แก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต 100

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 835574
ตั้งค่าด้านล่างบทความเป็นบทความที่สร้างขึ้น และ/หรือผลิต โดย จำกัดการเผยแพร่ในอนาคต Microsoft จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหา ความถูกต้อง หรือความคิดเห็นที่แสดงไว้ในบทความเหล่านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
win98logo
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด
อย่าเพิ่ง curse พีซีของคุณ– ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาวุ่นวายปัญหาออนไลน์ที่ และทราบอะไรอยู่ตอนไม่ถูกต้องและที่มีข้อบกพร่อง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
fixes1

ปัญหาพีซีจะรู้สึกไม่พอใจเสมอ และเป็น worse แม้เมื่อที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง เมื่อเว็บไซต์จะไม่โหลด ได้ยากที่จะทราบว่าถ้าเป็นไซต์เองที่บกพร่อง หรือไม่ว่าจะเป็นปัญหากับ ISP ของคุณ โมเด็ม ซอฟต์แวร์บางตัวใหม่ หรือเพียงแค่ที่สุทธิไม่ว่าง

ถ้าคุณไม่พบเว็บเพจ เราจะแสดงวิธีการที่บอกได้ว่าเบราว์เซอร์ของคุณ การตั้งค่าของคุณ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ที่บกพร่อง ปัญหาบางอย่างคุณไม่มากเกี่ยวกับ– เช่นความล้มเหลวของการโทรคมนาคมหรือหน้าขาดหายไปบนเว็บไซต์ เราจะช่วยให้คุณสังเกตเห็นความแตกต่าง

ไม่สามารถออนไลน์จะเป็นปัญหาหนึ่งที่สามารถ blamed บนระบบของคุณหรือ ISP ของคุณ เราจะแนะนำให้คุณสิ่งที่คุณต้องการตรวจสอบก่อนที่คุณโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ และเมื่อใดก็ ตามที่คุณได้ศึกษาจากฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค พวกเขาจะบอกคุณสามารถลองใช้สำเนาสำรองของคุณ: เพื่อ ให้แน่ใจว่า คุณทำสำเนาของแฟ้มที่สำคัญและการตั้งค่าของคุณเดี๋ยวนี้ ในขณะที่ยังคงทำงาน พวกเขาอาจมาในสะดวก

ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ถ้าโมเด็มของคุณตรวจไม่พบเสียงสัญญาณของโทรศัพท์ โปรดตรวจสอบว่า สายเคเบิลเสียบเข้ากับซ็อกเก็ต โทรศัพท์ต่อสาย และไม่ใช่สิ่งต่อหนึ่งสิ่งอื่นกำลังทำการเรียก ถ้าคุณกำลังใช้บริการเรียกตัวเตือนของ BT ใช้สัญญาณโทรศัพท์อื่นเพื่อบอกให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อความใหม่ คุณจะต้องยกเลิกเลือกข้อความทั้งหมดของคุณก่อนที่คุณเริ่มต้น

ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ถ้าคุณมักจะได้รับข้อผิดพลาดนี้ ลองใส่จุลภาคสองหน้าหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เสียงสัญญาณการเรียกเลขหมายโมเด็มของคุณรอเล็กน้อยอีกต่อไป

รับสายเรียกซ้อน
บริการการรอสายสามารถสร้างปัญหา – จะส่งเสียงบี๊บสายของคุณจะบอกคุณไม่เรียกอื่น ซึ่งสามารถก๊อกคุณแบบออฟไลน์ ถามของผู้ให้บริการโทรศัพท์สำหรับรหัสเมื่อต้องการปิดใช้งาน และเพิ่มลงในคุณสมบัติ dialling ของคุณหรือไม่

ไม่สามารถ Initialise พอร์ตอนุกรม
โปรแกรมอื่นกำลังใช้โมเด็มของคุณ บางทีคุณกำลังเรียกใช้ซอฟต์แวร์การส่งโทรสาร หรือคุณกำลังออนไลน์ ด้วย ISP อื่นอยู่แล้ว

เก้า หรือไม่
ถ้าคุณใช้แล็ปท็อปที่เข้าสู่ระบบจากภายในบ้านและการทำงาน คลิกปุ่มคุณสมบัติการเรียกเลขหมาย'ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเมื่อต้องการสร้างสถานที่เก็บที่แยกต่างหากสอง เพิ่ม 9 เป็นพิเศษซึ่งจำเป็นต้องใช้สายภายนอก

สวนตรวจสอบ
ไม่มี สำคัญ อาจเสียงแทบคลั่งตาย แต่ลากบนสายโทรศัพท์และ ivy pulling ดังกล่าวออกจากผนังสาขาของแผนภูมิอาจรบกวนการเชื่อมต่อของคุณ ทำการตัดบางส่วน

หยุดการเรียก Outlook
บางรุ่นของ Outlook ที่เรียกเลขหมายได้ถึงรูปรับสำหรับเมล HTML ไม่ต้องยกเลิกการเข้าชม: ปิดแผงการแสดงตัวอย่างในมุมมอง เค้าโครง จาก นั้นยกเลิกการแสดงบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

