อ้างอิงทรัพยากรคลัสเตอร์ล้มใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 835185 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server ในคลัสเตอร์เป็นอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ SQL Server ล้ม กลุ่มทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่มีการอ้างอิงในการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ในกลุ่มคลัสเตอร์ จะถูกสร้างขึ้น

สิ่งสำคัญ ไม่เปลี่ยนแปลงแผนภูมิการอ้างอิงเริ่มต้นยกเว้นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในบทความนี้หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
819546 สนับสนุน SQL Server สำหรับโฟลเดอร์ที่กำหนดใช้

ตัวอย่างที่ 1 - อ้างอิงอินสแตนซ์ของคลัสเตอร์ล้มค่าเริ่มต้น SQL Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2813773


ในแผนภาพนี้ ให้สังเกตต่อไปนี้:
 • 1 ดิสก์คลัสเตอร์มีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
 • ที่อยู่ IP: xxx.xxx.xxx.xxxมีความเชื่อมโยงที่ไม่จำเป็น
 • ที่อยู่ IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxมีความเชื่อมโยงที่ไม่จำเป็น
 • ชื่อ: SOFTYมีการอ้างอิงที่อยู่ IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxและที่อยู่ IP: xxx.xxx.xxx.xxx
 • ชื่อเครือข่าย SQL (SOFTY)จำเป็นต้องใช้การอ้างอิงจะมีที่อยู่ IP
 • การอ้างอิงของSQL Serverเป็น1 ดิสก์คลัสเตอร์และชื่อ: SOFTY
 • SQL Serverมีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
 • การอ้างอิงของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQLมีSQL Server
 • บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQLมีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
ตัวอย่างที่ 2 - อ้างอิงอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 Analysis Services ล้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2813774


ในแผนภาพนี้ ให้สังเกตต่อไปนี้:
 • การอ้างอิงการบริการการวิเคราะห์ (LOCALINSTANCE)มี2 ดิสก์คลัสเตอร์และชื่อ: STANDALONE2008R
 • บริการการวิเคราะห์ (LOCALINSTANCE)มีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
 • 2 ดิสก์คลัสเตอร์มีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
 • ที่อยู่ IP: xxx.xxx.xxx.xxxมีความเชื่อมโยงที่ไม่จำเป็น
 • ที่อยู่ IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxมีความเชื่อมโยงที่ไม่จำเป็น
 • ชื่อ: STANDALONE2008Rมีการอ้างอิงที่อยู่ IP: xxxx:xxxx:xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxxและที่อยู่ IP: xxx.xxx.xxx.xxx
 • ชื่อเครือข่ายของ SQL (STANDALONE2008R)จำเป็นต้องใช้การอ้างอิงจะมีที่อยู่ IP
 • การอ้างอิงของSQL Server (LOCALINSTANCE)มี2 ดิสก์คลัสเตอร์และชื่อ: STANDALONE2008R
 • เซิร์ฟเวอร์ SQL (LOCALINSTANCE)มีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
 • การอ้างอิงของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL (LOCALINSTANCE)มีเซิร์ฟเวอร์ SQL (LOCALINSTANCE)
 • บริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL (LOCALINSTANCE)มีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
ตัวอย่างที่ 3 - อิงอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 ล้ม มีจุดต่อเชื่อม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2813775

ในแผนภาพนี้ ให้สังเกตต่อไปนี้:
 • 1 ดิสก์คลัสเตอร์มีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
 • การอ้างอิง4 ดิสก์คลัสเตอร์ Mountpointเป็น1 ดิสก์คลัสเตอร์
 • 4 ดิสก์คลัสเตอร์ Mountpointยังไม่มีการอ้างอิงที่จำเป็น
 • ที่อยู่ IP: xxx:xxxx:c0:xxxx:xxxx:c597:8cb0:49f2มีความเชื่อมโยงที่ไม่จำเป็น
 • ชื่อ: SOFTYมีการอ้างอิงที่อยู่ IP: xxx:xxxx:c0:xxxx:xxxx:c597:8cb0:49f2และที่อยู่ IP: xxx.xxx.xxx.88
 • ชื่อเครือข่าย SQL (SOFTY)จำเป็นต้องใช้การอ้างอิงจะมีที่อยู่ IP
 • มีการอ้างอิงของSQL Server ชื่อ: SOFTY, 4 ดิสก์คลัสเตอร์, Mountpointและ1 ดิสก์คลัสเตอร์
 • SQL Serverมีการอ้างอิงที่ไม่จำเป็น
หมายเหตุ การอ้างอิงคู่บนเมาต์เนื้อที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า SQL Server ไม่สามารถเริ่มการทำงาน และโหลดฐานข้อมูล โดยไม่มีดิสก์ทางกายภาพที่มีอยู่ ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูล

