเดอร์ที่มีอยู่ของ Microsoft CRM

รายงาน Crystal 9

เมื่อต้องการใช้ 9 รายงาน Crystal บันทึกรายงานใน CRM ของ Microsoft ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งรายงานตัวอย่างสามจากการดาวน์โหลดเว็บไซต์ของ Microsoft ตามที่กล่าวถึงในส่วน MoreInformation ข้างต้น
 2. เปิดแต่ละแฟ้มใน Crystal รายงาน 9:
  1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
  2. คลิกEnterprise.
  3. พิมพ์ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง.
  4. ขยายmscrm1.2.
  5. ขยายการรายงานการจัดการระบบ รายงานการขาย หรือบริการรายงานโหน
  6. คลิกที่โฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการให้รายงาน
  7. ระบุชื่อแฟ้ม และจากนั้น คลิกตกลง.

โปรแกรมจัดการรายงาน Microsoft CRM 1.2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834791การเพิ่ม ลบ และการเปลี่ยนชื่อรายงาน CRM ของ Microsoft โดยใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft
เมื่อต้องการบันทึกรายงานในรายงานโฟลเดอร์ที่มีอยู่ของ Microsoft CRM ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การติดตั้งการรายงานตัวอย่างสาม
 2. เปิดโปรแกรมจัดการรายงาน Microsoft CRM 1.2
 3. สำหรับแต่ละแฟ้ม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม
  2. คลิกเพิ่มการรายงาน.
  3. ระบุชื่อแฟ้มและการรายงานการดาวน์โหลด และจากนั้น คลิกเพิ่มการรายงาน.

How to use Crystal Reports 9 to add parameters to a Microsoft CRM report

บทนำ

To use Crystal Reports 9 to add a parameter to a Microsoft CRM report, you must follow these steps. The following sections in this article elaborate on each of these steps.
 1. Define the parameter. To do so, specify the name of the parameter, the text to prompt the user for, the drop-down list elements, and the default value.
 2. Put all the parameter fields on the report. The fields can be visible or hidden.
 3. Add code to the record selection formula that compares the data that the user types in the parameter against the data from Microsoft CRM.
 4. Save the report and test the parameter that you added.
You can use Crystal Reports to add many types of parameters. This article provides just four examples. Each example illustrates a different aspect of the use of parameters with Microsoft CRM data. This article includes the following examples:
 • An Owner parameter that lets the user select either just records they own, or all records. This example explains how to use the special UserID parameter to determine the Microsoft CRM GUID of the user running the report.
 • A Status parameter that lets the user select between all the status values available for the entity in Microsoft CRM. This example shows how to read the list of available values from a field in Microsoft CRM to use in the parameter choices.
 • A Date Created parameter that lets the user pick from predefined date ranges: all, within past 60 days, or year to date. This example shows how to use standard date methods in Crystal Reports 9.
 • A Date Range parameter that lets the user specify the start and end dates for the range. This example shows how to use a range parameter, and how to create additional formula fields based on a parameter field. In this case, the Date Range parameter is a range, and two new variables, StartDate and EndDate are created to use in the report page header.

Before you start

How Crystal Reports works with Microsoft CRM 1.2
Before you create parameterized reports, make sure that you understand how Crystal Reports works with Microsoft CRM 1.2:
 • Only reports in theEnterprise/MSCRM1.2node are available to Microsoft CRM users.
 • You cannot create new folders under theMSCRM1.2โหน
 • You cannot use Crystal Reports to directly rename a report. To delete a report, you must use Microsoft CRM 1.2 Report Manager.

