วิธีการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม.pst เก็บถาวรใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 836755 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) การเก็บถาวรของ Microsoft Outlook โดยแก้ไข Outlook ส่วนกำหนดค่าแฟ้ม (.prf)

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม.pst เก็บถาวร วิธีการแรกใช้ใน Microsoft Office 2003 แบบกำหนดเองติดตั้งตัวช่วยสร้าง (CIW) เพื่อสร้างแฟ้ม.prf วิธีการที่สองแสดงวิธีการสร้างแฟ้ม.prf พื้นฐานที่มีการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับแฟ้ม.pst เก็บถาวร

หมายเหตุ:คุณไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับแฟ้ม.pst เก็บถาวร โดยใช้แฟ้ม.prf คุณต้องใช้นโยบายของระบบกำหนดค่าตัวเลือกสำหรับคุณสมบัติต่อไปนี้ของแฟ้ม.pst เก็บถาวร:
 • คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติจะเรียกใช้การตั้งค่าทั้งหมดxวันที่xมีจำนวนของวันที่จะส่งผ่านก่อนเริ่มการลักษณะการทำงานในการเก็บถาวรอัตโนมัติ
 • การกำหนดค่าคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติการพร้อมต์คุณก่อนที่จะเก็บถาวรแฟ้มของคุณ
 • การกำหนดค่าคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติการลบรายการที่หมดอายุในโฟลเดอร์อีเมลเท่านั้น

วิธีที่ 1: ปรับเปลี่ยนแฟ้ม.prf มีอยู่


CIW มีอยู่ใน Microsoft Office ทรัพยากร Kit 2003 ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถสร้างโพรไฟล์ Outlook โดยใช้ CIW ที่มีแฟ้ม.pst เก็บถาวร ในตัวอย่างนี้ ชื่อของแฟ้ม.pst เก็บถาวรถูก Archive.pst และตำแหน่งที่ตั้งที่มีการตั้งค่าการใช้โฟลเดอร์ C:\FolderName คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางและชื่อไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งและชื่อแฟ้มที่คุณต้องการ

หมายเหตุ:เส้นทางโฟลเดอร์สำหรับแฟ้ม.pst เก็บถาวรต้องมีอยู่สำหรับวิธีนี้ทำงานอย่างถูกต้อง
 1. เริ่ม CIW 2003 Office ของ Microsoft
 2. ในการตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเองหน้า คลิกถัดไป.
 3. ในการเปิดแฟ้มของ MSIหน้า ระบุการ Microsoft Windows Installer แฟ้มแพคเกจ (.msi) ที่คุณต้อง แล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกสร้างแฟ้ม MST ใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ดำเนินต่อให้คลิกถัดไปจนกว่าจะถึงนี้outlook: ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นที่กำหนดเองหน้า
 6. ในการoutlook: ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้นที่กำหนดเองหน้า คลิกส่วนกำหนดค่าใหม่พิมพ์ชื่อสำหรับโพรไฟล์ในนั้นชื่อโปรไฟล์กล่อง แล้วคลิกถัดไป.
 7. เพิ่มการตั้งค่า ที่คุณ ต้อง เช่นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange และชื่อผู้ใช้ แล้ว คลิกถัดไป.
 8. 7 เพื่อเพิ่มการตั้งค่าที่คุณต้องการไปยังเพจที่จนถึงการทำตามขั้นตอนที่ทำซ้ำการoutlook: ลบบัญชีผู้ใช้ และการส่งออกการตั้งค่าหน้า
 9. ในการoutlook: เอาบัญชีผู้ใช้และการส่งออกการตั้งค่าหน้า คลิกการส่งออกการตั้งค่าแฟ้ม.
 10. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ พาธและแฟ้มชื่อว่า คุณต้องการชนิด แล้วคลิกบันทึก.
 11. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกexit.
 12. เริ่มตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad และทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม.prf ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 10:
  1. ภายใต้ส่วนที่ 2 - บริการในส่วนกำหนดค่าประเภท:ServiceX =ไคลเอนต์ Microsoft Outlookในการ[รายการบริการ]ส่วน
  2. สร้างคำ[ServiceX]ส่วนภายใต้ส่วน 4 - ค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละบริการโดยการพิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้:
   [ServiceX]
  3. ในการ[ServiceX]ส่วนที่คุณสร้างใน 12b ขั้นตอน ชนิดAutoArchiveFileName=c:\FolderName\archive.pstภายใต้ส่วน 4 - ค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละบริการ.
  4. ในการ[ไคลเอนต์ Microsoft outlook]ส่วน ชนิดAutoArchiveFileName = PT_STRING8, 0x0324ภายใต้6 ส่วน - การแมปคุณสมบัติส่วนกำหนดค่า.
 13. การนำเข้าแฟ้ม.prf โดยใช้ Outlook หรือการจัดวางแฟ้ม.prf โดยใช้วิธีการติดตั้งการสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 2: สร้างแฟ้มของคุณเอง.prf


