Identifikator ?lanka: 836178
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Dobijate li gre?ku da je ?ifra proizvoda neva?e?a u sistemu Microsoft Office 2010?

Ako vidite ovu poruku o gre?ci kada unesete ?ifru proizvoda, pokrenite ?arobnjak za re?enja na mre?i.

Ovo nije va?e?a Office ?ifra proizvoda. Pogledajte gorenavedene primere da biste saznali vi?e.Online Solution Wizard

A step-by-step solution is available to resolve this problem.Dobijate li gre?ku da je ?ifra proizvoda neva?e?a u starijoj verziji sistema Microsoft Office?

Ako tra?ite informacije o gre?kama pri proveri valjanosti u starijoj verziji sistema Microsoft Office, kliknite da biste videli slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja:

2549291 Gre?ke u vezi sa neva?e?im ?iframa proizvoda u sistemu Microsoft Office 2007 ili 2003 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)


Reference

Imate li problema da prona?ete Office 2010 ?ifru proizvoda?
Saznajte vi?e o tome kako da prona?ete Office 2010 ?ifru proizvoda.

Da li ste izgubili Office ?ifru proizvoda? Da li tra?ite informacije o tome kako da je zamenite?
Saznajte vi?e o tome kako da zamenite izgubljenu ili o?te?enu Microsoft Office 2010 ?ifru proizvoda.

Da li imate pitanja o kartici sa Office 2010 ?ifrom proizvoda?
Pro?itajte naj?e??a pitanja o karticama sa ?iframa proizvoda.

Ovde se nalaze drugi resursi koje mo?ete istra?iti ako ovaj ?lanak ne mo?e da re?i va? problem:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 836178 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 7.0
Klju?ne re?i: 
kbnosurvey kbexpertisebeginner kbtshoot kbceip kbsetup kberrmsg kbprb kbcip KB836178

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com