  For additional information about Report Manager, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  834791Adding, Deleting, and Renaming Reports using Microsoft CRM 1.2 Report Manager
 • You cannot use Crystal Reports to directly rename a report. Use Microsoft CRM 1.2 Report Manager or Crystal Reports to save a report with a new name. These methods to rename the reports change the name in Microsoft CRM, but do not change the title that appears in the report's Page Header section. To change the title, on theแฟ้ม:menu of Crystal Reports 9, clickSummary Info, and then edit the title in theReport Titleกล่อง
 • For help with the creation of parameters, see Crystal Reports 9 online Help.
Create a parameter-driven report
The simplest way to create a parameter-driven report is to save an existing Microsoft CRM version 1.2 report with a new name, and then modify the copy:
 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกCrystal Reports 9.
 2. ในการWelcome to Crystal Reportsหน้า คลิกยกเลิก.
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 4. คลิกEnterpriseแล้ว คลิกตกลง.
 5. Type your authentication information for yourCrystal APSแล้ว คลิกตกลง.
 6. ขยายMSCRM1.2, click the report that you want to modify, and then clickOPEN.
 7. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น, find the location where you want to save the file under theMSCRM1.2node, specify the name, and then clickตกลง.
If this is your first time using Crystal Reports 9 to modify Microsoft CRM reports, you have connection problems, or you cannot save reports, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
834789Frequently asked questions about reporting in Microsoft Business Solutions CRM version 1.2

Add an Owner parameter

With an Owner parameter, the user can select between records that the user owns and all records. Therefore, the user does not have to select from a drop-down list of all users.

เมื่อต้องการแยกความแตกต่างของเรกคอร์ดที่เป็นเจ้าของบุคคลที่รันรายงาน รายงานต้องสามารถการระบุ GUID Microsoft CRM ของบุคคลที่รันรายงาน ถ้าตัวเขียนของรายงานสร้างพารามิเตอร์ UserID, Microsoft CRM กำหนด GUID CRM Microsoft ของบุคคลที่รันรายงานเป็นมูลค่าโดยอัตโนมัติ ซึ่งแตกต่างจากพารามิเตอร์อื่น ๆ ผู้ใช้จะไม่ได้รับพร้อมท์ให้พิมพ์ค่า

สร้างการเพิ่มพารามิเตอร์เจ้าของที่เก็บค่า "ทั้งหมดหรือ"ฉัน" เมื่อผู้ใช้ทำงานการรายงาน และคลิกmineหากพารามิเตอร์ UserId ตรงกับเอนทิตี.ownerมีเลือกกล่อง ระเบียนที่เป็นเจ้าของผู้ใช้ ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดเร็กคอร์ดทั้งหมดถูกรวมไว้

