מנהל התקן של המחלקה Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio זמין עבור Windows Server 2003, ?Windows XP ו-Windows 2000?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 835221 - View products that this article applies to.
חשוב
חשוב Microsoft פרסמה את גירסה 1.0a למנהל ההתקן של המחלקה Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio עבור Microsoft Windows. המהדורה החדשה תומכת ביישומי High Definition Audio וביישומי מודם המוכרים ל-Microsoft מאז 1 באוגוסט 2004. זוהי הגירסה השנייה של מנהל התקן זה והיא מחליפה תיקון חם זה. מומלץ להתקין את גירסה 1.0a של מנהל התקן זה. לקבלת מידע נוסף אודות גירסה 1.0a של מנהל התקן זה ואודות הדרך להשיג אותה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
888111 גירסה 1.0a למנהל התקן של המחלקה Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio זמינה עבור Windows XP,? Windows Server 2003? ו-Windows 2000?
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר את המהדורה הראשונה של מנהל ההתקן של המחלקה Universal Audio Architecture (UAA) High Definition Audio עבור Microsoft Windows. מנהל התקן זה מתוכנן לפעול עם הגרסאות הבאות של מערכת ההפעלה Windows:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)?
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)?
מהדורה זו תומכת ביישומי High Definition Audio וביישומי מודם המוכרים ל- Microsoft נכון ליום 19 במרץ, 2004. החבילה לא תפעל עם יישומי High Definition Audio שנחשפו ל- Microsoft לאחר תאריך זה.

מידע נוסף

תכונה נתמכת המשנה את אופן הפעולה המשמש כברירת מחדל זמינה על-ידי Microsoft. עם זאת, תכונה זו מיועדת לשנות רק את אופן הפעוהל המתואר במאמר זה. יש להחיל תכונה זו רק במערכות הדורשות זאת במיוחד. תכונה זו עשויה לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם היעדרה של תכונה זו אינו משפיע באופן חמור על המערכת, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא שיכלול את התכונה.

אם התכונה זמינה להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם סעיף זה לא מופיע, פנה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התכונה.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו רק על שאלות וסוגיות תמיכה אחרות, שאינן מזכות אותך בתכונה הספציפית הזו. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התכונה זמינה. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיימת תכונה זמינה עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

כדי להחיל עדכון זה, אחת ממהדורות Windows הבאות חייבת להיות מותקנת במחשב שלך:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP עם Service Pack 1? ?(SP1)?
 • Microsoft Windows 2000 עם Service Pack 4? (SP4)

חובת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

Windows Server 2003

  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		137,728 Hdaudbus.sys
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		113,664 Hdaudio.sys
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		24,064 Hdaudprop.dll
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		5,120  Hdaudpropres.dll
  12 באוג' 2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  17 במרץ 2004 	23:04	9.0.0.3140		 147,456 Mssap.dll
  15 במרץ 2004	20:44	 5.2.3790.141		146,432 	Portcls.sys

Windows XP SP1

  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		137,728 Hdaudbus.sys
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		113,664 Hdaudio.sys
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		24,064 Hdaudprop.dll
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		5,120  Hdaudpropres.dll
  12 באוג' 2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  17 במרץ 2004 	23:05:00	9.0.0.3140		 134,144 Mssap.dll
  16 במרץ 2004	 01:41	5.1.2600.1364		135,04	Portcls.sys

Windows 2000 SP4

  תאריך     שעה  גירסה     גודל       שם קובץ
  --------------------------------------------------------------
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		137,728 Hdaudbus.sys
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		113,664 Hdaudio.sys
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		24,064 Hdaudprop.dll
  12 באוג' 2004  	 17:45 5.10.0.5011 		5,120  Hdaudpropres.dll
  12 באוג' 2004 17:45 5.10.0.5011    61,952 Hdaudpropshortcut.exe
  15 במרץ 2004	19:20	5.0.2195.6906 		 148,368 Portcls.sys
  15 במרץ 2004	19:19	5.0.2195.6906 		46,032	Sysaudio.sys

מידע נוסף

הארכיטקטורה UAA מתארת ארכיטקטורה של מנהל התקן של מחלקה עבור פתרונות שמע למחשבים הנתמכים על ידי מערכות ההפעלה Microsoft Windows.

התקן שמע תואם UAA יכול להסתמך באופן מלא על מערכת ההפעלה לשם תמיכה במנהל ההתקן. משום כך, יצרן החומרה אינו צריך לספק מנהל התקן מיוחד עבור ההתקן. Microsoft מתכננת לספק מנהלי התקנים של המחלקה UAA עבור המחלקות הבאות של התקני שמע ב- Windows Server 2008.
 • USB שמע
 • IEEE 1394 AV/C
 • High Definition Audio
התקן High Definition Audio תואם למפרט Intel High Definition Audio. התקן High Definition Audio מתחבר לאפיק ה-PCI או לאפיק ה-PCI Express. התקן High Definition Audio זה עשוי להימצא על כרטיס שמע פנימי, או להוות חלק ממערך שבבים המשולב בלוח האם. העדכון המתואר במאמר זה תומך בפתרונות תואמי High Definition Audio, במסגרת פרסום החומרה הראשונית של Intel באביב 2004.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

היתרונות שיש ל-UAA על פני הפתרון הנוכחי המקובל בתעשיית השמע, AC?97 Audio Codec, כוללים את הבאים.

עבור המשתמשים

 • התקנה פשוטה יותר של ציוד שמע היקפי
 • יציבות מוגברת של המערכת
 • התקנה פשוטה יותר של מנהלי התקני השמע
 • ביצועים משופרים
 • שמע נטול תקלות
 • אבטחה מוגברת עבור תוכן מוגן
 • דרישה מופחתת למנהלי התקנים המסופקים על ידי היצרן
 • דרישה מופחתת לשדרוג מנהלי התקנים
 • תמיכת שמע בסיסית מובטחת להתקנים תואמי UAA

עבור יצרני ציוד מקורי ויצרני חומרה

 • צורך מופחת בפיתוח תוכנה, בבדיקה שלה ובאספקת תמיכה
 • חשיפה מופחתת לקריאות תמיכה במוצר ולהחזרות של המוצר
 • תהליך פשוט יותר של הוצאת המוצר משימוש בתום חייו
לקבלת מידע נוסף על UAA במערכת Microsoft Windows, יש להוריד את הסקירה הטכנית בנושא Universal Audio Architecture. כדי לעשות זאת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/device/audio/UAA.mspx
לקבלת מידע נוסף על עדכוני התוכנה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft
לקבלת מידע על הדרך לפנות לספק שאיננו Microsoft (ספק חיצוני), לחץ על מספר המאמר המתאים מתוך הרשימה הבאה כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
65416 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, A-K (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60781 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, L-P (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

60782 פרטי קשר של ספקי חומרה ותוכנה, Q-Z (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft מספקת פרטי קשר של ספק חיצוני כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי הקשר הללו עשויים להשתנות ללא התראה. Microsoft אינה ערבה לדיוקם של פרטי הקשר של הספק האמור.

מאפיינים

Article ID: 835221 - Last Review: יום שני 01 דצמבר 2008 - Revision: 6.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
מילות מפתח 
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbinfo KB835221

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com