แผนภูมิการอ้างอิงเริ่มต้นสำหรับ SQL Server มีผลกระทบต่อไปนี้:
 • ทรัพยากรของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ขึ้นอยู่กับทรัพยากร SQL Server และทรัพยากรแบบเต็มหน่วยของเซิร์ฟเวอร์ SQL ใน SQL Server 2005 ที่ขึ้นอยู่กับทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • ทรัพยากรของ SQL Server ขึ้นอยู่ บนทรัพยากรชื่อเครือข่าย SQL ทรัพยากรของดิสก์ทางกายภาพ และ ในโฟลเดอร์ที่กำหนดใช้ที่ประกอบด้วยแฟ้มฐานข้อมูล
 • ทรัพยากรชื่อเครือข่าย SQL ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่อยู่ IP ของ SQL
 • ทรัพยากรที่อยู่ IP ของ SQL และทรัพยากรบนดิสก์ทางกายภาพไม่ขึ้นกับทรัพยากรใด ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มการอ้างอิงให้กับทรัพยากรของ SQL Server:

ข้อจำกัดและข้อจำกัด

คุณควรทราบว่า ถ้าคุณเพิ่มทรัพยากรใด ๆ ให้กับกลุ่ม SQL Server ทรัพยากรดังกล่าวต้องมีเสมอทรัพยากรชื่อเครือข่าย SQL ของตนเองที่ไม่ซ้ำกันและทรัพยากรการที่อยู่ IP ของ SQL ของตนเองไม่ใช้ทรัพยากรชื่อเครือข่าย SQL ที่มีอยู่และทรัพยากรที่อยู่ IP ของ SQL สำหรับสิ่งอื่นนอกเหนือจาก SQL Server ถ้าทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ใช้ร่วมกันกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือจะถูกตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:
 • ขัดข้องที่ไม่คาดว่าอาจเกิดขึ้น
 • ความเสียหายของฐานข้อมูลอาจเกิดขึ้น
 • การติดตั้ง Service pack อาจไม่ประสบความสำเร็จ
 • โปรแกรมติดตั้งของเซิร์ฟเวอร์ SQL อาจไม่ประสบความสำเร็จ ในกรณีนี้ คุณไม่สามารถติดตั้งอินสแตนซ์ของ SQL Server หรือดำเนินการบำรุงรักษาตามวาระ
 • SQL Server อาจไม่มาออนไลน์
 • ดิสก์อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้ SQL Server

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม

 • FTP กับการจำลองแบบ SQL Server: สำหรับอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ใช้ FTP กับการจำลองแบบ SQL Server บริการ FTP ของคุณต้องใช้หนึ่งในดิสก์ทางกายภาพเดียวกันที่ใช้ในการติดตั้ง SQL Server ที่มีตั้งค่าการใช้บริการ FTP
 • การอ้างอิงทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ SQL: ถ้าคุณเพิ่มทรัพยากรให้กับกลุ่ม SQL Server และถ้าคุณมีที่อ้างอิงบนทรัพยากร SQL Server เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า SQL Server จะพร้อมใช้งาน เราขอแนะนำให้ คุณเพิ่มการเชื่อมโยงกันเป็นบนทรัพยากรของบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL แทนที่จะเพิ่มการเชื่อมโยงกันเป็นบน SQL Server ทรัพยากร เพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server ยังคงพร้อมใช้งานสูง กำหนดค่าทรัพยากรของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อที่นำกลุ่ม SQL Server ถ้าทรัพยากรของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ล้มเหลว
 • แฟ้มที่ใช้ร่วมกันและทรัพยากรของเครื่องพิมพ์: ข้อยกเว้นมีการใช้แฟ้มร่วมกันที่ใช้ โดยคุณลักษณะ FILESTREAM เซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ควรพิมพ์ทรัพยากรในกลุ่ม SQL Server ของคุณ ทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันของแฟ้มหรือเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของตนเองชื่อเครือข่ายและ IP บนคลัสเตอร์ล้มเหลว ใช้ไฟล์ร่วมกันและทรัพยากรของเครื่องพิมพ์ยังต้องทรัพยากรของตนเองชื่อเครือข่ายและ IP สำหรับจุดการเข้าถึงไคลเอนต์บน Windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า สำหรับสแตนท์คลัสเตอร์ล้มบน Windows Server 2008 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ใช้สร้างตัวช่วยสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อระบุชื่อเฉพาะและการตั้งค่าอื่น ๆ สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
 • ประสิทธิภาพการทำงาน: ลดประสิทธิภาพการทำงาน และขาดทุนของการบริการไปยังคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ใช้ร่วมกันแฟ้มที่ไม่ได้ใช้คุณลักษณะการ FILESTREAM มีการติดตั้งบนดิสก์ทางกายภาพทรัพยากรเดียวกันซึ่งมีการติดตั้ง SQL Server
  • ทรัพยากรคลัสเตอร์เครื่องพิมพ์มีการติดตั้งบนดิสก์ทางกายภาพทรัพยากรเดียวกันซึ่งมีการติดตั้ง SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 835185 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
Keywords: 
kbsql2005cluster kbtshoot kbclustering kbpag kbguidelines kbappnote kbmt KB835185 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:835185

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com