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้รายงานที่ยึดตามนั้นบัญชีเอนทิตี
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดพารามิเตอร์ UserID เก็บ GUID CRM Microsoft ของผู้ใช้ปัจจุบัน
เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์ UserID เก็บ GUID CRM Microsoft ของผู้ใช้ปัจจุบัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการExplorer เขตข้อมูลคลิกขวาที่บานหน้าต่างใน 9 รายงาน Crystalเขตข้อมูลพารามิเตอร์แล้ว คลิกใหม่.
 2. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดUserIDแล้ว คลิกตกลง.
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดพารามิเตอร์เจ้าของ
เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์เจ้าของที่จะแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้ให้คลิกmineหรือทั้งหมดทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. ในการExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่าง คลิกขวาเขตข้อมูลพารามิเตอร์แล้ว คลิกใหม่.
 2. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดOwner:.
 3. ในการแสดงกล่องโต้ตอบข้อความกล่อง พิมพ์พร้อมที่ปรากฏขึ้นให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
  ระบุว่า ระเบียนใดที่จะรวม
 4. คลิกกำหนดค่าเริ่มต้น.
 5. พิมพ์ค่าที่คุณต้องลงในรายการแบบหล่นลง ตัวอย่างนี้ใช้ "ทั้งหมดและ"ฉัน" ใช้แบบ>ปุ่มการย้ายแต่ละค่าเป็นการค่าเริ่มต้นรายการ
 6. สำหรับแต่ละค่า คลิกกำหนดคำอธิบายแล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏ ในฝาก-การ ลงรายการ นั้นOwner:พารามิเตอร์
 7. ในการจอแสดงผลรายการหล่นลง คลิกคำอธิบาย:แล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการสร้างเขตข้อมูลพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ ยกเลิกการเลือกนั้นอนุญาตให้แก้ไขค่าเริ่มต้นเมื่อมีค่ามากกว่าหนึ่งกล่องกาเครื่องหมาย
 9. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกพารามิเตอร์ของคุณใหม่
สำหรับการOwner:พารามิเตอร์การทำงาน คุณต้องรวมในรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ลากพารามิเตอร์จากนั้นExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่างไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนรายงาน เป็นความคิดที่ดีเพื่อเพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ใด ๆ ของรายงานหัวกระดาษหน้าส่วน ถ้าพารามิเตอร์ทั้งหมดอยู่ในนั้นหัวกระดาษหน้าส่วน ผู้ใช้สามารถกำหนดได้อย่างรวดเร็วว่าข้อมูลใดที่รายงานจะรวม ถ้าคุณไม่ต้องการให้ค่าของการOwner:พารามิเตอร์จะปรากฏบนรายงาน ลากไปยังพื้นที่ที่ซ่อนไว้ในรายงาน
ขั้นตอนที่ 3: ใช้พารามิเตอร์เจ้าของส่วนหัวของหน้า
 1. เนื่องจากเจ้าของ พารามิเตอร์แรกที่คุณเพิ่มให้กับหัวข้อหน้า คุณต้องสร้างกล่องข้อความเพื่อจัดเก็บที่มีอยู่ชื่อเรื่องของรายงานกล่อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาชื่อเรื่องของรายงานกล่องบนรายงาน และจากนั้น คลิกลบ.
  2. ในการแทรกเมนู คลิกวัตถุข้อความและวางวัตถุข้อความใหม่ที่จะชื่อเรื่องของรายงานฟิลด์ไม่
  3. ในการExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่าง ขยายเขตข้อมูลพิเศษ.
  4. ลากชื่อเรื่องของรายงานกล่องพิเศษกับวัตถุข้อความของคุณใหม่
 2. ลากOwner:พารามิเตอร์จากนั้นเขตข้อมูลพารามิเตอร์ส่วนนี้Explorer เขตข้อมูลบานหน้าต่างที่ใช้กับวัตถุข้อความของคุณใหม่
 3. เพิ่มข้อความแยกใด ๆ หรือช่องว่างที่จะแยกชื่อเรื่องจากพารามิเตอร์เจ้าของ
 4. เมื่อต้องเปลี่ยนแบบอักษรตรงกับรายงานที่ Microsoft CRM อื่น ๆ การคลิกขวาวัตถุข้อความใหม่ คลิกข้อความในรูปแบบในการFontแท็บ คลิกVerdanaคลิกตัวหนาคลิกสีเหลืองแล้ว คลิกตกลง.
ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มพารามิเตอร์เจ้าของสูตรเลือกเรกคอร์ด
สูตรการเลือกเรกคอร์ด

สูตรการบันทึกสิ่งที่เลือกกำหนดว่าระเบียนใดถูกรวมในรายงาน สูตรต่อไปนี้ในโครงสร้างต่อไปนี้:
(if {?Parameter1} = "Parameter1_Option1" and {table.field} = "value1" then true
 else if {?Parameter1} = "Parameter1_Option2" and {table.field} = "value2" then true)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรเลือกบันทึก รวมต้นแบบสำหรับชนิดของพารามิเตอร์ต่าง ๆ ให้ดูที่ "บันทึกสิ่งที่เลือกสูตร" ในวิธีใช้ออนไลน์ของ Crystal รายงาน 9

ในขั้นตอนต่อไปนี้ สูตรเลือกระเบียนมีสร้างที่สามารถตรวจสอบค่าพารามิเตอร์เจ้าของที่ที่ผู้ใช้คลิก ถ้าผู้ใช้คลิกmineบัญชีที่เป็นเจ้าของผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้นที่จะรวมในรายงาน

ถ้ารายงานที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนเป็นไม่ขึ้นอยู่กับบัญชีเอ็นติตี้ account.ownerid แทนที่ด้วยเอนทิตี.ownerid