คุณสามารถสร้างแฟ้มของคุณเอง.prf ที่ประกอบด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่และจากนั้น พิมพ์ หรือคัดลอกข้อความต่อไปนี้:
  ; Sample PRF file for creating Outlook profiles with archive .pst location.
  ;
  ; The following PRF file is included as an example of how to create a PRF file that will 
  ; configure a profile with the following services: Microsoft Exchange Server, Outlook 
  ; Address Book, and Personal Folders. Sections 1 through 5 may be modified
  ; DO NOT MODIFY SECTION 6. It will most likely prevent the profile 
  ; from being correctly created. Be very careful when editing to make sure the property values 
  ; match their property types. 
  
  ; Note that sections 2 and 3 are similar. Section 2 determines the kind and number 
  ; of MAPI services, while Section 3 determines the number of accounts. Sections 4 and 
  ; 5 are also similar. Section 4 determines specific settings for each MAPI service, 
  ; while Section 5 determines specific settings for Internet accounts. Finally, Section
  ; 6 displays the possible settings for MAPI services.
  ; Section 1 – Profile defaults.
  ; ************************************************************************
  
  [General]
  Custom=1
  ; -- Required. Indicates that this is a customized .prf file.
  ProfileName=Microsoft Outlook
  DefaultProfile=Yes
  OverwriteProfile=Yes
  DefaultStore=Service2
  
  ; ************************************************************************
  ; Section 2 – Services in profile.
  ; ************************************************************************
  ; The list of MAPI services that will be added to the profile.
  
  [Service List]
  Service1=Microsoft Outlook Client
  Service2=Microsoft Exchange Server
  Service3=Outlook Address Book
  Service4=Personal Folders
  ;Service5=Internet E-mail
  ; If you add an Internet E-mail service, you must also add an Account in
  ; Section 3.
  
  ; ************************************************************************
  ; Section 3 – List of Internet accounts.
  ;*******************************************************************
  ; The list of accounts that will be created.
  
  [Internet Account List]
  
  ; ************************************************************************
  ; Section 4 – Default values for each service.
  ; ************************************************************************
  
  [Service1]
  ;	No settings configured.
  
  ;----Outlook AutoArchive------
  DoAutoArchive=True
  AutoArchiveFileName = “c:\temp\archive.pst”
  
  
  [Service2]
  ConversionProhibited=TRUE
  HomeServer=<enter server name>
  MailboxName=%username%
  
  [Service3]
  Ben=TRUE
  ;	-- Dummy property. Do not delete or modify.
  
  [Service4]
  PathToPersonalFolders=c:\outlook.pst
  ; The directories in the path of the personal folders must already exist
  
  [Service5]
  
  ; ************************************************************************
  ; Section 5 – Values for each Internet account.
  ; *******************************************************************
  ; The settings for each account that will be created. The available
  ; account settings are listed in Section 3, below.
  
  
  
  ; ************************************************************************
  ; Section 6 – Mapping for profile properties. DO NOT MODIFY.
  ; ************************************************************************
  
  ; ************************************************************************
  ; Outlook settings stored in the profile
  [Microsoft Outlook Client]
  SectionGUID=0a0d020000000000c000000000000046
  
  DoAutoArchive=PT_BOOLEAN,0x0320
  
  AutoArchiveFileName=PT_STRING8,0x0324
  
  
  FormDirectoryPage=PT_STRING8,0x0270
  ;	-- The URL of Exchange Web Services Form Dir
 3. ถ้าคุณใช้แผ่นจดบันทึก คลิกบันทึกเป็นในการแฟ้ม:เมนู
 4. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์เส้นทางของแฟ้มและชื่อคุณ ที่ต้อง แล้ว คลิกบันทึก.
  หมายเหตุ:บันทึกแฟ้มที่ มีนามสกุลชื่อแฟ้ม.prf
 5. ออกจาก Notepad
 6. การนำเข้าแฟ้ม.prf โดยใช้ Outlook หรือการจัดวางแฟ้ม.prf โดยใช้วิธีการติดตั้งการสนับสนุนอย่างใดอย่างหนึ่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ Outlook 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
828377วิธีการติดตั้งการสนับสนุนสำหรับการปรับใช้ Office 2003
For additional information about how to deploy Microsoft Outlook 2002, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308383How to create an Administrative installation point for deploying a customized version of Office XP

For additional information about how to create a .prf file with CIW, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308300How to create a PRF file for configuring MAPI profiles during a customized Outlook 2002 installation

For additional information about how to import a .prf file from Outlook, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
296192Additional command-line switches


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 836755 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB836755 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:836755

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com