คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น" ข้อความเมื่อคุณพยายามเข้าถึงทรัพยากรบนเครือข่ายที่ใช้ Windows จากคอมพิวเตอร์ของคุณ Macintosh

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 836413 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นของ Apple Macintosh ที่กำลังเรียกใช้ 10.2.x Mac OS X หรือใหม่กว่า บน Microsoft ที่ใช้ Windows เครือข่าย และคุณพยายามเชื่อมต่อกับทรัพยากรเครือข่ายท้องถิ่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
sorry การดำเนินการที่อาจไม่เสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น (ข้อผิดพลาดรหัส-50)
เมื่อคุณพยายามจะเข้าร่วมที่คอมพิวเตอร์ของ Apple Macintosh ที่กำลังเรียกใช้ 10.2.x Mac OS X หรือในภายหลังในโดเมนโดยใช้ Active Directory ปลั๊กอินสำหรับการเข้าถึงไดเรกทอรี คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
มีระบุที่ไม่ถูกต้องโดเมนและฟอเรสต์ชุด คุณควรป้อนชื่อ DNS มีคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับโดเมนและฟอเรสต์
คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เมื่อชื่อโดเมนของ Windows ใช้ส่วนขยาย.local และคุณพยายามเชื่อมต่อกับทรัพยากร โดยใช้ชื่อโดเมน คุณสามารถยังเชื่อมต่อกับทรัพยากรเครือข่ายภายใน หรือภายนอก โดยใช้ ip แอดเดรสของตนเอง นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามจะเข้าร่วมที่คอมพิวเตอร์ของ Apple Macintosh ที่กำลังเรียกใช้ 10.2.x Mac OS X หรือในภายหลังในโดเมนโดยใช้ Active Directory ปลั๊กอินสำหรับการเข้าถึงไดเรกทอรี คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
มีระบุที่ไม่ถูกต้องโดเมนและฟอเรสต์ชุด คุณควรป้อนชื่อ DNS มีคุณสมบัติทั้งหมดสำหรับโดเมนและฟอเรสต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก โดยค่าเริ่มต้น Mac OS X ใช้ใด ๆ ชื่อโดเมนที่ใช้ส่วนขยาย.local เป็นโฮสต์ Rendezvous rendezvous คือ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายของ Apple

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่า X OS Mac เพื่อค้นหาชื่อโดเมนที่ใช้ส่วนขยาย.local โดยใช้ความละเอียดระบบชื่อโดเมน (DNS) มาตรฐานที่นอกเหนือจากการ Rendezvous เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้กระบวนการที่กล่าวไว้ใน " 107800: Mac OS X 10.3: จะมองหาอัพ '.local' Hostnames ผ่าน Rendezvous ทั้งสองอย่างไร และ DNS มาตรฐาน" บทความ AppleCare บริการ เพื่อดูบทความนี้ ไปที่ของ Apple เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=107800
หมายเหตุ:ขั้นตอนที่กล่าวถึงในบทความนี้ยังใช้กับ Mac Jaguar X ของระบบปฏิบัติการ (10.2.x)

สิ่งสำคัญขั้นตอนในบทความนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่อยู่บนโดเมน.local โดยใช้ FQDN อย่างไรก็ตาม สำหรับ Active Directory ปลั๊กอินการทำงานกับโดเมน.local คุณต้องปรับปรุง Mac OS X 10.3.2 หรือรุ่นก่อนหน้านี้เมื่อต้องการของระบบปฏิบัติการ Mac X 10.3.3 หรือในภายหลัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงรุ่นล่าสุดของ Mac OS X ไปที่ของ Apple เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106704

สถานะ

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณวางแผนเครือข่ายของคุณ หลีกเลี่ยงการกำหนดชื่อที่ใช้ส่วนขยาย.local โดเมนของคุณ

สำหรับการเพิ่มเติมข้อมูลและการสนับสนุนสำหรับปัญหานี้ ไปที่ของ Apple เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.apple.com/support/
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานในการ DNS แบบหลายผู้รับ Rendezvous ไปที่ของ Apple เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=107174
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNS แบบหลายผู้รับ DNS แบบหลายผู้รับต่อไปนี้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์:
http://www.multicastdns.org
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 836413 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB836413 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:836413

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com