เพิ่มพารามิเตอร์เจ้าของสูตรเลือกเรกคอร์ด

เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์เจ้าของสูตรเลือกบันทึก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการรายงานเมนู คลิกสูตรที่เลือกแล้ว คลิกระเบียน.
 2. ขยายใหญ่สุดหน้าต่าง
 3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงในบานหน้าต่างด้านล่างขวา พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" ในบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มบรรทัดสามทั้งหมดที่รวมถึง "และ" จุดสิ้นสุดของรายการของรหัส
  and
  (if {?Owner} = "Mine" then {account.ownerid} = {?UserID} 
     else true)
  เมื่อมีรันรายงาน การOwner:พร้อมท์ปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความพร้อมต์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้คลิกตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น
 4. คลิกบันทึกแล้ว คลิกปิด.

เพิ่มพารามิเตอร์ที่มีสถานะ

ส่วนนี้อธิบายวิธีการเพิ่มขึ้นอยู่กับค่าของพารามิเตอร์สถานะเอนทิตี.statecodebox in Microsoft CRM. The options that you give users are based on the values of this box in Microsoft CRM. ตัวอย่างนี้ใช้นั้นActivityentity.
Step 1: Define the Status parameter
To define the Status parameter, follow these steps:
 1. ในการField Explorerบานหน้าต่าง คลิกขวาParameter Fieldsแล้ว คลิกใหม่.
 2. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดสถานะ:.
 3. ในการPrompting textbox, type the prompt that you want to appear. For example, type:
  Include activities with a status of
 4. คลิกSet Default Values.
 5. ในการBrowse Tablebox, click the name of the table that contains the status box. ตัวอย่างนี้ใช้นั้นActivityentity. Therefore, clickactivity.
 6. ในการBrowse Fieldกล่อง คลิกstatecodename.
 7. ในการConnection Infopage, clear theConnect to Local Computerกล่องกาเครื่องหมาย
 8. Load a list of all current values in Microsoft CRM. To do so, in theเซิร์ฟเวอร์:box, replace your computer name with the name of your Microsoft CRM server. For example, if this box says http://mycomputer/MSCRMServices, change it to http://Your_CRMServer/MSCRMServices, and then clickเสร็จสิ้น.

  หมายเหตุ:Crystal Reports 9 reads in all values of theentity.statecodebox that are used in current data in Microsoft CRM. These values may not represent all the values that can appear in this box in Microsoft CRM. For a complete list of default values for drop-down boxes, see "Appendix A" of theMicrosoft Business Solutions CRM Implementation Guide. If you have modified a drop-down box, view the box in Microsoft CRM to make sure that you include all the values in your parameter.
 9. Click each value that you want in the drop-down list, and then click the>button to move each value into theDefault Valuesรายการ
 10. For each value, clickDefine Description, and then type the text that you want to appear in the drop-down list for the Owner parameter.
 11. Order the values such that the option that you want as the default value is first on this list.
 12. ในการจอแสดงผลdrop-down box, clickคำอธิบาย:แล้ว คลิกตกลง.
 13. ในการCreate Parameter Fielddialog box, clear theอนุญาตให้แก้ไขค่าเริ่มต้นเมื่อมีค่ามากกว่าหนึ่งกล่องกาเครื่องหมาย
 14. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกพารามิเตอร์ของคุณใหม่
สำหรับใหม่สถานะของพารามิเตอร์การทำงาน คุณต้องรวมไว้ในรายงาน เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้ลากพารามิเตอร์จากนั้นExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่างไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนรายงาน ขั้นตอนต่อไปนี้ (ขั้นตอนที่ 2) อนุมานว่า คุณได้สร้างกล่องข้อความในส่วนหัวของรายงานเพื่อเก็บการชื่อเรื่องของรายงานกล่องและพารามิเตอร์เจ้าของ
ขั้นตอนที่ 2: ใช้พารามิเตอร์สถานะในส่วนหัวของหน้า
เมื่อต้องการใช้พารามิเตอร์สถานะในส่วนหัวของหน้า ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ลากสถานะ:พารามิเตอร์จากนั้นเขตข้อมูลพารามิเตอร์ส่วนนี้Explorer เขตข้อมูลบานหน้าต่างไปวัตถุข้อความในนั้นหัวกระดาษหน้าส่วน
 2. เพิ่มข้อความแยกใด ๆ หรือช่องว่างที่จะแยกพารามิเตอร์สถานะจากพารามิเตอร์เจ้าของ
ในขั้นตอนนี้ต่อไปนี้ (ขั้นตอนที่ 3), สูตรเลือกระเบียนมีสร้างที่สามารถตรวจสอบค่าพารามิเตอร์สถานะที่ผู้ใช้ที่เลือก ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ มิฉะนั้น เฉพาะระเบียนที่ตรงที่ค่าของฟิลด์ใน Microsoft CRM กับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้คลิกมีอยู่

