ID на статията: 835935 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяването на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия е поместен списък от статии от базата знания на Microsoft, включени в бележките към Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) и Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Освен това в нея се съдържа списък на статии от базата знания на Microsoft, в които са документирани известни проблеми и друга информация относно Windows XP SP2 за бележките. Тези познати проблеми, както и друга информация досега не са били документирани в статии от базата знания на Microsoft.

Забележка Функциите и компонентите на Windows XP SP2 се съдържат в Windows XP Tablet PC Edition 2005.

За допълнителна информация относно отстранените в Windows XP SP2 проблеми щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:
811113 Списък с корекции (fixes), включени в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
838079 Помощни инструменти на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За да разрешите този проблем, се снабдете с най-новия сервизен пакет за Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Потребители

Общи

838080 Инструменти за разгръщане на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Инсталиране

837783 Изискванията за свободно място на твърдия диск за Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
873153 Софтуерът на вашия екранен четец може да не функционира, ако инсталирате Windows XP Service Pack 2 с помощта на OOBE (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883609 При инсталирането на Windows XP Service Pack 2 се появява се съобщение за грешка "This Service Pack requires the machine to be on AC Power before setup starts" ("Сервизният пакет изисква машината да е на променливотоково захранване, преди да започне инсталирането") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Програми и устройства

883607 Неправилно функциониране на уеб сървъра след инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
878461 Изображенията се показват неправилно или се появява съобщение за грешка при отваряне на HTML файл на компютър, работещ под Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883613 Outlook Express автоматично изтегля външно съдържание при отговаряне на съобщение или при препращане на съобщение на компютър, работещ под Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
878451 Активиране на функцията за споделяне на отдалечен работен плот Remote Desktop Sharing на Windows NetMeeting в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883605 Нови функции на елемента Scheduled Tasks (Планирани задачи) на контролния панел, включени в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
884487 В някои WMV HD DVD дискове не се възпроизвежда раздел, когато щракнете върху него в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Корпоративни клиенти

Общи

838080 Инструменти за разгръщане на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
883608 Появява се съобщение за грешка при добавяне на препратка към COM обект във Visual Studio .NET след инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
841625 Кумулативна актуализация на помощното съдържание за многоезичния потребителски интерфейсен пакет към Microsoft Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
884768 ГРЕШКА: Невъзможно е затварянето на прозорец на Internet Explorer с помощта на метода window.setTimeout(window.close,1) в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Инсталиране

837783 Изискванията за свободно място на твърдия диск за Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Програми и устройства

883603 Windows Movie Maker 2.1 е инсталиран на компютъра по време на инсталиране на Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Мрежи и комуникации

883611 Необходимо е да зададете определени настройки за Group Policy (Групови правила), преди да можете дистанционно да администрирате RSoP или да редактирате обекти на локалните Group Policy (Групови правила) в Windows XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
884020 Програми, осъществяващи връзка към IP адреси от диапазона на адресите за обратна връзка с машината, могат да функционират по непредвиден начин в Windows XP Service Pack 2

Сигурност

842933 При опит за модифициране или разглеждане на обекти на правилата за групи (GPO) в Windows Server 2003, Windows XP Professional или Windows 2000 се появява съобщение за грешка "Следният запис в раздела [strings] е прекалено дълъг, поради което е бил орязан"
872769 Невъзможно е да бъдат конфигурирани настройките на защитната стена на Windows на работещ под Windows XP Service Pack 2 клиентски компютър, който се намира в базирана на Windows Small Business Server 2003 мрежа (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно функционалните промените в Windows XP Service Pack 2 вижте документа "Функционални промени в Windows XP Service Pack 2". За преглед този документ, посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2chngs.mspx

Свойства

ID на статията: 835935 - Последна рецензия: 12 май 2007 г. - Редакция: 14.1
ВАЖИ ЗА
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Ключови думи: 
kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com