Powoli może odtworzyć dźwięku lub muzyki mogą nie odtwarzać się stale w systemie Windows XP lub Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 835730 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

W Microsoft Windows systemu XP lub Microsoft Windows 2000 komputera, który korzysta z technologii Intel ® lub technologii zwiększonych SpeedStep ® może wystąpić jedno lub kilka z następujących symptomów:
 • Podczas odtwarzania audio dźwięk może nie być odtwarzany nieprzerwanie.
 • Podczas odtwarzania muzyki MIDI oparte na powolne Tonacja mogą odgrywać muzyki.
 • Komputer nie może poprawnie wprowadzać stan oszczędzania energii C3. Może to wpłynąć na czas trwania zasilania bateryjnego.

Przyczyna

Ten problem wynika z nieprawidłowej interpretacji wartości czasów, które są zwracane przez system po włączeniu hyperthreading i zmiany stanu zasilania komputera. Ten problem może wystąpić, gdy wykonaj dowolną z następujących czynności:
 • Na Muzyka Karta Narzędzia diagnostycznego DirectX (Dxdiag.exe), można kliknąć przycisk Testuj moduł DirectMusic.
 • Gry na komputerze.
 • Możesz słuchać dźwięk telewizji w systemie Microsoft Windows XP Media Center Edition.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia diagnostycznego DirectX kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
190900Programu DirectX: Opis narzędzia diagnostycznego DirectX

Rozwiązanie

System Microsoft Windows XP

Informacje dotyczące dodatku Service pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 bazy wiedzy Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows XP

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  23-Feb-2004 21:26 5.1.2600.1348 130,816 Halmacpi.dll

System Microsoft Windows 2000

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko do systemów, w których występuje ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy przesłać żądanie z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Microsoft Windows 2000 Z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  15-Oct-2004 20:54 5.0.2195.6988   84,192 Halaacpi.dll   
  15-Oct-2004 20:54 5.0.2195.6988   68,736 Halacpi.dll   
  15-Oct-2004 20:54 5.0.2195.6988   85,888 Halmacpi.dll  


Po zastosowaniu tej poprawki na komputerze z systemem Windows 2000, trzeba ręcznie włączyć opcję.

Uwaga Aby włączyć tę opcję, należy użyć tylko jednej z następujących metod. Nie trzeba używać obu metod.
 • Edytowanie pliku Boot.ini Ręcznie edytować plik Boot.ini w folderze głównym dysku systemowego, aby dodać przełącznik/usepmtimer włącza do wiersza odpowiedni system operacyjny. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, w Otwórz pole typu CMD, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Typ c:\boot.ini attrib - r, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Typ Zakończ, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, w Otwórz pole typu Notepad c:\boot.ini, a następnie kliknij przycisk OK.

   Aby wyświetlić plik Boot.ini zostanie otwarte okno. Wiersz, który rozpoczyna się od "domyślny" jest lokalizacja, z której system Windows 2000 będzie ładowana podczas uruchamiania bez interwencji użytkownika. Na przykład wiersz może wyglądać następująco:
   Domyślnie = multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \WINDOWS
  5. Zlokalizuj wiersz dla Windows 2000, który odpowiada informacjom na domyślną linię. Powinno wyglądać podobnie do następującego:
   MULTI (0) disk (0) rdisk (0) partition / (1) \WINDOWS="Windows 2000" fastdetect
  6. Na końcu wiersza należy dodać spację, a następnie wpisz / usepmtimer włącza. Wiersz powinien wyglądać następująco:
   MULTI (0) disk (0) rdisk (0) partition/usepmtimer (1) \WINDOWS="Windows 2000" / fastdetect włącza
  7. Zapisz plik, a następnie zamknij Notatnik.
  8. Uruchom ponownie komputer.
  Poniżej przedstawiono przykładowy plik Boot.ini systemu, który zawiera przełącznik/usepmtimer włącza:
   
  [boot loader]
  timeout=0
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows 2000" /fastdetect /usepmtimer
  
 • Edytowanie rejestruDodaj wartość DWORD o nazwie 14140000FFFFFFFF dla którego wartość 00000010 w następującym ustawieniu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL


  Ważne Niniejszej sekcji, metodzie lub zadania zawiera kroki, które informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. Należy więc dokładnie wykonaj następujące kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę kopii zapasowej rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Następnie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia kopii zapasowych i przywracania rejestru kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows


  Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, w Otwórz pole typu regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\HAL
  3. Na Edycja menu, wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
  4. Typ 14140000FFFFFFFF dla nazwy DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy 14140000FFFFFFFF, a następnie kliknij przycisk Modyfikowanie.
  6. W Wartość danych pole typu 00000010, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Zamknij Edytor rejestru.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy" tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

Dodatkowych informacji dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
816915Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows
Aby uzyskać dodatkowe informacje kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Numer ID artykułu: 835730 - Ostatnia weryfikacja: 24 czerwca 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Słowa kluczowe: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbwinxpsp2fix kbqfe kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB835730 KbMtpl
Przetłumaczone maszynowo
WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.
Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:835730

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com