หยุดการเรียก Outlook (2)
นอกจากนี้คุณสามารถเลือกแฟ้ม ทำงานแบบออฟไลน์เมื่อต้องการหยุดการเรียกค่าของ Outlook อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถบอก Outlook คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แทนการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ – คุณจะต้องผ่านสายโทรศัพท์ และออกจากระบบด้วยมือก็ได้

Knocked แบบออฟไลน์
ถ้าคุณทำให้สูญเสียการเชื่อมต่อของคุณถึงสุทธิ ใช้สายโมเด็ม initialisation เพื่อช่วยให้โมเด็มของคุณเชื่อมต่อ แม้ว่าจะเสียสัญญาณสั้น ๆ คลิกที่จุดเริ่มต้น ตั้งค่า Control Panel โมเด็ม คลิกบนโมเด็มของคุณเพื่อเน้น และเลือกคุณสมบัติ แท็บ การเชื่อมต่อขั้นสูงในขณะนี้ พิมพ์ s10 = 250 ลงในการตั้งค่าพิเศษ กล่องและปัญหาของคุณควรสามารถแก้ไข

Knocked ออฟไลน์เสมอ
ถ้าคุณจะมีการเชื่อมต่ออันยอดเยี่ยม แต่อย่างฉับพลันพบว่า คุณกำลังรับ knocked ออฟไลน์ล็อต อาจมีปัญหากับเสียงรบกวนบนสายโทรศัพท์ ดันเชื่อมต่อทั้งหมดของคุณลงใน sockets ของพวกเขาอย่างแน่นหนาด้วย และขอให้บริษัทโทรศัพท์เพื่อรันการทดสอบในบรรทัด

ออฟไลน์ในครั้งเดียว
ถ้าคุณทำให้สูญเสียการเชื่อมต่อแทบจะในทันทีหลังจากคุณผ่านสายโทรศัพท์ ตรวจสอบระยะเวลาโมเด็มกำลังรอเสียงของผู้ขนส่ง (ซึ่งจะถูกควบคุม โดยการตั้งค่าในการลงทะเบียน S7) ในการเชื่อมต่อ กล่องโต้ตอบตั้งค่าสำหรับการยกเลิกการเรียกถ้า ไม่เชื่อมต่อภายในอย่างน้อย 60 วินาทีหรือไม่

ถอดสายโทรศัพท์นี้
ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีหน่วยความจำเป็น นั้นค่าธรรมเนียมค่าผ่านสายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถสร้างเป็นแบบหมุนบนบรรทัดที่รบกวนสัญญาณ ถ้าคุณกำลังถูกเชื่อมต่ออย่างสม่ำเสมอ ลองถอดโทรศัพท์อื่น ๆ

ความเร็วอย่างรวดเร็ว
ถ้าคุณเห็นแสดงความเร็วเช่น 115,200 แต่ดูเหมือนหน้าเว็บไม่ โหลดใด ๆ ได้เร็วขึ้น โมเด็มของคุณจะบอกความเร็วการพอร์ตของพอร์ตอนุกรม ไม่ความเร็วการสุทธิจะเชื่อมจะเชื่อม

ไม่มีการเชื่อมต่อ
ถ้าคุณเห็นข้อความที่เหมือนกับ 'มีข้อผิดพลาดขณะสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์' เมื่อคุณคลิกส่ง/รับ ตรวจสอบว่าโปรแกรมมีการเรียกค่าโดยอัตโนมัติ เลือกเครื่องมือ บัญชี และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแท็บการเชื่อมต่อสำหรับอีเมลของคุณเพื่อเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์ของฉัน

ตรวจสอบโมเด็ม
ถ้าที่ไม่ช่วย เปิดแผงควบคุมของโมเด็มและเลือกโมเด็มบนแท็บคลิก More Info การวินิจฉัยและ Windows จะทดสอบโมเด็มของคุณ ถ้ามีการทำงาน คุณจำเป็นต้องตรวจสอบการตั้งค่าอื่น ๆ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
fixes2

เรียกดู

หมดเวลาการเชื่อมต่อ
พิจารณา ซึ่งหมายความ ว่า เว็บเพจ 'ติดอยู่ในปริมาณการใช้งาน' กับวิธีพีซีของคุณ – หาย ISP ของคุณมีการเชื่อมต่อกับส่วนเหลือของอินเทอร์เน็ตช้า หรือมีการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และ ISP ของคุณเป็นจำนวนมาก ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความให้ลองเข้าสู่ระบบเป็นเวลาของวัน quieter และคำถาม ISP ของคุณ

จะช้าหรือไม่
ถ้าคุณต้องการทราบว่าการเชื่อมต่อของคุณจะรวดเร็วอย่างไร ลอง www.testmyspeed.com วิธีการดังกล่าวคุณทราบถ้ามีการเชื่อมต่อของคุณจะรวดเร็วเท่านั้นควรจะ