ถ้ารายงานที่คุณกำลังปรับเปลี่ยนเป็นไม่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมเอ็นติตี้ activity.statecodename แทนที่ด้วยเอนทิตี.statecodename
ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มพารามิเตอร์สถานะสูตรเลือกเรกคอร์ด
เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์สถานะสูตรเลือกบันทึก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการรายงานเมนู คลิกสูตรที่เลือกแล้ว คลิกระเบียน.
 2. ขยายใหญ่สุดหน้าต่าง
 3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงในบานหน้าต่างด้านล่างขวา พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" บนบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มบรรทัดทั้งหมดที่สามจุดสิ้นสุดของรายการของรหัส
  and
     (if {?Status} = "All" then true 
     else {activity.statecodename}={?Status})
 4. คลิกบันทึกแล้ว คลิกปิด.
เมื่อผู้ใช้ที่รันรายงาน การสถานะ:พร้อมท์ปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความพร้อมต์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้คลิกตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น

เพิ่มพารามิเตอร์ของวัน

ส่วนนี้อธิบายวิธีการใช้พารามิเตอร์การบังคับการระบุช่วงวันผู้ใช้ ช่วงของวันต้องเป็นพื้นฐานบนค่าของกล่อง'วันที่ใน CRM ของ Microsoft อย่างน้อยหนึ่งอย่าง มีผู้ใช้แต่ละข้อเอนทิตี.createdonกล่อง และมีเอนทิตี.modifiedonกล่อง เอนทิตีบางอย่างมีกล่องวันอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมมีวันที่ขึ้นอยู่กับเวลาที่จัดกำหนดการ และที่แท้จริง

คุณสามารถสร้างพารามิเตอร์ที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งให้คลิกรายการแบบหล่น- การลงรายการที่ประกอบด้วยวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วงเช่นภายในใน อดีต 60 วันและปีไปยังวัน หรือระบุเฉพาะ เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด

ตัวอย่างที่สองต่อไปนี้ใช้นั้นการแก้ไขปัญหา (ตัวพิมพ์)เอนทิตี
เพิ่มพารามิเตอร์ที่วันสร้างขึ้น
พารามิเตอร์การวันสร้างพร้อมท์ให้ผู้ใช้ที่ มีรายการของช่วงวันเฉพาะเจาะจงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ที่ถูกสร้างวัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เมื่อต้องการกำหนดพารามิเตอร์ที่ถูกสร้างวัน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ในการExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่าง คลิกขวาเขตข้อมูลพารามิเตอร์แล้ว คลิกใหม่.
  2. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดวันที่สร้างขึ้น.
  3. ในการแสดงกล่องโต้ตอบข้อความกล่อง พิมพ์พร้อมท์ที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
   ระบุระเบียนที่สร้าง:
  4. คลิกกำหนดค่าเริ่มต้น.
  5. พิมพ์ค่าที่คุณต้องลงในรายการแบบหล่นลง ตัวอย่างนี้ใช้ "ภายในในอดีต 60 วัน "ปีถึงวัน" และ"ทั้งหมด ใช้แบบ>ปุ่มการย้ายแต่ละค่าเป็นการค่าเริ่มต้นรายการ
  6. สำหรับแต่ละค่า คลิกกำหนดคำอธิบายแล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏ ในฝาก-การ ลงรายการ นั้นวันที่สร้างขึ้นพารามิเตอร์
  7. ในการจอแสดงผลรายการหล่นลง คลิกคำอธิบาย:แล้ว คลิกตกลง.
  8. ในการสร้างเขตข้อมูลพารามิเตอร์กล่องโต้ตอบ ยกเลิกการเลือกนั้นอนุญาตให้แก้ไขค่าเริ่มต้นเมื่อมีค่ามากกว่าหนึ่งกล่องกาเครื่องหมาย
  9. คลิกตกลงเมื่อต้องการบันทึกพารามิเตอร์ของคุณใหม่
 2. เมื่อต้องการใช้พารามิเตอร์การวันสร้างขึ้นในส่วนหัวของหน้า ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ลากวันที่สร้างขึ้นพารามิเตอร์จากนั้นเขตข้อมูลพารามิเตอร์ส่วนนี้Explorer เขตข้อมูลบานหน้าต่างไปวัตถุข้อความในนั้นหัวกระดาษหน้าส่วน
  2. เพิ่มข้อความแยกหรือช่องว่างที่จะแยกพารามิเตอร์วันสร้างขึ้นจากพารามิเตอร์สถานะใด ๆ
 3. ถ้ารายงานที่คุณกำลังจะไม่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของปัญหาเอ็นติตี้ incident.createdon แทนที่ด้วยเอนทิตี.createdon

