ข้อความ "เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงาน" ในแฟ้ม Migration.log เมื่อคุณใช้เครื่องมือการโยกย้ายไดเรกทอรีที่ใช้งานรุ่น 2 ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 836429 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณใช้การใช้งานไดเรกทอรีการโยกย้ายเครื่องมือ (ADMT) เวอร์ชัน 2 เพื่อโยกย้ายผู้ใช้หรือกลุ่ม คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในแฟ้ม Migration.log ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถค้นหา LDAP ERR2:7298: //domain.com/CN=user1,OU=User,OU=Accounts,DC=domain,DC=com ใน domain.com, hr = 8007203a เซิร์ฟเวอร์จะไม่ทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อ ADMT ทำการผูกโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) สำหรับวัตถุทั้งหมดที่จะสามารถโยกย้าย และพอร์ตที่เรียก (RPC) มีกระบวนการระยะไกล ephemeral ถูกปันส่วนสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อไปนี้ Microsoft Windows Server 2003 และ Microsoft Windows 2000 Server เก็บแต่ละพอร์สี่นาที และปล่อยแต่ละพอร์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นแล้ว โดยค่าเริ่มต้น Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server ระบุ 5000 พอร์ต พอร์ตแรกที่พร้อมใช้งานสำหรับการใช้งานโดยโปรแกรมถูก 1024 สำหรับมากที่สุดของการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ 3977 ในการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ high-powered บาง งานโยกย้ายถูกประมวลผลเพื่อกรออัตราของคำขอของเครือข่ายเกินอัตราที่พอร์ตที่เปิดอยู่จะพร้อมใช้งานอีกครั้ง ถ้าพอร์ต ephemeral ทั้งหมดจะถูกใช้ ADMT อาจส่งคืนข้อผิดพลาดที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มหมายเลขเริ่มต้นของพอร์ตที่พร้อมใช้งานสำหรับปริมาณการใช้งานของโปรแกรม หมายเลขพอร์ตเพิ่มเติมต้องเพียงพอในการจัดการหมายเลขของการร้องขอของเครือข่ายที่พร้อมที่จะถูกสร้าง โดยโปรแกรมทั้งหมด หมายเลขพอร์ตที่ปันส่วนจะสอดคล้องกับ โดยรายการรีจิสทรี TCP/IP
MaxUserPort
. โดยค่าเริ่มต้น รายการนี้ไม่มีอยู่ เมื่อต้องการสร้างรายการนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญบทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกคีย์ย่อยดังต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่คลิกค่า DWORDจากนั้น พิมพ์MaxUserPort.
 4. คลิกสองครั้งMaxUserPortจากนั้น ตั้งค่าค่าทศนิยมเป็นตัวเลขมากกว่า 5000

  หมายเหตุ:ค่านี้ควบคุมหมายเลขพอร์ตแบบไดนามิกมากที่สุด ช่วงที่ถูกต้องสำหรับค่านี้คือ 5000 65534 โดยค่าเริ่มต้น หมายเลขพอร์ตที่พร้อมใช้งานอยู่ 3977 เนื่องจากพอร์ตที่พร้อมใช้งานแรกคือ 1024
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 836429 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbwinservds kbactivedirectory kbfix kbprb kberrmsg kbmt KB836429 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:836429

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com