ความเร็วที่ช้า: 28.8
ถ้าเธอต้องโดนโมเด็ม 56K และไม่เคยอยู่ได้เร็วกว่า 28.8 กิโลไบต์/วินาที ขอให้ซัพพลายเออร์โทรศัพท์ของคุณถ้า ไม่มี 'concentrator' ในรายการของคุณ โปรแกรมเบ็ดเตล็ดเหล่านี้สายโทรศัพท์หนึ่งระหว่างหลายบ้านหลังหนึ่งหรือ flats การจำกัดการเชื่อมต่อแบบ 28.8K meagre สุทธิที่ใช้ร่วมกัน

ความเร็วที่ช้า: 44000
ถ้าเธอต้องโดนโมเด็ม 56K ความเร็ว 44,000 หรือ 48, 000b/s ไม่เหมือนทั้งหมดที่ยอดเยี่ยม แต่มีความเร็วโดยทั่วไปสำหรับการ '56 K' โมเด็ม ระบบโทรศัพท์จริงไม่สามารถส่งข้อมูลที่เร็วกว่า 49, 000b/s ได้

ความเร็วที่ช้า: อัปโหลด
ถ้าคุณส่งแฟ้มทางอีเมลหรือ FTP ดูเหมือนช้ากว่าดาวน์โหลด เนื่องจากจะ คุณได้รับการเชื่อมต่อ 33.6K สำหรับการอัปโหลดเท่านั้น

ความเร็วที่ช้า: มี ISP ตัวไอทีหรือไม่
ถ้าคุณคิดว่า อาจมี ISP ของคุณช้าคุณลง ถามเพื่อนให้ลองบัญชีของตนเองบนระบบของคุณหรือไม่ สิ่งนี้จะแสดงว่า มีมูลค่าการเปลี่ยนผู้ให้บริการ

404 ไม่พบ
ขึ้นอยู่กับไซต์ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเบราว์เซอร์พูด ' 404 ไม่พบหน้า' หรือข้อความ friendlier จากไซต์นั้น ทั้งคู่หมายความว่า คุณได้พิมพ์ URL ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเพจ ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ของคุณ และลอง.htm .html แทนการ ถ้าคุณตาม การเชื่อมโยงย้อนกลับ และดูถ้าคุณสามารถค้นหาวิธีการอื่นใน ถ้ามีการเชื่อมโยงทั้งหมดให้คุณ 'ไม่พบ' ไม่มีข้อผิดพลาดบนไซต์ และคุณอาจต้องการส่งอีเมลจัง ถ้าคุณปฏิบัติตามการเชื่อมโยงจากไซต์อื่น ลองลบชื่อเพจจาก URL เพื่อดูว่าคุณสามารถค้นหาวิธี

ไม่มี DNS
ชื่อโดเมนเซิร์ฟเวอร์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นตัวเลขที่อยู่ IP ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ถ้าคุณเห็นข้อความแจ้งว่า ไม่มีรายการ DNS สำหรับเพจที่คุณกำลังพยายามโหลด ปกติอาจหมายถึง ว่า เว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างถูก ต้อง – หรือเพียง DNS หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าง ดังกล่าวยังหมายถึง ว่า คุณได้สูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ ดังนั้น ตรวจสอบว่า คุณยังคงออนไลน์อยู่ และคลิก'ฟื้นฟู

ห้าม /403 ลัก 401
ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่า คุณกำลังพยายามเรียกไปยังเว็บไซต์ที่มีรหัสผ่านป้องกัน – หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีการบล็อคผู้ใช้จากโดเมนของคุณ ไซต์บางสถาบันอนุญาตให้เข้าถึงผู้ใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้น หรืออาจเป็นไซต์การบอกรับเป็นสมาชิกอย่างเดียว

แฟ้มไม่ประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ
ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ คุณอาจจะพยายามดูเว็บเพจในเวลาเดียวกันเป็นเว็บมาสเตอร์ของเพจกำลังอัปโหลดรุ่นใหม่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือรอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง ถ้ายังคงไม่ทำ ก็อาจหมายถึงว่า ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ
ถ้าเพจที่คุณต้องการได้รับความนิยมมาก ของเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถ cope กับทุกคนที่พยายามจะเข้าถึงได้ในเวลาเดียวกัน บางเซิร์ฟเวอร์มีการจำกัดจำนวนการร้องขอที่จะสามารถจัดการได้ในเวลาเดียวกัน ถ้าคลิกรีเฟรชไม่นำหน้าค่า โปรดรอสักครู่ แล้วลองอีกครั้ง

เมื่อเป็นว่าง
เวลาดีที่สุดในการท่องเว็บอยู่ในตอนเช้า เนื่องจากผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาจะยังคงอยู่ในเตียง ถ้าคุณกำลังพยายามเข้าถึงไซต์ที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา พยายามไม่เยี่ยมชมระหว่าง 6-9 น.เวลาของสหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นห้าถึงแปดชั่วโมงหลังเวลาสหราชอาณาจักร เพื่อให้คุณจริง ๆ ควรเตียงต่อไป ตรวจสอบ www.timeanddate.com/ worldclock /

อยู่เสมอ
วิธีอื่นในการรับการปรับปรุง IE และซอฟต์แวร์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตคือการ เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์เช่น BigFix (www.bigfix.com) การกระทำนี้จะเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย และบอกให้คุณทราบเมื่อมีรุ่นที่ใหม่กว่าของซอฟต์แวร์ของคุณ