  ในขั้นตอนที่ 4 สูตรเลือกระเบียนมีสร้างที่สามารถตรวจสอบวันสร้างพารามิเตอร์ค่าที่ผู้ใช้ที่เลือก ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดเร็กคอร์ดทั้งหมดถูกรวมไว้ มิฉะนั้น เฉพาะระเบียนที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสูตรการเลือกเรกคอร์ ปรากฏขึ้น รหัสการสูตรที่เลือกใช้วิธีการวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามจากรายงาน CrystalAged0To30Days,Aged31To60DaysและYearToDate.
 4. เพิ่มพารามิเตอร์วันสร้างสูตรเลือกเรกคอร์ด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการรายงานเมนู คลิกสูตรที่เลือกแล้ว คลิกระเบียน.
  2. ขยายใหญ่สุดหน้าต่าง
  3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงในบานหน้าต่างด้านล่างขวา พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" บนบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มบรรทัดทั้งหมดจุดสิ้นสุดของรายการของรหัส
   and
   (if {?Date Created}="Within Past 60 Days" and  {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then true
   else if {?Date Created}="Year To Date" and {incident.createdon}in YearToDate then true
   )
  4. คลิกบันทึกแล้ว คลิกปิด.
  เมื่อผู้ใช้ที่รันรายงาน การวันที่สร้างขึ้นพร้อมท์ปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความพร้อมต์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้คลิกตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น
เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงวัน
พารามิเตอร์ช่วงวันพร้อมท์ให้ผู้ใช้สำหรับการระบุการเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

หมายเหตุ:When users print reports that use a range parameter, they are prompted for the range when they view the report and after they clickการพิมพ์.

To add a Date Range parameter, follow these steps:
 1. Define the Date Range parameter. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่าง คลิกขวาเขตข้อมูลพารามิเตอร์แล้ว คลิกใหม่.
  2. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดDate Range.
  3. ในการแสดงกล่องโต้ตอบtext box, type the prompt that you want to appear. ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
   Include cases created between
  4. คลิกRange Value(s)แล้ว คลิกตกลง.
  For the Date Range parameter to work, you must include it in the report. You can drag the parameter from theExplorer เขตข้อมูลpane to any location in your report.
 2. If you want to display the start and end dates of the range in your report header, you must create two new formula fields,StartDateและEndDate. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่าง คลิกขวาFormula Fieldsแล้ว คลิกใหม่.
  2. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดStartDateแล้ว คลิกUse Editor.
  3. ในสูตรกล่อง ชนิด:
   Minimum ({?Date Range})
  4. คลิกบันทึก, and thenปิด.
  5. ในการExplorer เขตข้อมูลบานหน้าต่าง คลิกขวาFormula Fieldsแล้ว คลิกใหม่.
  6. In the Name box, typeEndDateแล้ว คลิกUse Editor.
  7. ในการสูตรกล่อง ชนิด:
   Maximum ({?Date Range})
   .
  8. คลิกบันทึกแล้ว คลิกปิด.
 3. Use StartDate and EndDate in the report header. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ลากStartDateและEndDateparameters from theFormula Fieldsส่วนนี้Explorer เขตข้อมูลpane to the text object in theหัวกระดาษหน้าส่วน
  2. เพิ่มข้อความแยกหรือช่องว่างที่จะแยก และระบุเขตข้อมูลใด ๆ
  ในขั้นตอนที่ 4 สูตรเลือกระเบียนมีสร้างที่สามารถตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ช่วงวันที่ผู้ใช้คลิก ถ้าผู้ใช้คลิกทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ มิฉะนั้น เฉพาะระเบียนที่ตรงที่ค่าของกล่องใน Microsoft CRM กับพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้คลิกมีอยู่

