Straipsnio ID: 836178
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Ar jums parodomas neteisingo produkto kodo klaidos prane?imas, kai naudojat?s ?Microsoft Office 2010??

Jei ?is klaidos prane?imas parodomas ?vedus turim? produkto kod?, paleiskite interneto sprendim? vedl?.

Tai n?ra galiojantis ?Office? produkto kodas. Jei reikia daugiau informacijos, ?r. anks?iau pateiktus pavyzd?ius.Online Solution Wizard

A step-by-step solution is available to resolve this problem.Ar jums parodomas neteisingo produkto kodo klaidos prane?imas, kai naudojat?s ankstesne ?Microsoft Office? versija?

Jei ie?kote informacijos apie tikrinimo klaidas ankstesn?se ?Microsoft Office? versijose, spustel?kite ir per?i?r?kite toliau pateikiam? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:

2549291 Neteisingo produkto kodo klaidos naudojantis ?Microsoft Office? 2007 arba 2003 (gali b?ti angl? k.)


Nuorodos

Ar jums nepavyksta rasti ?Office 2010? produkto kodo?
Su?inokite daugiau, kaip surasti ?Office 2010? produkto kod?.

Ar pamet?te ?Office? produkto kod?? Ar ie?kote informacijos, kaip j? pakeisti?
Su?inokite daugiau, kaip pakeisti pamest? arba sugadint? ?Office 2010? produkto kod?.

Ar turite klausim? apie ?Office 2010? produkto kodo kortel??
Perskaitykite da?nai u?duodamus klausimus apie produkto kodo korteles.

?ia pateikiami keli kiti i?tekliai, kuriuos galite per?i?r?ti, jei ?iame straipsnyje nerandate savo problemos sprendimo:

Savyb?s

Straipsnio ID: 836178 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 2 d. - Per?i?ra: 8.0
Rakta?od?iai: 
kbnosurvey kbexpertisebeginner kbtshoot kbceip kbsetup kberrmsg kbprb kbcip KB836178

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com