ความปลอดภัยอยู่
มักจะมีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับ IE ตรวจสอบที่ www.microsoft.com/ windows/ie/ดาวน์โหลด/สำคัญ/หรือ เข้าถึงผ่านทาง Windows Update

แก้ไข IE
ถ้า IE เก็บความล้มเหลวของ และนำข้อผิดพลาดที่ไม่มีสิ่งใดที่จะดำเนินการกับเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม ลองซ่อมแซมเครื่องมือ เลือกจุดเริ่มต้น ตั้งค่า Control Panel เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก Microsoft Internet Explorer 6 และเครื่อง มืออินเทอร์เน็ต ซ่อมแซม Internet Explorer

ลบรายการเก่าการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ
กำจัดรายการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติล้าสมัย เช่นที่อยู่อีเมลที่เก่า โดยไม่สูญเสียรายละเอียดอื่น ๆ ทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ คลิกสองครั้งที่รายการเก่าแสดงค่าเพื่อดูรายการของตัวเลือกเขตข้อมูล เลือกหนึ่งรายการคุณไม่จำเป็นอีก แล้วกด Delete

ไม่ไซต์ที่ฉันต้องการ
ถ้าไซต์คุณเข้ามาที่ไม่เหมือนอยู่ไซต์ที่คุณคาดไว้ ตรวจสอบการสะกดของคุณ URL ไม่ถูกต้อง ไซต์อาจปิดลง และบริษัทอื่นแล้ว นำมาโดเมน

ฉันไม่ได้รับออกจากไซต์
บางไซต์ผุดขึ้นมากถึงห้าหรือหน้าต่างเบราว์เซอร์หกที่ประกอบด้วยโฆษณาหรือไซต์ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้ถูกปิดทั้งหมด บางไซต์ให้เปิดขึ้นเป็นหน้าต่างใหม่ทุกครั้งที่คุณปิด – หนึ่งถ้าคุณไม่สามารถเก็บค่ากด และค้าง [Ctrl] + [Alt] + [Del] ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และปิดลงเบราว์เซอร์ของคุณ

ฉันไม่สามารถเรียกได้จากเฟรม
บางไซต์แนะนำให้คุณไปยังผู้อื่น วางเฟรมที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถค้นหาแนวทางกลับ ถ้าไม่มีปุ่มปิดเฟรมนั้น ให้คลิกขวาที่การเชื่อมโยงย้อนกลับไปยังหน้าหลัก และเลือกเปิดในหน้าต่างใหม่ ถ้า Url ที่สองจะติดอยู่ด้วยกัน ลบแรกและระหว่างสิ่งใดหรือคลิกขวาเพจ เลือกคุณสมบัติและการคัดลอก และวาง URL จริงลงในแถบที่อยู่

ฉันไม่สามารถได้รับจากถนนเพชรเกษม
วงแหวนเว็บคือ คอลเลกชันของไซต์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ด้วยเครื่องมือนำทางเพื่อนำคุณไปยังไซต์ในถนนเพชรเกษม
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
fixes3

อีเมล

ลบสิ่งที่แนบมา
คุณไม่สามารถลบสิ่งที่แนบมานั้นได้อย่างง่ายดายใน Outlook Express โดยไม่ต้องลบข้อความทั้งหมด ไม่ว่า จะส่งสำเนาของข้อความ การลบสิ่งที่แนบมาก่อนจึงจะส่ง หรือทำสำเนา และเอาแฟ้มออกด้วยตัวคุณเอง ทำได้โดยการลากข้อความนั้นลงในเดสก์ท็อป จะบันทึกเป็นแฟ้ม.eml และลากเข้าไปในกล่องขาเข้า ด้วยวิธีใด ลบจดหมายเดิม

จดหมายไม่ถูกต้อง
ถ้าเธอต้องโดนแพคเกจอีเมลมากกว่าหนึ่ง ตัดสินใจว่า ใดที่คุณต้องการใช้เมื่อคุณคลิกอีเมลการเชื่อมโยงบนเว็บเพจ: นั่นคือไคลเอนต์อีเมลเริ่มต้นของคุณ ใน Internet Explorer ให้เลือกเครื่องมือ ตัว เลือกอินเทอร์เน็ต โปรแกรม และเลือกโปรแกรมคุณต้องการจากรายการ เมื่อคุณเรียกใช้ Outlook Express หรือ Outlook ถ้าไม่เมลไคลเอ็นต์เริ่มต้นของคุณ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบถามว่า คุณต้องการให้ ทำเครื่องหมายในกล่องถ้าคุณไม่ต้องการให้ Windows เพื่อทำให้การตรวจสอบ

ซ่อมแซมโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่เสียหาย
Outlook เก็บข้อความของคุณในแฟ้ม.pst ถ้าหนึ่งได้รับความเสียหาย และคุณสูญเสียจดหมายของคุณ เรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า (เริ่มต้น โปรแกรม อุปกรณ์เสริม เครื่อง มือระบบ) เมื่อต้องการทดสอบแฟ้มของคุณ ดำเนินการสำรองข้อมูล และพยายามหาทางแก้ไขปัญหา ถ้าแฟ้มที่เสียหายไม่ เรียกใช้ ScanDisk ก่อน จากนั้นเครื่องมือซ่อมแซม ทำให้การทำงานดังกล่าวหนึ่งจนกว่าข้อผิดพลาดหายไป