  ถ้ารายงานที่คุณกำลังจะไม่ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของปัญหาเอ็นติตี้ incident.createdon แทนที่ด้วยเอนทิตี.createdon
 4. เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงวันที่ลงในสูตรเลือกเรกคอร์ด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการรายงานเมนู คลิกสูตรที่เลือกแล้ว คลิกระเบียน.
  2. ขยายใหญ่สุดหน้าต่าง
  3. ถ้าไม่มีสิ่งใดที่แสดงในบานหน้าต่างด้านล่างขวา พิมพ์สูตรต่อไปนี้ โดยไม่มี "และ" บนบรรทัดแรก ถ้ารหัสอยู่แล้วมี เพิ่มบรรทัดทั้งหมดที่สามจุดสิ้นสุดของรายการของรหัส
   and
   (if {incident.createdon} in {?Date Range} then true
   else false)
   ในบรรทัดสอง ใช้ฟิลด์วันที่คุณต้องการเปรียบเทียบกับช่วงของวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเอ็นติตี้ อาจขอแนะนำให้ใช้การmodifiedonกล่องแทนcreatedonกล่อง คุณสามารถใช้เฉพาะวันที่มีอยู่ในเอนทิตีที่รวมในรายงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
  4. คลิกบันทึกแล้ว คลิกปิด.
  เมื่อผู้ใช้เรียกใช้รายงาน การช่วงวันพร้อมท์ปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความพร้อมต์ที่คุณระบุ เมื่อผู้ใช้เลือกวันเริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับช่วง และจากนั้น คลิกตกลงข้อมูลรายงานปรากฏขึ้น
ตัวกรองรายงานที่ มีการรายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์
ถ้าคุณใช้ตัวกรองรายงานที่ มีการรายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์ คุณต้องเลือกพารามิเตอร์สองครั้ง แรก ผู้ใช้ที่รันรายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์ และระบุพารามิเตอร์ จากนั้น ให้คลิกที่ไอคอนที่ขอบด้านขวาของการกรองรายงานแถบเครื่องมือเพื่อเปิดการกรองรายงาน ป้อนตัวกรอง คลิกตัวกรองพารามิเตอร์ในการพิมพ์ใหม่ เมื่อพวกเขาจะได้รับพร้อมท์ แล้ว คลิกตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

เมื่อต้องการดาวน์โหลดรายการของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรายงาน Microsoft CRM แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=81886de8-a10a-473f-8125-49291e0f03d9
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM ของ Microsoft เพื่อปรับเปลี่ยนรายงาน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834791วิธีการใช้โปรแกรมจัดการรายงาน 1.2 CRM Microsoft เพื่อปรับเปลี่ยนรายงาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์รายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์ใน Microsoft CRM 1.2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
834913วิธีการพิมพ์รายงานซึ่งควบคุมโดยพารามิเตอร์ใน Microsoft CRM 1.2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 834790 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft CRM 1.2
Keywords: 
kbmbsreports kbmbsmigrate kbfile kbhowto kbmt KB834790 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834790

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com