คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2003: 5 มีนาคม 2004

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 835728 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft Office PowerPoint 2003 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2003 ที่ 6 มีนาคม 2004

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาต่อไปนี้จะแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แต่รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft
 • คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้ใน PowerPoint ถ้าคุณใช้ตัวเลือกการแสดงเฉพาะใน'แผงควบคุม'ใน Windows XP ใน Windows XP ไม่มีตัวเลือกการเรียบขอบแบบอักษรของหน้าจอ

  ปัญหาเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณสร้าง PowerPoint ที่ปิดงานนำเสนอในขณะที่ตัวเลือกการเรียบขอบแบบอักษรของหน้าจอ คุณเปิดงานนำเสนอใน ขณะที่มีเปิดตัวเลือก และขณะวิธีการที่เลือกสำหรับการปรับให้เรียบแบบอักษร ClearType ข้อความที่มีการจัดรูปแบบ ด้วยแบบอักษรโลโก้อาจ misaligned หรือคาบเกี่ยวกันได้

  เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกการเรียบขอบของหน้าจอแบบอักษรใน Windows XP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกลักษณะที่ปรากฏและชุดรูปแบบแล้ว คลิกจอแสดงผล.
  2. คลิกการลักษณะที่ปรากฏแท็บ แล้วคลิกลักษณะพิเศษ. ไม่มีใช้วิธีการต่อไปนี้เรียบปรับขอบแบบอักษรของหน้าจอกล่องกาเครื่องหมาย ถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นใช้วิธีการต่อไปนี้เรียบปรับขอบแบบอักษรของหน้าจอกล่องกาเครื่องหมาย คุณคลิกมาตรฐานหรือcleartype.
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบอักษร ClearType ที่ปรับให้เรียบ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  294851คำอธิบายของแบบอักษร ClearType ที่ปรับให้เรียบเทคโนโลยีใน Windows XP
 • เมื่อคุณพิมพ์งานนำเสนอ PowerPoint ที่ประกอบด้วยวัตถุฝังตัว และแทรกวัตถุที่ความละเอียดของเครื่องพิมพ์พิมพ์เลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ปรับปรุงการเชื่อมโยงในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
  Microsoft Office PowerPoint

  งานนำเสนอนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มอื่น ๆ:
  • ถ้าคุณปรับปรุงการเชื่อมโยง PowerPoint จะพยายามเรียกข้อมูลล่าสุด
  • ถ้าคุณไม่ต้องปรับปรุงการเชื่อมโยง PowerPoint จะใช้ข้อมูลที่ก่อนหน้านี้
  โปรดสังเกตว่า การเชื่อมโยงแฟ้มสามารถใช้ในการใช้ร่วมกันและการเข้าถึงข้อมูลลับเฉพาะโดยไม่มีสิทธิ์ของคุณ และอาจทำการกระทำที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ไม่ปรับปรุงการเชื่อมโยงถ้าคุณไม่เชื่อถือแหล่งที่มาของงานนำเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล Service Pack

ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Microsoft Office 2003 Service Pack 1
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะถูกแทนที่ ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
837236คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ PowerPoint 2003: 6 มีนาคม 2004


ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่มีอยู่ในแพคเกจนี้

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

รุ่นส่วนกลางของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด:
  Date     Time  Version   Size    File name
  -----------------------------------------------------------------------
  06-Mar-2004 01:16 11.0.6201.0 3,215,592 Office2003-kb835728-glb.exe

ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer:
  Date     Time  Size    File name
  -----------------------------------------------------------------------------------
  06-Mar-2004 00:56 4,168,192 Powerpnt-fullfile-glb.msp (Full-file/ administrative)
  05-Mar-2004 23:43 2,080,768 Powerpnt-binary-glb.msp (Optimized)

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรืออื่น ๆ) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
  Date     Time  Version   Size    File name
  --------------------------------------------------------
  17-Feb-2004 07:54 11.0.6201.0 6,134,984 Powerpnt.exe

หมายเหตุเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ดูที่แฟ้ม Readme.txt ที่ประกอบด้วยแพคเกจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแฟ้ม.msp แฟ้มเต็มและแฟ้ม optimized .msp แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011525711033.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เมื่อทำการแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 835728 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kboffice2003sp1fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp1fix kbmt KB835728 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:835728

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com