451 โดเมนที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามที่จะส่งจดหมาย คุณอาจได้ใส่ในอยู่ตอบกลับปลอมเพื่อหลอกลวง spammers และเปลี่ยนโดเมน ลองการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้แทน

2 กิกะไบต์ของ Outlook
คุณไม่สามารถใช้แฟ้ม.pst ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 กิกะไบต์ ที่มีขนาดใหญ่ แต่ดังนั้น ส่วนใหญ่ฮาร์ดไดรฟ์ วันเหล่านี้ คอยดูตามขนาดของแฟ้ม – เมื่อคุณเข้าชม 2Gb คุณจะไม่สามารถใช้ Outlook ถ้าคุณได้ถึง 2 กิกะไบต์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft สำหรับมีขนาดใหญ่เกิน PST และ OST เครื่องมือครอบตัด (บทความ Q296088 ที่ http://support.microsoft.com), ซึ่งจะตัดแต่งแฟ้ม – แต่คุณจะสูญเสียข้อความถูกลบไปแล้ว อีกวิธีหนึ่งคือ ให้ลองใช้ตัวแก้ไขฐานสิบหกเพื่อเอาออกอักขระบางจากตรงกลางของแฟ้มที่จะนำขนาด 2 กิกะไบต์ภายใต้ หลังจากที่คุณสามารถเปิด แฟ้มอีกครั้งใช้เครื่องมือ ล้างข้อมูลกล่องจดหมายการเก็บถาวรข้อความบางอย่างไปยังแฟ้มอื่น

ป้องกันไม่ให้แฟ้มขนาดใหญ่
ไม่มีการแก้ไขด่วนสำหรับ Outlook 2002 ที่หยุดแฟ้ม.pst ของคุณถึงขีดจำกัด 2 กิกะไบต์ เมื่อนั้นกลิ้ง 1.82Gb คุณจะไม่ได้รับจดหมายใหม่ใด ๆ คุณเพิ่งจะเห็นคำเตือนเกี่ยวกับขนาดของแฟ้ม คุณจะพบในการปรับปรุงเดือน 2001 ตุลาคมที่ http://office.microsoft.com

ซีดีอ่านสำรอง ถ้าคุณสำรองแฟ้ม.pst ของ Outlook ไปยังซีดี คุณจะต้องคัดลอกรูปภาพไปไว้บนพีซีของคุณ Outlook จำเป็นต้องมีการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนเพื่อเปิดแฟ้ม.pst: หลังจากที่คุณคัดลอกแฟ้ม คลิกขวา และเลือกคุณสมบัติ ยกเลิกเลือกแบบอ่านอย่างเดียวแอตทริบิวต์และ Outlook จะอ่านแฟ้ม

Outlook ปิดระบบได้ช้าลง
ถ้า Outlook ใช้เวลาอายุปิด นั้นกำลังมองหาจดหมายเพิ่มเติม เลือกเครื่องมือ การตั้งค่าการส่ง/รับ กลุ่มส่ง/รับกำหนด และยกเลิกเลือกอัตโนมัติทำการส่ง/รับเมื่อจบการทำงาน

ตอบกลับจากบัญชีผู้ใช้เก่า
เมื่อคุณตอบกลับอีเมลใน Outlook โปรแกรมทุกครั้งพยายามส่งข้อความตอบกลับจากบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับข้อความเดิม ฟังก์ชันนี้สามารถทำให้เกิดปัญหา – อยู่ของผู้รับในขณะนี้อาจจะล้าสมัย ซึ่งหมายความว่า การตอบจะไม่ไปในที่ใดก็ สร้างข้อความใหม่ และคัดลอกรายละเอียดจากการตอบกลับของคุณ– Outlook จะใช้บัญชีเริ่มต้นของคุณ และคุณสามารถลบการตอบยังติดอยู่

ไม่สามารถลบจดหมาย
ถ้าคุณกำลังลบจดหมาย และไม่เห็นฮาร์ดดิสก์เนื้อที่ว่างเพิ่มเติม ตรวจสอบโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ซึ่งเต็ม ด้วยหลายร้อยอีเมล์ที่ถูกลบไปแล้ว คลิกขวา และเลือกโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบว่างเปล่า หรือใช้เครื่องมือการล้างข้อมูลกล่องจดหมาย ว่าง และตรวจหาข้อความในโฟลเดอร์อื่นที่มีขนาดใหญ่เกินไป

ลบจริง ๆ
ถ้าคุณกดแป้น [Shift] ค้างเมื่อคุณกด [Delete], Outlook จะโดยสิ้นเชิงกำจัดข้อความ ข้ามการทำงานในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

การลบอัตโนมัติ
เลือกเครื่องมือ ตัวเลือก อื่น ๆ และขีดล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเนื่องจากการล้างโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิด Outlook

ทำสำรองแฟ้ม PST
ว่าคุณจะได้รับอยู่ใกล้ 2 กิกะไบต์ของอีเมล หรือไม่ ให้ปกติ ups การย้อนกลับของแฟ้ม Outlook ของคุณ เลือกแฟ้ม นำเข้า และส่งออกเพื่อเริ่มการนำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้าง เลือกส่งออกไปยังแฟ้ม Next แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล ถัดไป ส่งออกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในขณะนี้ ซึ่งช่วยให้คุณมีแฟ้มที่ มีข้อมูลทั้งหมด

สำรองข้อมูลโฟลเดอร์ Outlook
การสำรองแต่ละโฟลเดอร์เช่นปฏิทินหรืองาน การนำเข้าและส่งออกตัวช่วยสร้างเรียกใช้ แต่เมื่อคุณไปถึงการเลือก โฟลเดอร์ที่จะส่งออกจากเลือกเพียงหนึ่งโฟลเดอร์ Outlook

สำรองข้อมูล Outlook Express
ไม่ใช้แฟ้มเห็นได้ชัดเจน คำสั่งส่งออก แต่เลือกเครื่องมือ ตัวเลือก การบำรุงรักษา โฟลเดอร์จัดเก็บเพื่อที่จะเก็บแฟ้มที่คุณต้องการตรวจสอบ และคัดลอกแฟ้มไปที่โฟลเดอร์สำรอง คุณต้องการDBX แฟ้มเช่นกล่องขาเข้าDBX และรายการที่ถูกส่งDBX

สำรองข้อมูลสมุดรายชื่อ Outlook Express
คลิกในสมุดรายชื่อแฟ้ม ส่งออก และบันทึกสำเนาของสมุดรายชื่อให้เป็นแฟ้มข้อความ (จุลภาคเป็นตัวคั่น)

สำรองบัญชี Outlook Express
ทำสำเนาของรายละเอียดสำหรับบัญชีของคุณทางอีเมล: เลือกเครื่องมือ บัญชี จดหมาย และการส่งออกรายละเอียดไปยังโฟลเดอร์สำรอง – ใช้เครื่องมือ บัญชี ข่าวการสำรองข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มข่าวสาร

ติดอยู่ในกล่องขาออก
หลังจากที่คุณส่งข้อความ Outlook ย้ายจากกล่องขาออกไว้ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง ถ้าคุณเปิด และปิดข้อความในขณะที่ยังอยู่ในกล่องขาออกของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสถานะของข้อความ และจะไม่รับ ส่งนั้น – คุณสามารถบอกได้เนื่องจากชื่อเรื่องไม่ได้เป็นตัวเอียงเปิดข้อความและคลิกปุ่มส่ง และควรไปครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

ยังคง Stuck ในอินบ็อกซ์
อีเมล์บางรับติดอยู่ในกล่องขาออก และส่งซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งอาจหมายถึง คุณกำลังเรียกใช้เนื้อที่ดิสก์ ไม่เพียงพอเพื่อให้อีเมลของคุณไม่สามารถย้ายไปยังโฟลเดอร์"ส่งแล้ว" คุณสามารถลองย้าย หรือลบทิ้ง แต่การตรวจสอบว่าคุณกำลังต่ำบนพื้นที่ว่าง และลบเก่าบางอีเมลเหล่านั้น อีกวิธีหนึ่งคือ ใช้เริ่มต้น อุปกรณ์เสริม เครื่อง มือระบบ การล้างข้อมูล บนดิสก์เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างได้รับ

กฎสำหรับข้อความที่ไม่ถูกต้อง
ถ้า Outlook ล้มเหลว complaining ที่ 'MSIMN ทำให้เกิดการเพจฟอลต์ไม่ถูกต้อง' ตรวจสอบกฎของข้อความ: คุณอาจมีกฎที่มี illogical ได้ ตัวอย่างเช่น คุณไม่ได้ขอให้ Outlook ไม่ให้ดาวน์โหลดข้อความที่ประกอบด้วยคำเฉพาะ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก Outlook จำเป็นต้องดาวน์โหลดเนื้อหาของข้อความก่อนที่จะสามารถทำการตรวจสอบ ถ้าคุณเลือกที่จะตรวจหาข้อความที่ปลอดภัย ข้อความที่ มีสิ่งที่แนบมาหรือคำที่ระบุในเนื้อหาของข้อความ ไม่ได้เลือก 'ไม่ดาวน์โหลด' หรือ 'ลบจากเซิร์ฟเวอร์' ในกฎเดียวกัน

ข้อความที่สอง
ถ้ามีการทำซ้ำ บางส่วนของข้อความของคุณตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้สองกฎการประมวลผล: Outlook และ Outlook Express จะให้สำเนาสำรองถ้ากฎที่สองตรงกับข้อความเดียวกัน

หลายข้อความ
ถ้าคุณยังคงได้รับข้อความอีเมเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก ตรวจสอบว่า คุณได้ตั้งค่าซอฟต์แวร์ของคุณจดหมายจะลบจดหมายที่ถูกเรียก หากที่ไม่สามารถช่วย คุณอาจมีข้อความเสียหาย: ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อให้คุณลบได้

ไม่มีผู้ส่งที่ระบุ
ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดให้ Outlook ชื่อและอีเมลที่อยู่ของคุณ จะไม่ส่งการส่งจดหมายของคุณ ถ้าคุณมี พวกเขาสามารถยังคงได้รับความเสียหาย เลือกเครื่องมือ บัญชี เน้นบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ และเลือกคุณสมบัติ แล้วพิมพ์รายละเอียดของคุณ แม้ว่าจะมีความถูกต้องอีกครั้ง

ไม่มีสิ่งที่แนบมา
ถ้า Outlook Express insists ข้อความคุณกำลังเขียนมีสิ่งที่แนบมา ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้เพิ่มหนึ่ง การตรวจสอบว่า ข้อความของคุณเริ่มต้น ด้วยการ word 'เริ่มต้น' ตาม ด้วยสองช่องว่าง – ซึ่งวิธี OE ฝังสิ่งที่แนบมา Outlook Express พยายามเปลี่ยนตัวอักษรเหล่านี้เป็นสิ่งที่แนบมา – อ่านได้ โดยการกด [Ctrl] + [F3] เพื่อดูแหล่งมา

เรียกใช้ไคลเอ็นต์อีเมลที่สอง
เมื่อคุณติดตั้ง Outlook 2000 จะติดตั้ง MAPI32 รุ่นของตนเองDLL
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
fixes4

Isp

ข้อผิดพลาดการหมดเวลา
ถ้า คุณเห็นนี้เมื่อคุณกำลังดาวน์โหลดอีเมล จดหมายเซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง เพิ่มการหมดเวลาสำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณถึงหนึ่งนาที ถ้ายังไม่สำเร็จ ติดต่อ ISP ของคุณว่าทำไมจึงเป็นไม่ว่างดังนั้น

ลบ ISP เก่า
ถ้าคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการ เปิดเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกเพื่อลบซอฟต์แวร์พิเศษใด ๆ ที่ติดตั้งมากับ ISP ของคุณเก่า แล้ว จากแผงควบคุม คลิกเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ และลบไอคอนของ ISP เก่า ตรวจสอบในเบราว์เซอร์ของคุณทางอีเมลเพื่อทำให้แน่ใจว่าเลือก ISP ใหม่เป็นการเชื่อมต่อเริ่มต้นของคุณหรือไม่

550 – relaying ไม่ได้รับอนุญาต
ข้อผิดพลาด 550 หมายความว่า เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออกไม่ recognise คุณเป็นผู้ใช้ Isp ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้เฉพาะคุณสามารถส่งจดหมายในขณะที่คุณเข้าสู่ระบบ ด้วย เพื่อที่จะหยุดการเซิร์ฟเวอร์กำลังถูกใช้ โดย spammers เปลี่ยนตรงกับ ISP คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ISP การพร็อกซีและ VPN
Isp บางรายใช้เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีแบบโปร่งใสเพื่อเร่งความเร็วการเรียกดูเว็บของคุณ แต่ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณทำงานผ่านทางเครือข่ายส่วนตัวเสมือนแน่น ซึ่งอาจรบกวนซอฟต์แวร์ VPN บริษัทของคุณขอให้ผู้ดูแลระบบถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อบนพอร์ต IP แตกต่างกัน

ISP เขียนทับการตั้งค่าคอนฟิกของฉัน
Isp บางรายให้ซอฟต์แวร์ที่สามารถตั้งค่าเว็บและอีเมล การแทนที่ข้อมูลจำเพาะของคุณเอง ให้จดการตั้งค่าของคุณก่อนที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ISP จาก นั้นตั้งค่าใหม่ทุกอย่างหลังการติดตั้ง

คงอยู่ในสถานะออนไลน์ข้ามคืน
ถ้าคุณกำลังพยายามที่จะดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่จริง ๆ และคุณจะชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนของอัตรา flat เป็น tempting จะออกจากการดาวน์โหลดที่ทำงานข้ามคืน แต่แม้อรรถประโยชน์ของการเชื่อมต่ออาจไม่ทำงานสำหรับเวลาที่นาน แทน ค้นหาไซต์ FTP (เป็นการโอนย้ายที่รวดเร็วขึ้น และบางเซิร์ฟเวอร์ FTP ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการดาวน์โหลดถูกขัดจังหวะ), หรือลองดาวน์โหลดผู้จัดการเหมือนตัวดาวน์โหลดดาว

เซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร
ถ้ากลุ่มข่าวสารคุณต้องการไม่ได้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ NNTP ของ ISP ของคุณ คุณสามารถร้องขอเพื่อเพิ่มลงในรายการ หรือลองหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารฟรีที่แสดงรายการอยู่ที่ www.newzbot.com หรือ www.newsservers.net ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามที่จะหยุดทำงาน หรือคุณไม่มีบัญชีถูกต้องตามกฎหมาย คุณจะได้รับข้อผิดพลาด NNTP

ขณะนี้ยอดนิยมเคล็ดลับให้คุณลอง...

เรียก diversion
เรียก Divert ของ BT เปลี่ยนโทนสีของ dialling แต่ไม่ปิดใช้งานในขณะที่คุณกำลังออนไลน์ เนื่องจากจะส่งเรียกอื่น ๆ เมื่อทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ไปที่จุดเริ่มต้น ตั้งค่า Control Panel โมเด็ม เลือกโมเด็มของคุณ และเลือกคุณสมบัติ การเชื่อมต่อ ยกเลิกการรอสัญญาณโทรศัพท์ก่อนที่จะเรียก รออย่างน้อย 60 วินาที และปรับแต่งการเชื่อมต่อข้อผิดพลาดในตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด โดยไม่มีการเรียก knocked ออฟไลน์ด้วยเสียงโทรศัพท์โมเด็มได้

บัญชีใด
หากคุณใช้ Isp หลาย แต่คุณมักจะเฉพาะเรียกเลขหมายไปยังหนึ่งในนั้น ทำหนึ่งการเชื่อมต่อเริ่มต้นของคุณ เลือกจุดเริ่มต้น ตั้งค่า Control Panel ระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ คลิกขวาบนการเชื่อมต่อ favourite และเลือกชุดที่เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าตัวเลือกนั้นเป็น greyed ออก ซึ่งหมายความว่า มีการเชื่อมต่อเริ่มต้นอยู่แล้ว คุณสามารถตั้งค่าการระบุสายโทรศัพท์สำหรับบัญชีอีเมลของแต่ละในซอฟต์แวร์จดหมายของคุณ แต่นี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการตั้งค่าพิเศษ

ดาวน์โหลดเวลาเปลี่ยนแปลง
เมื่อคุณดาวน์โหลดแฟ้มเริ่มต้น เบราว์เซอร์ของคุณประเมินว่าระยะเวลา ขณะนี้เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเครือข่ายที่สามารถรับ busier ขณะที่คุณกำลังดาวน์โหลดข้อมูล ขณะที่ดาวน์โหลดแฟ้มเบราว์เซอร์ของคุณได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วของทั้งเซิร์ฟเวอร์ และการเชื่อมต่อ และ revises เวลาที่ มีการประเมินใหม่ โดยปกติน้อยในเชิงบวกกว่าแรก แต่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อผิดพลาดใด
ถ้าคุณกำลังใช้ไคลเอ็นต์ของโปรแกรม FTP หน้าต่างที่แสดงข้อความจากเซิร์ฟเวอร์อาจเป็นขนาดเล็ก ถ้าไม่มีอะไรน่าจะเกิดขึ้น หรือคุณต้องการที่ดูย้อนกลับไปที่ข้อความยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำเพิ่มเติม ทำหน้าต่างใหญ่ขึ้น

ฉันต้องการให้อะไรบ้าง
เบราว์เซอร์ของคุณสามารถจัดการกับข้อความและรูป แต่ซอฟต์แวร์พิเศษที่จำเป็นอย่างอื่น ปลั๊กอิน ช่วย หรือตัวควบคุม ActiveX ทำให้คุณสามารถเปิดZIPs เอกสาร ภาพยนตร์ และแฟ้มเสียง ถ้าคุณเห็นกล่องโต้ตอบขอให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์เช่น Acrobat ไม่ปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่เคยได้ยินโปรแกรม ไปเว็บไซต์เพื่อค้นหาเพิ่มเติม

รหัสผ่านที่สูญหาย
เมื่อคุณเซ็ตอัพรายละเอียดสำหรับ FTP ไซต์ใน WS_FTP และบางโปรแกรม FTP อื่น ๆ คุณจำเป็นต้องบอกซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำการตั้งค่า ticking บันทึกรหัสผ่าน และการกำหนด ค่าการบันทึกอัตโนมัติ หรือการบันทึก บัญชี ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ FTP ของคุณ

หน้าเก่า
ถ้าวันหรือข่าวสารบนเว็บไซต์ที่ดูล้าสมัย คุณอาจสามารถดูสำเนาจากแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ คลิกรีเฟรชเพื่อปรับปรุง คุณสามารถล้างแคชเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเพล่าสุดเสมอ ใน IE เลือกเครื่องมือ ตัว เลือกอินเทอร์เน็ต ทั่วไป การลบแฟ้ม หากไม่สามารถช่วย Refreshing, ISP ของคุณอาจมีหน้าแคชบนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ [Alt] ค้างไว้ และคลิกรีเฟรชเพื่อรับโปรแกรมใหม่ได้

ไม่ต้องพิมพ์ Url
ถ้าคุณไม่ต้องการให้ชื่อเรื่องเพจ URL หรือจำนวนของหน้าในงานพิมพ์ แก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษในตัวอย่างก่อนพิมพ์ของ IE6 โดยคลิกที่การตั้งค่าแถบเครื่องมือ & w คือ ชื่อเรื่องเพจ , & u เป็น URL, & d คือ วัน , & p คือ เพจปัจจุบัน & P คือ จำนวนหน้า และ & b แทรกช่องว่าง
วัสดุนี้เป็นวัสดุของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ จำกัดการเผยแพร่ในอนาคตFuture Network plc group company, UK 2004 สงวนลิขสิทธิ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 835574 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2557 - Revision: 2.0
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:835574

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com